HOTĂRÂRE nr. 643 din 31 iulie 2014
pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Numărul maxim de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 50 de posturi, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru această instituţie.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 643.
  -----