DECIZIE nr. 291 din 7 noiembrie 2019pentru eliberarea doamnei Maria Gabriela Zoană din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019
  În temeiul art. 29 și art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Gabriela Zoană se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 7 noiembrie 2019.
  Nr. 291.
  -----