ANEXE din 31 mai 2017la Ordinul ministrului transporturilor nr. 601/2017
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 bis din 19 iunie 2017


  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1a la normele metodologice)

  ELEMENTE DE CLASIFICARE ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE RISC


  Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc constituie baza unei selecții specifice a vehiculelor exploatate de întreprinderi cu un bilanț slab în privința respectării cerințelor de întreținere a vehiculelor și de conformitate cu normele tehnice aferente circulației pe drumurile publice. Acesta ia în considerare rezultatele inspecțiilor tehnice periodice și pe cele ale controalelor tehnice în trafic deopotrivă.
  Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc ține seama de următorii parametri la stabilirea unui grad de risc pentru întreprinderea în cauză:– numărul de deficiențe;– gravitatea deficiențelor;– numărul de controale tehnice în trafic sau de inspecții tehnice periodice și voluntare;– factorul timp.1. Deficiențele sunt ponderate în funcție de gravitatea lor prin aplicarea următorilor factori de gravitate:
  deficiență periculoasă = 40;
  deficiență majoră = 10;
  deficiență minoră = 1.
  2. Evoluția situației (unui vehicul a1) unei întreprinderi se reflectă prin atribuirea unui factor de ponderare mai slab rezultatelor unei inspecții "mai vechi" (deficiențelor) decât cel atribuit celor mai "recente", utilizând următorii factori:– anul 1 = ultimele 12 luni = factorul 3;– anul 2 = lunile 13-24 = factorul 2;– anul 3 = lunile 25-36 = factorul 1.
  Acest lucru se aplică doar la stabilirea clasificării globale în funcție de gradul de risc.
  3. Clasificarea în funcție de gradul de risc se realizează cu ajutorul următoarelor formule:
  (a) formula pentru clasificarea globală în funcție de gradul de risc:
  [D(Y1) x 3] + [D(Y2) x 2] + [D(Y3) x 1]
  RR = ───────────────────────────────────────
  #C(Y1) + #C(Y2) + #C(Y3)

  unde
  RR = punctajul global al clasificării în funcție de gradul de risc;
  D(Yi) = totalul pentru defecțiunile din anul 1, 2, 3;
  D(y1) = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1)
  în anul 1;
  #... = numărul de ........;
  DD = deficiențe periculoase;
  MaD = deficiențe majore;
  MiD = deficiențe minore;
  C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice
  periodice) în anul 1, 2, 3;

  (b) formula pentru clasificarea anuală în funcție de gradul de risc:
  (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1)
  AR = ─────────────────────────────────────
  #C

  unde
  AR = punctajul anual de risc;
  #... = numărul de ........;
  DD = deficiențe periculoase;
  MaD = deficiențe majore;
  MiD = deficiențe minore;
  C = verificări (controale tehnice în trafic sau inspecții tehnice
  periodice).

  Riscul anual trebuie utilizat pentru a evalua evoluția unei întreprinderi de-a lungul anilor.
  Clasificarea întreprinderilor (vehiculelor) pe baza clasificării globale în funcție de gradul de risc se realizează astfel încât să se obțină următoarea distribuție în rândul întreprinderilor (vehiculelor) care fac obiectul clasificării:– < 30 risc scăzut;– 30-80 risc mediu;– > 80 risc ridicat.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 1b la normele metodologice)

  DOMENIUL DE APLICARE AL CONTROALELOR TEHNICE ÎN TRAFIC

  1. ASPECTE VERIFICATE0. Identificarea vehiculului1. Echipamentul de frânare2. Direcția3. Vizibilitatea4. Dispozitivele de iluminat și părțile sistemului electric5. Punți, jante, anvelope, suspensie6. Șasiu și accesorii șasiu7. Alte echipamente8. Elemente poluante9. Inspecții suplimentare la vehiculele pentru transport de călători din categoriile M2 și M32. CERINȚE PRIVIND INSPECȚIILE
  Elementele care pot fi verificate doar cu ajutorul echipamentelor sunt marcate cu E.
  Elementele care pot fi verificate doar într-o oarecare măsură fără ajutorul echipamentelor sunt marcate cu +E.
  În cazul în care o metodă de inspecție este indicată drept vizuală, aceasta înseamnă că, pe lângă examinarea vizuală a elementelor în cauză, inspectorul mai trebuie, după caz, să le manipuleze, să le evalueze zgomotul sau să se servească de oricare alte metode corespunzătoare de inspecție care nu implică folosirea de echipament.
  Controalele tehnice în trafic pot cuprinde elementele enumerate în tabelul 1, care include metodele recomandate de inspecție care ar trebui să fie utilizate. Nimic din prezenta anexă nu împiedică un inspector să utilizeze echipament suplimentar, după caz, precum un elevator sau un canal.
  Inspecțiile se desfășoară cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile în prezent și fără a se folosi unelte pentru a demonta sau îndepărta diferite părți ale vehiculului. Inspecția mai poate include, de asemenea, o verificare a faptului că piesele și componentele vehiculului respectă cerințele de siguranță și de mediu obligatorii care erau în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul postechipării.
  În cazul în care, prin construcție, vehiculul nu permite aplicarea metodelor de inspecție prevăzute în prezenta anexă, inspecția se desfășoară în conformitate cu metodele de inspecție recomandate acceptate de autoritățile competente.
  "Motivele respingerii" nu se aplică în cazurile în care acestea fac referire la cerințe care nu au fost stabilite de legislația relevantă privind omologarea vehiculelor la data primei înmatriculări, a primei puneri în circulație sau la cerințe privind postechiparea.
  3. CONȚINUTUL INSPECȚIEI ȘI METODELE APLICATE, EVALUAREA DEFICIENȚELOR VEHICULELOR
  Controlul acoperă elementele care sunt considerate necesare și relevante, luând în considerare în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a roților, a șasiurilor, precum și elementele poluante și metodele recomandate enumerate în tabelul următor.
