HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016
pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul justiţiei,

  Gabriela Scutea,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Bucureşti, 8 decembrie 2016.
  Nr. 933.

  Anexă

  REGULAMENT 08/12/2016