ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 10 iulie 1997
cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 iulie 1997, pensia pentru răniţi şi pentru urmaşii celor care au decedat se va numi indemnizaţie reparatorie şi se va corecta în plus, devenind:
  - indemnizaţie reparatorie gradul I de invaliditate - 915.000 lei;
  - indemnizaţie reparatorie gradul II de invaliditate - 777.750 lei;
  - indemnizaţie reparatorie gradul III de invaliditate - 549.000 lei;
  - indemnizaţie reparatorie - urmaş - 366.000 lei.
  ART.2
  Indemnizaţia lunară acordată persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, pentru însoţitor, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată*), se stabileşte la 134.000 lei.


  Articolul 3

  Suma lunară acordată părinţilor eroilor-martiri, potrivit art. 13 din Legea nr. 42/1990, republicată, se stabileşte la 366.000 lei.


  Articolul 4

  Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suporta din fonduri special alocate. Notă *) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  -----------------------