  Pentru fiecare dintre sistemele și componentele unui vehicul, supuse inspecției, evaluarea deficiențelor se desfășoară în conformitate cu PLANUL DE OPERAȚIUNI stabilit în tabelul de mai jos, de la caz la caz.
  Deficiențele care nu sunt enumerate în prezenta anexă se evaluează în ceea ce privește riscurile pe care le pun pentru siguranța rutieră.
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
  │ Element │ Metodă │ Motivele respingerii │ Clasificarea │
  │ │ │ │ deficiențelor │
  │ │ │ ├──────┬──────┬───────────┤
  │ │ │ │Minoră│Majoră│Periculoasă│
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │0.1. Plăcuțele cu numărul │Inspecție vizuală │(a)│Plăcuță (plăcuțe) de înmatriculare absentă (absente)│ │ X │ │
  │de înmatriculare (dacă │ │ │sau fixată (fixate) atât de nesigur încât riscă să │ │ │ │
  │sunt obligatorii*1) │ │ │cadă │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Număr absent sau ilizibil │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Neconforme cu documentele vehiculului sau cu │ │ X │ │
  │ │ │ │registrele │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │0.2. Identificarea/numărul│Inspecție vizuală │(a)│Absent sau de negăsit │ │ X │ │
  │de șasiu/numărul de serie │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ale vehiculului │ │(b)│Incomplet, ilizibil, evident falsificat sau nu │ │ X │ │
  │ │ │ │corespunde documentelor vehiculului │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Documente ilizibile ale vehiculului sau inexactități│ X │ │ │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │1. SISTEMUL DE FRÂNARE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │1.1. Starea mecanică și funcționare │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │1.1.1. Pivotul pedalei │Inspecție vizuală a │(a)│Pivot prea strâns │ │ X │ │
  │frânei de serviciu/axul │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │levierului manual │acționării sistemului de │(b)│Uzură sau joc excesiv │ │ X │ │
  │ │frânare │ │ │ │ │ │
  │ │Notă: Vehiculele cu sisteme│ │ │ │ │ │
  │ │de servofrână trebuie │ │ │ │ │ │
  │ │verificate cu motorul │ │ │ │ │ │
  │ │oprit. │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.2. Starea pedalei/ │Inspecție vizuală a │(a)│Cursă excesivă sau rezervă de cursă insuficientă │ │ X │ │
  │levierului manual și cursa│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │dispozitivului de │acționării sistemului de │ │Frâna nu poate fi acționată complet sau este blocată│ │ │ X │
  │acționare a frânei │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │Notă: Vehiculele cu sisteme│(b)│Degajare incorectă a comenzii de frână │ X │ │ │
  │ │de servofrână trebuie │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │verificate cu motorul │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ │
  │ │oprit. ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Cauciucul antiderapant de pe pedala de frână absent,│ │ │ │
  │ │ │ │insuficient fixat sau tocit │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.3. Pompa de vacuum sau│Inspecție vizuală a │(a)│Presiune/vid insuficient pentru asigurarea a cel │ │ X │ │
  │compresorul și │componentelor la presiunea │ │puțin patru acționări ale frânei după declanșarea │ │ │ │
  │rezervoarele │normală de lucru. Se │ │dispozitivului de avertizare (sau când manometrul │ │ │ │
  │ │verifică timpul necesar de │ │indică un nivel periculos) │ │ │ │
  │ │formare a vidului sau a │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │presiunii aerului pentru │ │Cel puțin două acționări ale frânei după declanșarea│ │ │ X │
  │ │atingerea valorii de │ │dispozitivului de avertizare (sau când manometrul │ │ │ │
  │ │operare sigure și │ │indică un nivel periculos) │ │ │ │
  │ │funcționarea dispozitivului├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │de avertizare, a supapei │(b)│Timpul de formare a presiunii/vidului la valoarea │ │ X │ │
  │ │de protecție a │ │sigură de operare este prea lung față de cerințe*1) │ │ │ │
  │ │multicircuitului și a ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │supapei de siguranță │(c)│Supapa de protecție multicircuit sau supapa de │ │ X │ │
  │ │ │ │decompresie nu funcționează │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Lipsă a etanșeității care produce o scădere │ │ X │ │
  │ │ │ │considerabilă a presiunii sau pierderi de aer │ │ │ │
  │ │ │ │perceptibile auditiv │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Deteriorare externă care poate afecta funcționarea │ │ X │ │
  │ │ │ │sistemului de frânare │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Nivelul de performanță a frânei secundare nu este │ │ │ X │
  │ │ │ │respectat │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.4. Manometrul sau │Verificare prin acționare │Funcționare defectuoasă sau defectarea indicatorului de │ X │ │ │
  │indicatorul pentru │ │presiune scăzută sau a manometrului │ │ │ │
  │presiune scăzută │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Este imposibilă identificarea presiunii mici │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.5. Supapa de comandă a│Inspecție vizuală a │(a)│Supapă fisurată, deteriorată sau uzată excesiv │ │ X │ │
  │frânei cu acționare │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │manuală │acționării sistemului de │(b)│Comandă nesigură asupra supapei sau supapă nesigură │ │ X │ │
  │ │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Conexiuni insuficient fixate sau lipsa etanșeității │ │ X │ │
  │ │ │ │în sistem │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Funcționare nesatisfăcătoare │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.6. Activator frână de │Inspecție vizuală a │(a)│Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet │ │ X │ │
  │staționare, levier de │componentelor în timpul │ │funcționează necorespunzător │ │ │ │
  │comandă, mecanism cu │acționării sistemului de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │clichet frână de │frânare │(b)│Uzură a axului levierului sau a mecanismului cu │ X │ │ │
  │staționare, frână de │ │ │clichet │ │ │ │
  │staționare electronică │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Uzură excesivă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Cursă prea mare a levierului, indicând un reglaj │ │ X │ │
  │ │ │ │incorect │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Activator lipsă, deteriorat sau nefuncțional │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Funcționare incorectă, avertizorul indică o │ │ │ │
  │ │ │ │funcționare defectuoasă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.7. Supape de frânare │Inspecție vizuală a │(a)│Supape deteriorate sau pierderi de aer excesive │ │ X │ │
  │(supape de comandă, supape│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │de degajare rapidă, │acționării sistemului de │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  │regulatoare de presiune) │frânare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Pierdere excesivă de ulei din compresor │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Supapă nesigură sau montată necorespunzător │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Pierdere sau scurgere de lichid de frână │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.8. Elemente de cuplare│Deconectarea și │(a)│Ventil de închidere sau supapă cu etanșare automată │ X │ │ │
