HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 privind Regulamentul Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005 Notă
  HOTĂRÂREA nr. 28 din 24 octombrie 2005 privind Regulamentul Senatului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 948 din 25 octombrie 2005. După data publicării în Monitorul Oficial al României, acest act nu a mai fost republicat, fiind republicat numai Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 în următoarele Monitoare Oficiale: Monitorul Oficial nr. 152 din 29 februarie 2016, Monitorul Oficial nr. 387 din 20 mai 2016, Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2018.
  Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005 aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, a fost republicat în temeiul art. II din Hotararea Senatului nr. 105/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 6 octombrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Regulamentul Senatului republicat prevăzut în anexă include modificările și completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 60 din 7 mai 2018; HOTĂRÂREA nr. 107 din 11 septembrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 135 din 8 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 163 din 29 octombrie 2018; HOTĂRÂREA nr. 170 din 12 noiembrie 2018.

  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.

  Anexă

  REGULAMENTUL SENATULUI