HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 30 decembrie 2019pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 13 ianuarie 2020
  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Cristian Tudor Băcanu,
  secretar de stat

  București, 30 decembrie 2019.
  Nr. 1.000.

  ANEXĂ

  LISTA
  cuprinzând categoriile de informații clasificate secret de stat,
  pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ,
  precum și termenele de clasificare aferente acestora

  A. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret
  Nr. crt.Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secretTermenul de clasificare (ani)
  1.Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel strict secretÎn conformitate cu termenul stabilit de emitent
  2.Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale50 de ani
  3.Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu: organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.)În conformitate cu termenul stabilit de emitent
  4.Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizareÎn conformitate cu termenul stabilit de emitent
  5.Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate50 de ani

  B. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel secret
  Nr. crt.Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel secretTermenul de clasificare (ani)
  1.Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel secretÎn conformitate cu termenul stabilit de emitent
  2.Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale30 de ani
  3.Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu, organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.)În conformitate cu termenul stabilit de emitent
  4.Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizareÎn conformitate cu termenul stabilit de emitent
  5.Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate^130 de ani

  ^1 Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate poate fi încadrat și în clasa secret de serviciu, în funcție de nivelul maxim de clasificare a informațiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

  -----