HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)
privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(actualizată la data de 6 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004;
  c) orice alte dispoziţii contrare.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  Ministrul muncii,

  solidarităţii sociale

  şi familiei,

  Gheorghe Barbu

  p. Ministrul

  integrării europene,

  Adrian Ciocănea,

  secretar de stat

  Ministrul

  finanţelor publice,

  Sebastian Teodor

  Gheorghe Vlădescu

  Bucureşti, 8 noiembrie 2006.
  Nr. 1.610.

  Anexă

  STATUT 08/11/2006