HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 martie 2017privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA

  București, 1 martie 2017.
  Nr. 9.

  Anexă

  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
  1. Bucura-Oprescu Simona, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD - președinte
  (la 09-02-2018, Punctul 1. din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 3 din 7 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 09 februarie 2018 )
  2. Mușoiu Ștefan, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD
  (la 10-07-2018, Punctul 2 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 28 din 4 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )
  3. Jivan Luminița-Maria, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD4. Iordache Virginel, senator, membru al Grupului parlamentar PSD5. Toma Cătălin Dumitru, senator, membru al Grupului parlamentar PNL6. Iurișniți Cristina-Ionela, deputat, membru al Grupului parlamentar USR7. Cîmpeanu Sorin Mihai, deputat, membru al Grupului parlamentar ALDE8. Codreanu Constantin, deputat, membru al Grupului parlamentar PMP