HOTĂRÂRE nr. 1.439 din 12 decembrie 2002
privind majorarea sumelor pentru cazare şi masa acordate solicitanţilor statutului de refugiat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 ianuarie 2003 limitele prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la 16.900 lei/persoana/zi pentru masa şi, respectiv, la 11.200 lei/persoana/zi pentru cazare.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare şi masa acordate solicitanţilor statutului de refugiat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.
  Nr. 1.439.
  ------------