LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 31 iulie 2002
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război, prevăzute la art. 8 lit. A și B și la art. 9 lit. A pct. V și lit. B pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, fac parte din categoria decorațiilor pe domenii de activitate.(2) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război este asimilat în ierarhie, la grade egale, cu ordinele Virtutea Militară și Virtutea Maritimă.(3) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de pace Virtutea Militară și Virtutea Maritimă.(4) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de război este asimilată în ierarhie, la clase egale, cu medaliile cu însemne de război Barbație și Credința și Virtutea Maritimă.


  Articolul 2
  (1) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război se prezintă:
  a) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta și rozeta;
  b) pentru personalul civil, sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta.
  (2) Însemnul de pace al Ordinului Virtutea Aeronautică este o cruce confecționata din argint, emailată albastru, având brațul vertical mai lung, în forma de floare de crin, iar brațul orizontal mai scurt, în forma unei aripi stilizate.(3) Însemnul de război al Ordinului Virtutea Aeronautică se distinge de însemnul de pace al Ordinului Virtutea Aeronautică prin aplicarea între brațele crucii a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.(4) Bareta Ordinului Virtutea Aeronautică cu însemn de război se distinge de bareta Ordinului Virtutea Aeronautică cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.


  Articolul 3

  Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace se prezintă:
  a) pentru militari, sub două forme cu valoare ierarhică egală însemnul și bareta;
  b) pentru civili, sub o singură formă: însemnul.


  Articolul 4
  (1) Însemnul de pace și de război al Medalie Virtutea Aeronautică este o piesa circulară, care are pe avers redată efigia unei tinere purtând o cască înaripată.(2) Însemnul de război al Medaliei Virtutea Aeronautică se deosebește de însemnul de pace al Medaliei Virtutea Aeronautică prin aplicarea între medalie și semicunună a două spade încrucisște cu vârfurile în sus.(3) Bareta Medaliei Virtutea Aeronautică cu însemn de război se distinge de bareta Medaliei Virtutea Aeronautică cu însemn de pace prin aplicarea pe panglica specifică a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus.


  Articolul 5

  Descrierea formei, dimensiunile, modul de acordare și modelul desenat al Ordinului Virtutea Aeronautică și Medalie Virtutea Aeronautică, pentru fiecare grad sau clasă, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 6
  (1) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război se poate acorda:
  a) ofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere și personalului civil cu pregătire superioară care lucrează în ministere cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, aparținând forțelor aeriene și aviației civile;
  b) unităților militare ce aparțin forțelor aeriene;
  c) unităților militare și ofițerilor sau personalului civil cu funcții de răspundere, aparținând forțelor aeriene ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
  (2) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război se poate acorda:
  a) maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, în rezervă sau în retragere, militarilor în termen, militarilor angajați și personalului civil fără studii superioare care lucrează în ministere cu responsabilități în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, aparținând forțelor aeriene și aviației civile;
  b) maiștrilor militari, subofițerilor, militarilor și personalului civil aparținând forțelor aeriene ale statelor cu care România are relații de colaborare în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.


  Articolul 7
  (1) Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de miniștri pentru persoanele din domeniul lor de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică și a Medaliei Virtutea Aeronautică sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 8
  (1) Repartiția pe ministere a numărului maxim de decorații privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică, ce se acordă anual, se face de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante, în baza consultării secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, proporțional cu efectivele fiecărei instituții și în funcție de importanța domeniului în care activează personalul asimilat forțelor aeriene.(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decorațiilor, pentru fiecare grad și clasă.


  Articolul 9
  (1) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemn de pace este limitat la maximum 1.000 de membri, cu însemne diferite pentru militari și civili.(2) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemn de pace, acordat cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemn de război se poate conferi nelimitat.


  Articolul 10

  Unitățile militare decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemn de pace nu intră în numărul prevăzut la art. 9 alin. (1).


  Articolul 11

  Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război cuprinde 4 grade. Acestea sunt în ordine crescătoare următoarele:
  a) Cavaler;
  b) Ofițer;
  c) Comandor;
  d) Mare Ofițer.


  Articolul 12

  Medalia Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război cuprinde 3 clase. Acestea sunt în ordine crescătoare următoarele:
  a) clasa a III-a;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa I.


