HOTĂRÎRE Nr. 1 din 26 februarie 1996
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi a nomenclatorului de funcţii
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 43 din 29 februarie 1996  Având în vedere Avizul comun al Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari a Senatului,
  în temeiulart. 10 din Legea nr. 73/1993pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ,
  Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă nomenclatorul de funcţii al Consiliului Legislativ, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

  REGULAMENT 26/02/1996