  │ale frânelor remorcii │reconectarea elementelor de│ │defecte │ │ │ │
  │(electrice și pneumatice) │cuplare ale sistemului de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │frână dintre vehiculul │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ │
  │ │tractor și remorcă ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Ventil de închidere sau supapă prost fixată sau │ X │ │ │
  │ │ │ │montată necorespunzător │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Pierderi excesive de aer │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.9. Acumulator/rezervor│Inspecție vizuală │(a)│Rezervor ușor deteriorat sau corodat │ X │ │ │
  │de presiune │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Rezervor foarte deteriorat, corodat sau neetanș │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispozitivul de purjare nu funcționează │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Rezervor prost fixat sau montat necorespunzător │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.10. Servomecanism │Inspecție vizuală a │(a)│Servomecanism frână defect sau ineficace │ │ X │ │
  │frână, cilindru principal │componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │(pentru sisteme │acționării sistemului de │ │Nu funcționează │ │ │ X │
  │hidraulice) │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Cilindrul principal defect, dar frâna încă │ │ │ │
  │ │ │ │funcționează │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Cilindru principal defect sau neetanș │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Cilindrul principal nesigur, dar frâna încă │ │ │ │
  │ │ │ │funcționează │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Cilindru principal nesigur │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Cantitate insuficientă de lichid de frână, sub │ │ │ │
  │ │ │ │marcajul MIN │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Cantitatea de lichid de frână este considerabil sub │ │ │ │
  │ │ │ │marcajul MIN │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Lichidul de frână nu este vizibil │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Capacul de la rezervorul cilindrului principal │ │ │ │
  │ │ │ │lipsește │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Martorul lichidului de frână aprins sau defect │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Funcționare incorectă a dispozitivului de │ │ │ │
  │ │ │ │avertizare în cazul unui nivel insuficient de lichid│ │ │ │
  │ │ │ │de frână │ X │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.11. Conducte de frână │Inspecție vizuală a │(a)│Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ │ X │
  │rigide │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │acționării sistemului de │(b)│Lipsa etanșeității conductelor sau a │ │ X │ │
  │ │frânare, dacă este posibil │ │racordurilor (la sistemele de frânare pneumatice) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Lipsa etanșeității conductelor sau a racordurilor │ │ │ │
  │ │ │ │(la sisteme de frânare hidraulice) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Conducte deteriorate sau excesiv de corodate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Afectează funcționarea frânelor ca urmare a │ │ │ │
  │ │ │ │blocajelor sau a riscului iminent de scurgere │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Conducte plasate greșit │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc de producere a unei avarii │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.12. Furtunuri │Inspecție vizuală a │(a)│Risc iminent de fisurare sau rupere │ │ │ X │
  │flexibile de frână │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │acționării sistemului de │(b)│Furtunuri deteriorate, cu puncte de fricțiune, │ X │ │ │
  │ │frânare, dacă este posibil │ │răsucite sau prea scurte │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Furtunuri deteriorate sau cu puncte de fricțiune │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor │ │ │ │
  │ │ │ │(la sistemele de frânare pneumatice) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Lipsa etanșeității furtunurilor sau a racordurilor │ │ │ │
  │ │ │ │(la sistemele de frânare hidraulice) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Umflare exagerată a furtunului sub presiune │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Cablu deteriorat │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Porozitatea furtunurilor │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.13. Garnituri și │Inspecție vizuală │(a)│Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (la nivelul │ │ X │ │
  │plăcuțe de frână │ │ │marcajului minim) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Garnituri sau plăcuțe excesiv de uzate (marcajul │ │ │ │
  │ │ │ │minim nu este vizibil) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Garnituri sau plăcute ancrasate (cu ulei, │ │ │ │
  │ │ │ │unsoare etc.) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Garnituri sau plăcuțe lipsă sau montate în mod │ │ │ │
  │ │ │ │greșit │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.14. Tamburi și discuri│Inspecție vizuală │(a)│Tambur sau disc uzat │ │ X │ │
  │de frână │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Tambur sau disc excesiv de zgâriat, crăpat, nesigur │ │ │ X │
  │ │ │ │sau spart │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Tambur sau disc ancrasat (cu ulei, unsoare etc.) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este grav afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Tambur sau disc care lipsește │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Platou spate nesigur │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.15. Cabluri de frână, │Inspecție vizuală a │(a)│Cabluri deteriorate sau cu noduri │ │ X │ │
  │leviere și conexiuni, tije│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │de acționare │acționării sistemului de │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Componente excesiv de uzate sau corodate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Cablu, tijă sau îmbinare fixată nesigur │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Ghid de cablu defect │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Restricționarea mișcării libere a elementelor │ │ │ │
  │ │ │ │sistemului de frânare │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Mișcare anormală a pârghiilor/cuplajului indicând │ │ │ │
  │ │ │ │reglarea incorectă sau uzura excesivă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.16. Servomotor frână │Inspecție vizuală a │(a)│Servomotor frână fisurat sau deteriorat │ │ X │ │
  │(inclusiv frâne cu arc sau│componentelor în timpul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │cilindri hidraulici) │acționării sistemului de │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Servomotor frână neetanș │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Servomotor frână nesigur sau montat necorespunzător │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Servomotor frână excesiv de corodat │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Riscă să se fisureze │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a │ │ │ │
  │ │ │ │mecanismului cu membrană │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată (lipsa rezervei de│ │ │ X │
