LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2019privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se abrogă.2. La articolul 4, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (7) lit. b) și c), inspectorii antifraudă și inspectorii șefi antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, cu excepția inspectorului general antifraudă și a inspectorilor generali adjuncți antifraudă, sunt eliberați din funcție.3. La articolul 4, alineatele (10)-(15) se abrogă.


  Articolul II
  (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală va întreprinde demersurile necesare în vederea reglementării structurii organizatorice, cu menținerea numărului maxim de posturi, determinate de aplicarea măsurilor prevăzute la art. I.(2) Persoanele încadrate pe funcția de inspector antifraudă în cadrul Direcției de combatere a fraudelor la data intrării în vigoare a prezentei legi se transferă și se reîncadrează în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști prevăzuți la art. 116 alin. (5) și art. 120^1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 7 noiembrie 2019.
  Nr. 199.
  -----