HOTĂRÎRE nr. 789 din 30 decembrie 1993
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 3 februarie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se modifica după cum urmează:
  1. După articolul 2 se va introduce un articol nou, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1 - În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1 şi 2, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare va emite norme privind reguli prudentiale în domeniul asigurărilor."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3 - Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare este condus de un director general, coordonat de secretarul de stat al Departamentului controlului financiar, contabilităţii şi participatiilor statului din cadrul Ministerului Finanţelor."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4 - Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare se aproba prin ordin al ministrului finanţelor."


  Articolul 2

  Prevederea din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 788/1992, referitoare la rangul de direcţie a Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat, ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  ----------------------