HOTĂRÎRE Nr. 92 din 15 februarie 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 34 din 16 februarie 1996  În temeiul art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează: ----------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  p. Ministru de stat, ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dorel Mustatea,
  secretar de stat
  p. Ministrul comerţului,
  Ion Pargaru,
  secretar de stat
  p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Emil Iota Ghizari


  Anexă

  NORMA 15/02/1996