ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 10 octombrie 2002
pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatele (6) şi (7) ale articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:
  "(6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea de exterior, şi a Serviciului Roman de Informaţii, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna.
  (7) Serviciul de Informaţii Externe poate achizitiona autoturisme de producţie străină până la nivelul de cel mult 35%, iar Serviciul Roman de Informaţii, până la nivelul de cel mult 25%, din necesarul prevăzut în tabelele de inzestrare cu mijloace auto ale acestor instituţii."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Directorul Serviciului Roman de Informaţii,
  Alexandru-Radu Timofte
  Bucureşti, 10 octombrie 2002.
  Nr. 130.
  --------------