HOTĂRÂRE nr. 1.362 din 18 noiembrie 2003
privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanţelor Publice, destinate realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 29 noiembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) şi al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă contractarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a unor credite externe în valoare totală de 2.885.000 mii euro, destinate realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş.


  Articolul 2

  Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 100%, a creditelor externe menţionate la art. 1, în valoare totală de 2.885.000 mii euro, precum şi a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate realizării Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş.


  Articolul 3

  Rambursarea creditelor garantate potrivit art. 2, precum şi plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 noiembrie 2003.
  Nr. 1.362.
  -------