  │ │ │ │mișcare) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Înveliș de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lipsa învelișului de protecție contra prafului sau │ │ │ │
  │ │ │ │deteriorarea excesivă a acestuia │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.17. Regulator automat │Inspecție vizuală a │(a)│Cuplaj defect │ │ X │ │
  │frânării în funcție de │componentelor în timpul ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │sarcină │acționării sistemului de │(b)│Cuplaj incorect reglat │ │ X │ │
  │ │frânare, dacă este posibil ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Blocarea sau nefuncționarea regulatorului │ │ X │ │
  │ │ │ │(funcționare ABS) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Blocarea sau nefuncționarea regulatorului │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Lipsa regulatorului (dacă este necesar) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Lipsa plăcuței cu date │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Date ilizibile sau neconforme cu cerințele*1) │ X │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.18. Dispozitive │Inspecție vizuală │(a)│Dispozitiv de reglare deteriorat, blocat sau cu │ │ │ │
  │indicatori de reglare a │ │ │mișcare anormală, excesiv de uzat sau reglat │ │ │ │
  │jocului │ │ │incorect │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispozitiv de reglare defect │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Dispozitiv de reglare instalat incorect sau înlocuit│ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.19. Frâna de │Inspecție vizuală │(a)│Racorduri sau montări nesigure │ X │ │ │
  │încetinire (dacă este │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │prevăzută din construcție │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ X │ │
  │sau obligatorie) │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sistem defect în mod evident sau absent │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.20. Acționarea │Deconectarea cuplării │Sistemul de frânare al remorcii nu funcționează automat │ │ │ X │
  │automată a frânelor │sistemului de frânare între│dacă este deconectată cuplarea │ │ │ │
  │remorcii │vehiculul tractor și │ │ │ │ │
  │ │remorcă │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.21. Sistem de frânare │Inspecție vizuală │(a)│Alte dispozitive ale sistemului (de exemplu, pompă │ │ │ │
  │complet │ │ │antigel, uscător de aer etc.) deteriorate la │ │ │ │
  │ │ │ │exterior sau excesiv corodate, astfel încât │ │ │ │
  │ │ │ │afectează sistemul de frânare │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Pierderi de aer sau de antigel │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționalitatea sistemului este afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Componente prost fixate sau montate în mod │ │ │ │
  │ │ │ │necorespunzător │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Modificare nesigură a oricărei componente*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea frânei este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.22. Racorduri diagnoză│Inspecție vizuală │Absente │ │ X │ │
  │(dacă au fost prevăzute │ │ │ │ │ │
  │din construcție sau sunt │ │ │ │ │ │
  │obligatorii) │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.1.23. Frânare inerțială │Inspecție vizuală și în │Eficiență insuficientă │ │ X │ │
  │ │timpul funcționării │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │1.2. Performanța și eficiența frânei de serviciu │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │1.2.1. Performantă (E) │În timpul unei testări │(a)│Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai│ │ X │ │
  │ │efectuate pe un aparat de │ │multe roți │ │ │ │
  │ │testare frâne, frânele sunt│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │acționate în mod progresiv │ │Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe│ │ │ X │
  │ │până la puterea maximă │ │roți │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ X │ │
  │ │ │ │mică de 70% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ │
  │ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul │ │ │ │
  │ │ │ │testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază │ │ │ │
  │ │ │ │excesiv de la linia dreaptă │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ │ │
  │ │ │ │mică de 50 % din forța maximă înregistrată pe │ │ │ │
  │ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților│ │ │ │
  │ │ │ │directoare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Întârziere anormală la frânarea oricăreia dintre │ │ │ │
  │ │ │ │roți │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Fluctuație excesivă a forței de frânare în cursul │ │ │ │
  │ │ │ │fiecărei turații complete a roții │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.2.2. Eficiență (E) │Testare efectuată pe un │Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori │ │ │ │
  │ │aparat de testare frâne la │(*2): │ │ │ │
  │ │masa prezentată sau, dacă ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │acest lucru nu este posibil│Categoriile M(1), M(2) și M(3): 50% (*3) │ │ X │ │
  │ │din considerente tehnice, ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │cu vehiculul în mișcare, │Categoria N(1): 45% │ │ │ │
  │ │utilizându-se un ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │instrument de înregistrare │Categoriile N(2) și N(3): 43% (*4) │ │ │ │
  │ │a decelării (*1) ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │Categoriile O(3) și O(4): 40% (*5) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │Mai puțin de 50% din valorile de mai sus atinse │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │1.3. Performanța și eficiența frânei secundare (de urgență) (dacă este acționată printr-un sistem separat) │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │1.3.1. Performanță (E) │Dacă sistemul de frânare │(a)│Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau pe mai│ │ X │ │
  │ │secundar este separat de │ │multe roți │ │ │ │
  │ │sistemul frânei de serviciu│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │a se utiliza metoda │ │Forță de frânare inexistentă pe una sau pe mai multe│ │ │ X │
  │ │menționată la punctul 1.2.1│ │roți │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Forța de frânare a oricăreia dintre roți este mai │ │ X │ │
  │ │ │ │mică de 70% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ │
  │ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte. În cazul │ │ │ │
  │ │ │ │testării frânelor pe carosabil, vehiculul deviază │ │ │ │
  │ │ │ │excesiv de la linia dreaptă │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Forța de frânare la oricare dintre roți este mai │ │ │ X │
  │ │ │ │mai mică de 50% din forța maximă înregistrată pe │ │ │ │
  │ │ │ │cealaltă roată de pe aceeași punte în cazul punților│ │ │ │
  │ │ │ │directoare │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Variație bruscă a forței de frânare (blocaj) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.3.2. Eficiență (E) │Dacă sistemul de frânare │Forța de frânare mai mică de 50% (*6) din performanța │ │ X │ │
  │ │secundar este separat de │prevăzută a frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2│ │ │ │
  │ │sistemul frânei de serviciu│în raport cu masa maximă autorizată │ │ │ │
  │ │a se utiliza metoda ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │menționată la punctul 1.2.2│Mai mică de 50 % din valorile forței de frânare de mai │ │ │ X │
