HOTĂRÎRE nr. 35 din 29 ianuarie 1993
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 februarie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Agenţia Română de Dezvoltare se organizează şi funcţionează potrivit statutului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 13 aprilie 1992 se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministru de stat, preşedintele
  Consiliului pentru Coordonare, Strategie
  şi Reforma Economică,
  Misu Negritoiu
  Ministru de stat, ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu

  STATUT 29/01/1993