  Articolul 13
  (1) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 1.000 de membri pentru clasa I, având însemne deosebite pentru militari și civili.(2) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace clasa I, conferita cetățenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de război se poate conferi nelimitat.


  Articolul 14
  (1) Atestarea Ordinului Virtutea Aeronautică și a Medaliei Virtutea Aeronautică se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Ordinul Virtutea Aeronautică cu însemne de pace și de război sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnatura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de miniștrii de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.(3) Brevetele pentru Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de pace sunt validate, pentru clasele a III-a și a II-a, prin parafa miniștrilor de resort și semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura miniștrilor de resort și semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000(4) Brevetele pentru Medalia Virtutea Aeronautică cu însemn de război sunt validate prin parafa Președintelui României și prin contrasemnăturile ministrului apărării naționale și cancelarului ordinelor.


  Articolul 15

  Membrii Ordinului Virtutea Aeronautică, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți "Cavaleri ai Ordinului Virtutea Aeronautică".


  Articolul 16
  (1) Ziua Ordinului Virtutea Aeronautică se sărbătorește la data de 20 iulie, sarbatoarea Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al aviației.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Aeronautică, Cancelaria Ordinelor organizează cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne întrunirea Cavalerilor Ordinului Virtutea Aeronautică.


  Articolul 17

  Persoanele decorate cu Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor și Mare Ofițer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de șeful statului, pot solicita prin Cancelaria Ordinelor dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați.


  Articolul 18

  În cazul decesului unui Cavaler al Ordinului Virtutea Aeronautică familia va înștiința Cancelaria Ordinelor, autoritățile locale și centrul militar teritorial în vederea sprijinirii organizării funeraliilor, în conformitate cu art. 51 din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 19
  (1) Calitatea de membru al Ordinului Virtutea Aeronautică se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Virtutea Aeronautică la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 20
  (1) Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Aeronautică este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și câte 2 membri din gradul de Mare Ofițer. Președinte al Consiliului de onoare va fi cel mai în vârsta membru din gradul de Mare Ofițer. În mod obligatoriu cel puțin un membru al Consiliului de onoare trebuie să fie civil, în cazul în care din ordin fac parte și civili.(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege, cu prilejul Zilei Ordinului Virtutea Aeronautică, pe termen de 5 ani, de Cavalerii Ordinului Virtutea Aeronautică.(3) Pot fi realeși pentru o nouă perioadă 3 dintre membri Consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(4) Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor pune la dispoziție, prin rotație la 5 ani, spații adecvate desfășurării activității Consiliului de onoare.


  Articolul 21
  (1) Cavalerii Ordinului Virtutea Aeronautică pot semnala Consiliului de onoare atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a sesizării se convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii ordinului pot semnala și direct Cancelarie Ordinelor atitudini și fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizări Cancelaria Ordinelor convoacă Consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oara cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștința sunt întemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 22

  Consiliul de onoare al Ordinului Virtutea Aeronautică judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Virtutea Aeronautică. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și 2 titulari a medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, în conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.


  Articolul 23

  Sumele necesare confecționarii Ordinului Virtutea Aeronautică și Medaliei Virtutea Aeronautică, precum și a anexelor acestora, cuprinzând rozetele, baretele, brevetele și cutiile decorațiilor, vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrației Prezidențiale.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 9 iulie 2002.
  Nr. 460.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind descrierea și acordarea Ordinului Virtutea Aeronautică


  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  privind descrierea și acordarea Medaliei Virtutea Aeronautică


  Anexa nr. 3

  Modelul desenat al Ordinului "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Cavaler

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Ofițer

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Comandor

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Mare Ofițer, Civili - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Mare Ofițer, Militari - cu însemne "de pace"

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Gradul de Mare Ofițer cu însemne "de război"

  Ordinul "Virtutea Aeronautică"
  Modelele de panglică și fundă


  Anexa nr. 4

  Modelul desenat al Medaliei "Virtutea Aeronautică"
  Civili - cu însemne "de pace"

  Modelul Medalia "Virtutea Aeronautică"
  Militari - cu însemne "de pace"

  Medalia "Virtutea Aeronautică"
  cu însemne "de război"

  -----