ORDIN nr. 1.728 din 12 decembrie 2014
pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Începând cu data de 15 decembrie 2014 prevederile art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, se abrogă .


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2014.
  Nr. 1.728.
  ----