HOTĂRÂRE nr. 180 din 16 aprilie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2.


  Articolul II
  (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.(2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.


  Articolul III
  (1) În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Județean Dâmbovița va asigura și va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) sediul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița.(2) Pentru imobilul prevăzut la art. II alin. (1), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.(3) Pentru imobilele prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.


  Articolul IV

  La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița, clădirea și terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița.


  Articolul V

  Imobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de către Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local și județean.


  Articolul VI

  Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul VII

  În cazul în care nu se respectă destinația prevăzută la art. V, precum și obligațiile Consiliului Județean Dâmbovița prevăzute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul VIII

  Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. II.


  Articolul IX

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 16 aprilie 2013.
  Nr. 180.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unui imobil care revine de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție
  - Județean Dâmbovița

  Denumirea și locul unde
  este situat imobilul

  Persoana juridică de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se
  transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale
  imobilului

  Numărul de înregistrare la
  Ministerul Finanțelor Publice
  și codul de clasificare

  Imobil 15-119
  Bd. Regele Carol I
  nr. 49, municipiul
  Târgoviște, județul
  Dâmbovița

  Județul Dâmbovița,
  din administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Statul român, în
  administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de Poliție
  Județean Dâmbovița
  CUI 4279790

  Suprafață construită –
  8.503 mp
  Suprafață desfășurată –
  9.927 mp
  Suprafața totală a
  terenului, inclusiv
  construcțiile = 43.194 mp
  CF: 71861
  Valoarea de inventar –
  4.367.876,86

  Cod de clasificare:
  8.19.01


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor imobile care revin de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul
  de Jandarmi Județean Dâmbovița

  Denumirea și locul unde
  este situat imobilul

  Persoana juridică de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se
  transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale
  imobilului

  Numărul de înregistrare la
  Ministerul Finanțelor Publice
  și codul de clasificare

  Imobil I
  Bd. Regele Carol I nr. 49,
  municipiul Târgoviște,
  județul Dâmbovița

  Județul Dâmbovița, din
  administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Statul român, în
  administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de
  Jandarmi Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280000

  Suprafață construită –
  685 mp
  Suprafață desfășurată –
  685 mp
  Suprafața totală a
  terenului - 11.783 mp
  CF - 71862
  Valoarea de inventar –
  584.394,27 lei

  Cod de clasificare: -
  8.19.01

  Imobil II
  Bd. Regele Carol I nr. 49,
  municipiul Târgoviște,
  județul Dâmbovița

  Județul Dâmbovița,
  din administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Statul român, în
  administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de
  Jandarmi Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280000

  Suprafață totală a
  terenului - 210.090 mp
  CF - 71865
  Valoarea de inventar –
  13.523.516,28 lei

  Cod de clasificare: -
  8.19.01


  Anexa nr. 3

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului
  Județean Dâmbovița

  Denumirea și locul unde
  este situat imobilul

  Persoana juridică de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se
  transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale
  imobilului

  Numărul de înregistrare la
  Ministerul Finanțelor Publice
  și codul de clasificare

  Imobil 15-119
  Bd. Carol I nr. 49,
  municipiul Târgoviște,
  județul Dâmbovița

  Statul român,
  din administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de Poliție
  al Județului Dâmbovița
  CUI 4279790

  Județul Dâmbovița,
  în administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Suprafață construită –
  8.503 mp
  Suprafață desfășurată –
  9.927 mp
  Suprafața totală a
  terenului inclusiv
  construcțiile - 43.194 mp
  CF - 71861
  Valoarea de inventar –
  4.367.876,86

  Cod de clasificare: - 8.19.01


  Anexa nr. 4

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea
  Consiliului Județean Dâmbovița

  Denumirea și locul unde
  este situat imobilul

  Persoana juridică de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică la care se
  transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale
  imobilului

  Numărul de înregistrare la
  Ministerul Finanțelor Publice
  și codul de clasificare

  Imobil I
  Bd. Carol I nr. 49,
  municipiul Târgoviște,
  județul Dâmbovița

  Statul român,
  din administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de
  Jandarmi Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280000

  Județul Dâmbovița, în
  administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Suprafață construită –
  685 mp
  Suprafață desfășurată –
  685 mp
  Suprafața totală a
  terenului - 11.783 mp
  CF - 71862
  Valoarea de inventar –
  584.394,27 lei

  Cod de clasificare: -
  8.19.01

  Imobil II
  Bd. Carol I nr. 49,
  municipiul Târgoviște,
  județul Dâmbovița

  Statul român, din
  administrarea
  Ministerului Afacerilor
  Interne
  CUI 4267095 –
  Inspectoratul de
  Jandarmi Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280000

  Județul Dâmbovița, în
  administrarea
  Consiliului Județean
  Dâmbovița
  CUI 4280205

  Suprafață totală a
  terenului - 210.090 mp
  CF - 71865
  Valoarea de inventar –
  13.523.516,28 lei

  Cod de clasificare: -
  8.19.01

  ------