ORDIN nr. 3.301 din 10 octombrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 10 octombrie 2018
  În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. I alin. (9) și (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 10 octombrie 2018.
  Nr. 3.301.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale
  conform art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri
  fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, documentele
  în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei
  de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective
  în bugetele instituțiilor publice locale