HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (11) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
  în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu

  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.
  Nr. 6.

  Anexă

  MODELUL*)
  timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale
  NOTE:
  Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "VOTAT" şi cu menţiunea privind data scrutinului are latura de 20 mm.
  Timbrele autocolante sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală.

  -------