HOTĂRÂRE nr. 710 din 5 septembrie 2018privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acțiunii de protocol și altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările din jurul Mării Negre - BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă normativele de cheltuieli aferente acțiunii de protocol și altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările din jurul Mării Negre - BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Finanțarea cheltuielilor aferente organizării acțiunii de protocol și altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Consiliului Național al Audiovizualului, în bugetul de stat pentru anul 2018, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, în limita sumei de 50 mii lei, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Prin derogare de la prevederile cap. 1 pct. 3 și cap. 2 pct. 2 din partea I a Normelor privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării activității prevăzute la art. 1 se aprobă invitarea unui număr de maximum 70 de persoane - 30 străine și 40 române.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
  Laura Corina Georgescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 5 septembrie 2018.
  Nr. 710.

  Anexa nr. 1

  NORMATIVELE DE CHELTUIELI
  aferente acțiunii de protocol și altor măsuri necesare
  în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol organizate
  cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual
  din țările din jurul Mării Negre - BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018

  Nr. crt.Tip cheltuialăLimita maximă
  1Cocktail 50 lei/persoană
  2Masă oficială 200 lei/persoană
  3Cheltuieli de masă 100 lei/persoană
  4Tratații, pauză de cafea20 lei/persoană
  5Cheltuieli privind transportul intern al participanților (inclusiv bilete CityBus)100 lei/persoană
  6Organizarea unor vizite la obiective turistice40 lei/persoană
  7Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferințe și dotări)13.000 lei
  8Materiale informative și de lucru50 lei/persoană


  Anexa nr. 2

  DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  aferente acțiunii de protocol și altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale
  și eficiente a acțiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni
  a Forumului Autorităților de Reglementare din Domeniul Audiovizual din țările
  din jurul Mării Negre - BRAF la București, în perioada 3-5 octombrie 2018

  Nr. crt.ObiectulSuma (lei)
  1
  Cheltuieli de masă/masă oficială/cocktail/tratații uzuale
  - cocktail în data de 3 octombrie 2018 pentru maximum 70 de persoane (străini și români) x 50 lei/persoană = 3.500 lei
  - masă oficială în data de 4 octombrie 2018, 70 de persoane (străini și români) x 200 lei/persoană = 14.000 lei
  - cheltuieli de masă în data de 5 octombrie 2018, 30 de persoane (străini) x
  100 lei/zi/persoană = 3.000 lei
  - alte cheltuieli, cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații pentru 70 de persoane (străini) x 2 zile x 20 lei/persoană = 2.800 lei
  23.300
  2
  Cheltuieli privind cadouri de protocol
  10 delegații x 200 lei = 2.000 lei
  2.000
  3Cheltuieli privind transportul intern al participanților internaționali (inclusiv bilete CityBus), 30 de persoane (străini) x 100 lei/persoană = 3.000 lei3.000
  4Cheltuieli privind vizita la Palatul Parlamentului, 30 de persoane (străini) x 40 lei = 1.200 lei1.200
  5Cheltuieli de organizare (închiriere sală de conferințe și dotări)13.000
  6
  Materiale informative și de lucru
  70 de persoane x 50 lei/persoană = 3.500 lei
  3.500
  7Alte cheltuieli4.000

   
  TOTAL50.000

  -----