HOTĂRÂRE nr. 496 din 14 mai 2008
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 20 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Se scot din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  2. Se modifică valoarea de inventar a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov, conform anexei nr. 2.


  Articolul II

  Instituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.


  Articolul III

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Elena Doina Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 mai 2008.
  Nr. 496.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se scot din inventarul cu bunurile
  care aparţin domeniului public al statului şi din administrarea
  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -
  Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ilfov
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Nr. M.F. Denumirea imobilului Adresa unde este situat imobilul
  1. 62.053 Clădire administrativă Comuna Vidra, satul Sinteşti, judeţul Ilfov
  2. 62.056 Magazie pesticide Comuna Vidra, satul Sinteşti, judeţul Ilfov
  3. 102.157 Magazie pesticide cu anexe şi birouri Comuna Vidra, satul Sinteşti, judeţul Ilfov
  3. 102.158 Magazie pesticide cu anexe Comuna Vidra, satul Sinteşti, judeţul Ilfov


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în
  administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -
  Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
  Ilfov, pentru care se modifică valoarea de inventar
  Nr. M.F. Denumirea Adresa Valoarea de inventar veche Valoarea de inventar actuală
  102.156 Magazie materiale - baza furajeră Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 182.703 lei 375.859 lei
  102.159 Magazie cu anexe şi remiză Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 78.936 lei 76.778 lei

  ----