DECRET nr. 627 din 16 octombrie 2003
privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Comandor
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 99 din Constituţia României, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III şi ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,
  pentru rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică şi îndelungată activitate în învăţământul superior agronomic, pentru pasiunea şi abnegatia dovedite în promovarea ştiinţei agricole româneşti,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Se conferă Ordinul naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului profesor universitar doctor docent Cristian-Ioan Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Bucureşti, 16 octombrie 2003.
  Nr. 627.
  --------------