ORDIN nr. 437 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
  În temeiul art. 19 alin. (4) lit. d), art. 26 alin. (1) și al art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,
  președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pune în aplicare Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu

  București, 21 iunie 2016.
  Nr. 437.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind Registrul ajutoarelor de stat