ORDIN nr. 5.063 din 27 septembrie 2017de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Național de Evaluare și Examinare pentru activități derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 4 octombrie 2017
  Având în vedere prevederile art. 69 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.062/2017,
  în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă cuantumul tarifelor percepute de Centrul Național de Evaluare și Examinare pentru activități derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învățământul preuniversitar, astfel:
  a) pentru auxiliarele didactice având un număr de pagini cuprins între 1 și 50, tariful este de 878 lei/auxiliar;
  b) pentru auxiliarele didactice având un număr de pagini cuprins între 51 și 100, tariful este de 1.757 lei/auxiliar;
  c) pentru auxiliarele didactice având un număr de pagini cuprins între 101 și 150, tariful este de 2.635 lei/auxiliar;
  d) pentru auxiliarele didactice având un număr de peste 151 de pagini, tariful este de 3.514 lei/auxiliar.


  Articolul 2

  Tarifele prevăzute la art. 1 se actualizează de câte ori este necesar.


  Articolul 3

  Centrul Național de Evaluare și Examinare duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 27 septembrie 2017.
  Nr. 5.063.
  -----