ORDIN nr. 323 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei şi a regulamentului de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017
  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;– Nota de fundamentare nr. 215 din 8.03.2017,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.


  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia şi regulamentul de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 468/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 2 iunie 2016.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca

  Bucureşti, 4 aprilie 2017.
  Nr. 323.

  Anexă
  METODOLOGIE din 4 aprilie 2017