ORDIN nr. 5.327 din 29 septembrie 2021privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 12 octombrie 2021
  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație,
  având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.051/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 29 septembrie 2021.
  Nr. 5.327.

  ANEXĂ

  CALENDARUL
  de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a
  în anul școlar 2021-2022
  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:
  Scris - Limba română - 10 mai 2022
  Scris - Limba maternă - 10 mai 2022
  Citit - Limba română - 11 mai 2022
  Citit - Limba maternă - 11 mai 2022
  Matematică - 12 mai 2022
  Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 13 mai 2022
  2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:
  Limba română - 17 mai 2022
  Matematică - 18 mai 2022
  Limba maternă - 19 mai 2022
  3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:
  Limbă și comunicare - 25 mai 2022
  Matematică și Științe ale naturii - 26 mai 2022

  ----