ORDONANTA nr. 42 din 24 iulie 1998
privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 7 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Soldele de funcţie şi de grad ale personalului militar din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala se majorează cu 25% .


  Articolul 2

  Coeficienţii soldelor de grad se majorează suplimentar cu 0,5.


  Articolul 3

  Salariile de baza ale unor categorii de muncitori, la care salarizarea se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare, precum şi ale personalului civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, care nu au beneficiat de cresteri salariale din anul 1995 şi până în prezent, se majorează cu 25% .


  Articolul 4

  Personalul militar şi civil care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul prevăzut la art. 1, în domeniul pentru care au primit acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din solda de funcţie, respectiv din salariul de baza.


  Articolul 5

  Modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe se va stabili prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 octombrie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Constantin Degeratu,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  p. Ministru de interne,
  Teodor Zaharia,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman
  de Informaţii,
  Costin Georgescu
  Directorul Serviciului
  de Informaţii Externe,
  Catalin Harnagea
  Directorul Serviciului
  de Protecţie şi Paza,
  Anghel Andreescu
  p. Directorul Serviciului de
  Telecomunicaţii Speciale,
  colonel inginer Mircea Anghel
  p. Ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  -----------