  │ │ │sus atinse în raport cu masa vehiculului în timpul │ │ │ │
  │ │ │testării │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │1.4. Performanța și eficiența frânei de staționare │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │1.4.1. Performantă (E) │A se acționa frâna în │Frână nefuncțională pe o parte sau, în cazul testării pe│ │ X │ │
  │ │timpul unei testări pe un │carosabil, vehiculul deviază excesiv de la linia dreaptă│ │ │ │
  │ │aparat de testare frâne ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Mai mică de 50% din valorile forței de frânare │ │ │ │
  │ │ │menționate la punctul 1.4.2 atinse în raport cu masa │ │ │ │
  │ │ │vehiculului în timpul testării │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.4.2. Eficiență (E) │Testare efectuată cu un │Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de │ │ X │ │
  │ │aparat de testare frâne. │frânare de cel puțin 16% în raport cu masa maximă │ │ │ │
  │ │Dacă nu este posibil, │autorizată sau, pentru autovehicule, de cel puțin 12% în│ │ │ │
  │ │atunci printr-un test │raport cu masa maximă combinată autorizată a vehiculului│ │ │ │
  │ │rutier cu ajutorul unui │luându-se în considerare coeficientul cu cea mai mare │ │ │ │
  │ │instrument de înregistrare │valoare │ │ │ │
  │ │a decelerării ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Mai mică de 50% din valorile coeficienților de frânare │ │ │ X │
  │ │ │de mai sus atinse în raport cu masa vehiculului în │ │ │ │
  │ │ │timpul testării │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.5. Performanța frânei de│Inspecție vizuală și, dacă │(a)│Variație bruscă a eficienței (nu se aplică │ │ X │ │
  │încetinire │este posibil, verificări │ │sistemelor de frânare pe evacuare) │ │ │ │
  │ │destinate să stabilească ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │dacă sistemul funcționează │(b)│Sistemul nu funcționează │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.6. Sistem de frânare cu │Inspecție vizuală și │(a)│Funcționare defectuoasă a dispozitivului de │ │ X │ │
  │antiblocare (ABS) │inspecția dispozitivului de│ │avertizare │ │ │ │
  │ │avertizare și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │utilizarea interfeței │(b)│Dispozitivul de avertizare indică funcționarea │ │ │ │
  │ │electronice a vehiculului │ │defectuoasă a sistemului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Senzorii de viteză din roată sunt absenți sau │ │ │ │
  │ │ │ │deteriorați │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Instalație electrică deteriorată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Alte componente sunt absente sau deteriorate │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.7. Sistem electronic de │Inspecție vizuală și │(a)│Funcționare defectuoasă a dispozitivului de │ │ X │ │
  │frânare (EBS) │inspecția dispozitivului de│ │avertizare │ │ │ │
  │ │avertizare și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │utilizarea interfeței │(b)│Dispozitivul de avertizare indică funcționarea │ │ X │ │
  │ │electronice a vehiculului │ │defectuoasă a sistemului │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Conectorul între vehiculul tractor și remorcă │ │ │ │
  │ │ │ │incompatibil sau lipsă │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │1.8. Lichid de frână │Inspecție vizuală │Lichid de frână contaminat sau sedimentat │ │ X │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Risc iminent de avarie │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │2. DIRECȚIE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2.1. Stare mecanică │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │2.1.1. Starea mecanismului│Inspecția vizuală a modului│(a)│Palierul arborelui răsucit sau caneluri uzate │ │ X │ │
  │de direcție │de funcționare a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │mecanismului de direcție în│ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  │ │timp ce volanul este rotit ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Palierul arborelui excesiv de uzat │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Mișcare excesivă a palierului arborelui │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționalitatea este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Lipsa etanșeității │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Formare de picături │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.1.2. Fixarea casetei de │Inspecția vizuală a modului│(a)│Fixarea necorespunzătoare a casetei de direcție │ │ X │ │
  │direcție │de fixare a casetei de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │direcție pe șasiu în timp │ │Fixare periculos de slăbită sau joc relativ vizibil │ │ │ X │
  │ │ce volanul este rotit în │ │fată de șasiu/caroserie │ │ │ │
  │ │sensul acelor de ceasornic ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │și în sens invers │(b)│Găuri de fixare în șasiu ovalizate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Șuruburile de fixare absente sau rupte │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Caseta de direcție spartă │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitatea sau fixarea casetei este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.1.3. Starea conexiunilor│Inspecția vizuală a │(a)│Mișcare relativă între componente care ar trebui să │ │ X │ │
  │sistemului de direcție │componentelor sistemului de│ │fie fixe │ │ │ │
  │ │direcție în timp ce volanul│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │este rotit în sensul acelor│ │Mișcare excesivă sau risc de desprindere │ │ │ X │
  │ │de ceasornic și în sens ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │invers pentru identificarea│(b)│Uzură excesivă a articulațiilor │ │ X │ │
  │ │gradului de uzură și a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │fisurilor și pentru a │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │evalua gradul de siguranță ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Componente sparte sau deformate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Afectează funcționarea │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Absența dispozitivelor de blocare │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Aliniere greșită a componentelor (de exemplu, bara │ │ X │ │
  │ │ │ │de conexiune sau bara de comandă a direcției) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Afectează funcționarea │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Învelișul de protecție contra prafului stricat sau │ X │ │ │
  │ │ │ │deteriorat │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ │ │
  │ │ │ │deteriorat excesiv │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.1.4. Funcționarea │Inspecția vizuală a │(a)│La acționarea sistemului de direcție se produce │ │ │ │
  │conexiunilor sistemului de│componentelor sistemului de│ │ciocnirea cu un element fix al șasiului │ │ X │ │
  │direcție │direcție în timp ce volanul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │este rotit cu roțile pe sol│(b)│Limitatoarele de cursă nu funcționează sau lipsesc │ │ X │ │
  │ │și cu motorul pornit │ │ │ │ │ │
  │ │(servodirecție) în sensul │ │ │ │ │ │
  │ │acelor de ceasornic și în │ │ │ │ │ │
  │ │sens invers pentru │ │ │ │ │ │
  │ │identificarea gradului de │ │ │ │ │ │
  │ │uzură și a fisurilor și │ │ │ │ │ │
  │ │pentru a evalua gradul de │ │ │ │ │ │
