ORDIN nr. 652 din 16 iulie 2007
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul al II-lea 2007
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 25 iulie 2007  În temeiul:
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
  - art. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 320 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 16 iulie 2007.
  Nr. 652.
  ----