HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
(actualizată până la data de 4 mai 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 6 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 440 din 9 septembrie 2008; ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 11 iulie 2007.
  Nr. 745.

  Anexă

  REGULAMENT 11/07/2007