  │ │siguranță │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.1.5. Servodirecție │Se verifică sistemul de │(a)│Scurgere de lichid │ │ X │ │
  │ │direcție în ceea ce ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │privește etanșeitatea și │(b)│Cantitate insuficientă de lichid (sub marcajul MIN) │ │ X │ │
  │ │nivelul lichidului de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │frână din rezervor (dacă │ │Capacitate a rezervorului insuficientă │ │ │ X │
  │ │este vizibil). ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │Cu roțile pe sol și cu │(c)│Mecanismul nu funcționează │ │ X │ │
  │ │motorul pornit, se verifică│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │dacă sistemul de │ │Direcția este afectată │ │ │ X │
  │ │servodirecție funcționează ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Mecanism crăpat sau nesigur │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Aliniere necorespunzătoare sau ciocnirea │ │ X │ │
  │ │ │ │componentelor │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate excesiv │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Direcția este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │2.2. Volanul, coloana și bara de direcție │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │2.2.1. Starea volanului │Cu roțile pe sol, se │(a)│Mișcare relativă între volan și coloana de direcție,│ │ X │ │
  │ │împinge și se trage volanul│ │indicând o fixare insuficientă │ │ │ │
  │ │în linie cu coloana, se │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │împinge volanul în diferite│ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │direcții perpendiculare pe ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │coloană. Inspecție vizuală │(b)│Lipsa dispozitivului de reținere pe butucul │ │ X │ │
  │ │a jocului și a stării │ │volanului │ │ │ │
  │ │cuplajelor flexibile sau a │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │articulațiilor universale │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Butucul, coroana sau spițele volanului fisurate sau │ │ X │ │
  │ │ │ │prost fixate │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.2.2. Coloană de direcție│Se împinge și se trage │(a)│Joc excesiv al centrului volanului în sus sau în jos│ │ X │ │
  │și amortizoare de direcție│volanul în linie cu coloana├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │se împinge volanul în │(b)│Joc excesiv radial al centrului volanului în raport │ │ X │ │
  │ │diferite direcții │ │cu coloana │ │ │ │
  │ │perpendiculare pe coloană. ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │Inspecție vizuală a jocului│(c)│Cuplaj flexibil deteriorat │ │ X │ │
  │ │și a stării cuplajelor ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │flexibile sau a │(d)│Fixare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │articulațiilor universale │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Modificare nesigură*3) │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.3. Joc direcție │Cu motorul în funcțiune │Joc excesiv al direcției (de exemplu, un punct de pe │ │ X │ │
  │ │pentru vehiculele cu │coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o │ │ │ │
  │ │servodirecție și cu roțile │distanță mai mare de o cincime din diametrul volanului │ │ │ │
  │ │în poziție dreaptă, se │fără ca roțile directoare să se miște) sau │ │ │ │
  │ │învârte ușor volanul în │neconformitate cu cerințele*1) │ │ │ │
  │ │sensul acelor de ceasornic ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │și în sens invers pe cât │Siguranța este afectată │ │ │ X │
  │ │posibil fără a mișca │ │ │ │ │
  │ │roțile. Inspecția vizuală │ │ │ │ │
  │ │a mișcării libere │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.4. Aliniament roți │Inspecție vizuală │Roți în mod evident nealiniate │ X │ │ │
  │(X)*2) │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea │ │ │ │
  │ │ │direcțională afectată │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.5. Platformă cu punte │Inspecție vizuală sau cu │(a)│Componentă ușor deteriorată │ │ X │ │
  │directoare pentru remorci │ajutorul unui detector │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │special adaptat pentru │ │Componentă puternic deteriorată sau fisurată │ │ │ X │
  │ │jocul de direcție ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Joc excesiv │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Deplasarea în linie dreaptă afectată; stabilitatea │ │ │ │
  │ │ │ │direcțională afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Fixare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixare foarte defectuoasă │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │2.6. Servodirecție │Inspecție vizuală și │(a)│Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al │ │ X │ │
  │electronică (EPS) │verificarea concordanței │ │servodirecției electronice indică o funcționare │ │ │ │
  │ │dintre unghiul volanului și│ │defectuoasă a sistemului │ │ │ │
  │ │unghiul roților în momentul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │pornirii sau opririi │(b)│Nefuncționarea asistenței electrice │ │ X │ │
  │ │motorului și/sau prin ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │utilizarea interfeței │(c)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ X │ │
  │ │electronice a vehiculului │ │electronică a vehiculului │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │3. VIZIBILITATE │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │3.1. Câmpul vizual │Inspecție vizuală de pe │Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al │ │ │ │
  │ │scaunul conducătorului auto│conducătorului auto care nu poate privi clar în față sau│ │ │ │
  │ │ │în lateral (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor │ │ │ │
  │ │ │de parbriz) │ X │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este │ │ │ │
  │ │ │afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │3.2. Starea geamurilor │Inspecție vizuală │(a)│Sticlă fisurată sau decolorată sau panou transparent│ X │ │ │
  │ │ │ │(dacă este permis) (în afara zonei de baleiaj a │ │ │ │
  │ │ │ │ștergătoarelor de parbriz) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Zona de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz este │ │ │ │
  │ │ │ │afectată sau oglinzile exterioare nu sunt vizibile │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sticlă sau panou transparent (inclusiv folie │ X │ │ │
  │ │ │ │reflectorizantă sau ușor colorată) neconforme cu │ │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) (în afara zonei de baleiaj a │ │ │ │
  │ │ │ │ștergătoarelor de parbriz) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Suprafața de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz │ │ X │ │
  │ │ │ │este afectată sau oglinzile exterioare nu sunt │ │ │ │
  │ │ │ │vizibile │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Sticlă sau panou transparent în stare inacceptabilă │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Vizibilitatea în zona de baleiaj a ștergătoarelor de│ │ │ │
  │ │ │ │parbriz grav afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │3.3. Oglinzi sau │Inspecție vizuală │(a)│Oglindă său dispozitiv lipsă sau nemontat în │ X │ │ │
  │dispozitive retrovizoare │ │ │conformitate cu cerințele*1) (există cel puțin două │ │ │ │
  │ │ │ │dispozitive retrovizoare) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Mai puțin de două dispozitive retrovizoare │ │ X │ │
