DECIZIE nr. 110 din 10 iunie 2019privind revocarea și numirea unui membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 10 iunie 2019
  Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prin adresele nr. 2.229 din 29 mai 2019 și nr. 1.211 din 6 iunie 2019, înregistrate la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/9.201/T.G. din 30 mai 2019, respectiv 6 iunie 2019,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) lit. g) și al alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1
  (1) Se revocă din funcția de membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc doamna Carmen Elian, reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.(2) Se numește în funcția de membru neexecutiv în Comitetul de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc domnul Teodor-Narcis Godeanu, reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.


  Articolul 2

  Punctul 7 al articolului 1 din Decizia prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 16 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:7. Teodor-Narcis Godeanu, reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale - membru neexecutiv

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 10 iunie 2019.
  Nr. 110.
  -----