HOTĂRÂRE nr. 443 din 12 mai 2005
pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 31 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Programul naţional de securitate aeronautică prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre ale cărui prevederi se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.
  --------- Notă *) Anexa are caracter secret de serviciu şi se pune la dispoziţie operatorilor economici şi instituţiilor cu responsabilităţi şi/sau obligaţii în domeniul securităţii aeronautice, la cerere, de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 2

  În aplicarea Programului naţional de securitate aeronautică Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite reglementări specifice care sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici şi instituţiile cu responsabilităţi şi/sau obligaţii rezultate din programul aprobat prin prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 715/2001 privind aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul apărării naţionale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  Alexandru Radu Timofte
  Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
  Gheorghe Fulga
  Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
  Gabriel Naghi
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 12 mai 2005.
  Nr. 443.
  ---------