HOTĂRÂRE nr. 528 din 26 iunie 2014
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După articolul 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^2. - (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pot fi desemnate structuri care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional pentru Pescuit la nivel de direcţie generală/direcţie/serviciu, după caz, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  (2) Autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor delegate."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iunie 2014.
  Nr. 528.
  __________