  │ │ │ │disponibile │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Oglindă sau dispozitiv deteriorat sau insuficient │ X │ │ │
  │ │ │ │fixat │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Oglindă sau dispozitiv nefuncțional, grav │ │ │ │
  │ │ │ │deteriorat, nesigur sau insuficient fixat │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Câmp vizual necesar neacoperit │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │3.4. Ștergătoare de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Ștergătoarele nu funcționează sau lipsesc │ │ X │ │
  │parbriz │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Lamelele de șters defecte │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lamelele de șters lipsesc sau sunt în mod evident │ │ │ │
  │ │ │ │defecte │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │3.5 Spălătoare de parbriz │Inspecție vizuală și prin │Spălătoarele nu funcționează corespunzător (lichidul de │ X │ │ │
  │ │acționare │spălat lipsește, dar pompa funcționează sau jetul de apă│ │ │ │
  │ │ │nu este bine aliniat) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Spălătoarele nu funcționează │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │3.6. Sistem de dezaburire │Inspecție vizuală și prin │Sistem nefuncțional sau în mod evident defect │ X │ │ │
  │(X)*2) │acționare │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4. LUMINI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4.1. Faruri │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.1.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină/sursă de lumină defectă sau lipsă (lumini/ │ X │ │ │
  │funcționare │acționare │ │surse de lumină multiple; în cazul LED, mai puțin │ │ │ │
  │ │ │ │de 1/3 nu funcționează) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lumină/sursă de lumină unică; în cazul LED, │ │ │ │
  │ │ │ │vizibilitate foarte afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Defecțiune ușoară a sistemului de proiecție │ X │ │ │
  │ │ │ │(dispozitiv reflectorizant și dispersoare) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Defecțiune gravă sau lipsa sistemului de proiecție │ │ │ │
  │ │ │ │(dispozitiv reflectorizant și dispersoare) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.1.2. Aliniere │Inspecție vizuală și prin │(a)│Aliniere greșită flagrantă a farurilor │ │ X │ │
  │ │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sursă de lumină montată incorect │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.1.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Comutator care nu funcționează în conformitate cu │ X │ │ │
  │ │acționare │ │cerințele*1) (număr de faruri iluminate concomitent)│ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Luminozitatea maximă admisă în partea din față este │ │ │ │
  │ │ │ │depășită │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ │
  │ │ │ │perturbată │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.1.4. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ X │ │
  │cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconform cu cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, │ │ │ │
  │ │ │ │reducând luminozitatea sau modificând culoarea │ │ │ │
  │ │ │ │luminii emise │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Sursă de lumină și lampă incompatibile │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.1.5. Dispozitive de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Dispozitivul nu funcționează │ │ X │ │
  │corectare a orientării │acționare, dacă este ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │farurilor (acolo unde este│posibil │(b)│Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe │ │ X │ │
  │obligatoriu) │ │ │scaunul conducătorului auto │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.1.6. Dispozitiv de │Inspecție vizuală și prin │Dispozitivul nu funcționează │ X │ │ │
  │spălare a farurilor │acționare, dacă este ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │(acolo unde este │posibil │În cazul lămpilor cu descărcare în gaze rarefiate │ │ X │ │
  │obligatoriu) │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.2. Lumini de poziție față și spate, lămpi laterale de gabarit, lămpi de contur și lămpi de zi │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.2.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă │ │ X │ │
  │funcționare │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersoare defecte │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.2.2. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ │ X │ │
  │ │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lămpile de poziție spate și lămpile laterale de │ │ │ │
  │ │ │ │gabarit pot fi oprite dacă farurile sunt aprinse │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ │
  │ │ │ │perturbată │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.2.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ X │ │ │
  │cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lumină roșie în față sau albă în spate: luminozitate│ │ │ │
  │ │ │ │puternic redusă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersoare sau sursă de lumină obstrucționate, │ X │ │ │
  │ │ │ │reducând luminozitatea sau modificând culoarea │ │ │ │
  │ │ │ │luminii emise │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Lumină roșie în față sau albă în spate: luminozitate│ │ │ │
  │ │ │ │puternic redusă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.3. Lămpi de stop │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.3.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (surse multiple de lumină în│ X │ │ │
  │funcționare │acționare │ │cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Surse unice de lumină: în cazul LED, mai puțin de │ │ │ │
  │ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Nicio sursă de lumină nu funcționează │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ X │ │ │
  │ │ │ │emisă) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este │ │ X │ │
  │ │ │ │afectată) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.3.2. Comutare │Inspecție vizuală și prin │(a)│Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ │
  │ │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Acționare întârziată │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Complet nefuncțională │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționarea dispozitivului de comandă este │ │ │ │
  │ │ │ │perturbată │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.3.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj │ X │ │ │
  │cerințelor*1) │acționare │neconforme cu cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Lumină albă în spate; luminozitate puternic redusă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.4. Lămpi de semnalizare direcție și de avarie │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.4.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; │ X │ │ │
  │funcționare │acționare │ │în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Sursă unică de lumină; în cazul LED, mai puțin de │ │ │ │
  │ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ │ │ │
  │ │ │ │emisă) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni mari (lumina emisă este │ │ │ │
  │ │ │ │afectată) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.4.2. Comutare │Inspecție vizuală și │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ │
