ORDIN nr. 1.019 din 2 octombrie 2009
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 48^12 alin. (2) şi al art. 48^14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă Programa de şcolarizare a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzută în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ------------ Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 7

  Direcţia transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.856/2006 pentru aprobarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea. I.
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 2 octombrie 2009.
  Nr. 1.019.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 02/10/2009


  Anexa 2

  NORMA 02/10/2009


  Anexa 3

  METODOLOGIE 02/10/2009


  Anexa 4

  PROGRAM 02/10/2009


  Anexa 5

  METODOLOGIE 02/10/2009