LISTA din 30 iunie 2015denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare a medicamentelor OTC care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI)(Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 bis din 1 iulie 2015 Notă
  Conținută de Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 815/468/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015.


  Secţiunea C2

  Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, VALABILĂ ÎNCEPÂND CU 01 MARTIE 2017


  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ

  Nr.
  crt.  Cod CIM
  Grupa
  terape-
  utică


  Denumire
  generică  Denumire
  comercială  Forma
  farmaceutică  Concen-
  trație/
  U.T.


  Firma
  Țara
  Ambalaj
  Pres-
  crip-
  ție


  cant
  /am-
  ba-
  laj

  Preț cu
  ridicata
  maximal de
  decontare/
  U.T.

  Preț de
  decontare/
  U.T.


  Contribuție
  maximă
  asigurat/U.T.
  - farmacii
  comunitare

  1


  W58656002


  A09AA02


  PANCREA-
  TINUM**

  KREON
  10000

  CAPS.
  GASTROREZ.

  150 mg


  ABBOTT
  LABORATORIES
  GMBH

  GERMANIA


  FLACON DIN PEID
  CU 20 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC


  20


  0,446000


  0,603000


  0,000000


  2  W62199001  A09AA02  PANCREA-
  TINUM**


  KREON
  10000


  CAPS.
  GASTROREZ.


  150 mg  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA  CUTIE CU 2 BLIST
  DIN AL-AL A CÂTE
  10 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC  20  0,460000  0,621500  0,000000  3


  W62199002


  A09AA02


  PANCREA-
  TINUM**

  KREON
  10000

  CAPS.
  GASTROREZ.

  150 mg


  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA


  CUTIE CU 1 FLAC.
  DIN PEID X 20
  CAPS. GASTROREZ.

  OTC


  20


  0,460000


  0,621500


  0,000000


  4


  W59801002


  A09AA02


  PANCREA-
  TINUM**

  KREON
  25000

  CAPS.
  GASTROREZ.

  300 mg


  ABBOTT
  LABORATORIES
  GMBH

  GERMANIA


  FLACON DIN PEID
  CU 20 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC


  20


  0,906500


  1,225500


  0,000000


  5  W62200001  A09AA02  PANCREA-
  TINUM**


  KREON
  25000


  CAPS.
  GASTROREZ.


  300 mg  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA  CUTIE CU 2 BLIST
  DIN AL-AL A CÂTE
  10 CAPS.
  GASTROREZ.

  OTC  20  1,029500  1,391500  0,000000  6


  W62200002


  A09AA02


  PANCREA-
  TINUM**

  KREON
  25000

  CAPS.
  GASTROREZ.

  300 mg


  MYLAN
  HEALTHCARE
  GMBH

  GERMANIA


  CUTIE CU 1 FLAC.
  DIN PEID X 20
  CAPS. GASTROREZ.

  OTC


  20


  1,029500


  1,3915000


  0,000000  NOTĂ:– Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  ----