ORDIN nr. 2.379 din 12 septembrie 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006
  În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006,
  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Centrul Național al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu

  București, 12 septembrie 2006.
  Nr. 2.379.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,
  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006