  │ │prin acționare │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Complet nefuncțională │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.4.3. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau marcaj │ │ X │ │
  │cerințelor*1) │acționare │neconforme cu cerințele*1) │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.4.4. Frecventă semnal │Inspecție vizuală și prin │Frecvența semnalului luminos neconformă cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │luminos │acționare │(frecvența deviază cu peste 25%) │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.5. Lămpi de ceață față și spate │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.5.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă (sursă multiplă de lumină; │ X │ │ │
  │funcționare │acționare │ │în cazul LED, mai puțin de 1/3 nu funcționează) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Surse unice de lumină; în cazul LED, mai puțin de │ │ │ │
  │ │ │ │2/3 funcționează │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersor cu defecțiune ușoară (nu afectează lumina │ X │ │ │
  │ │ │ │emisă) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Dispersoare cu defecțiuni grave (lumina emisă este │ │ │ │
  │ │ │ │afectată) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere sau de orbire a │ │ │ │
  │ │ │ │traficului din sens opus. │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.5.2 Aliniere (X)*2) │Inspecție vizuală și prin │Deviere a lămpii de ceață față de orientarea orizontală │ │ │ │
  │ │acționare │în momentul în care modelul de lumină are o linie de │ │ │ │
  │ │ │separare (linia de separare prea jos) │ X │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Linia de separare mai sus decât cea a farurilor în │ │ │ │
  │ │ │fază scurtă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.5.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ │ │ │
  │ │acționare │cerințele*1) │ X │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Nefuncționare │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.5.4. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ │ │
  │cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) │ X │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.6. Lămpi de marșarier │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.6.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Sursă de lumină defectă │ X │ │ │
  │funcționare │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispersoare defecte │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.6.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lumină, culoare emisă, poziție, luminozitate sau │ │ X │ │
  │cerințelor*1) │acționare │ │marcaj neconforme cu cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.6.3. Comutare │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea comutatorului în conformitate cu │ X │ │ │
  │ │acționare │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Lampa de marșarier se poate aprinde atunci când │ │ X │ │
  │ │ │schimbătorul de viteză se află în altă poziție decât │ │ │ │
  │ │ │marșarier │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.7. Lampă de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.7.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Lampă care proiectează lumina direct în spate sau │ X │ │ │
  │funcționare │acționare │ │lumină albă în spate │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sursă de lumină defectă (sursă de lumină multiplă) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Sursă de lumină defectă (sursă unică de lumină) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă fixată nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.7.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Nefuncționarea sistemului în conformitate cu │ X │ │ │
  │cerințelor*1) │acționare │cerințele*1) │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.8. Catadioptri, marcaje de vizibilitate (reflectorizante) și plăcuțe de marcaj spate │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.8.1. Stare │Inspecție vizuală │(a)│Echipament reflectorizant defect sau deteriorat │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Este afectată capacitatea de reflecție │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Reflector fixat nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Riscă să cadă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.8.2. Respectarea │Inspecție vizuală │Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție neconforme cu│ │ X │ │
  │cerințelor*1) │ │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │Absenți sau reflectând culoarea roșie în față sau │ │ │ X │
  │ │ │culoarea albă în spate │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │4.9. Martori obligatorii pentru echipamentul de iluminare │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │4.9.1. Stare și │Inspecție vizuală și prin │Nu funcționează │ X │ │ │
  │funcționare │acționare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │Nu funcționează pentru lumina de drum sau pentru lampa │ │ X │ │
  │ │ │de ceață spate │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.9.2. Respectarea │Inspecție vizuală și prin │Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │cerințelor*1) │acționare │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.10. Conexiuni electrice │Inspecția vizuală: dacă │(a)│Componente fixe atașate nesigur │ X │ │ │
  │între vehiculul tractor │este posibil, se examinează│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │și remorcă sau semiremorcă│continuitatea electrică a │ │Dulie cu fixare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │conexiunii ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Izolație stricată sau deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Riscă să provoace un scurtcircuit │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Funcționare necorespunzătoare a conexiunilor │ │ X │ │
  │ │ │ │electrice ale remorcii sau ale vehiculului tractor │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Luminile de frână ale remorcii nu funcționează deloc│ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.11. Cablaj electric │Inspecție vizuală, inclusiv│(a)│Cablaj nesigur sau securizat necorespunzător │ X │ │ │
  │ │(dacă este cazul) în │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │interiorul compartimentului│ │Legături slăbite, contact cu margini ascuțite, risc │ │ X │ │
  │ │motor │ │de deconectare a conectorilor │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Cablajul poate intra în contact cu piesele calde, cu│ │ │ │
  │ │ │ │piesele care se învârtesc sau cu solul, conectorii │ │ │ │
  │ │ │ │(piese necesare pentru frânare, direcție) │ │ │ │
  │ │ │ │debranșați │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Cablajul ușor deteriorat │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Cablajul grav deteriorat │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Cablaj extrem de deteriorat (elemente necesare │ │ │ X │
  │ │ │ │pentru frânare, direcție) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Izolație stricată sau deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Riscă să provoace un scurtcircuit │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc iminent de incendiu, de formare de scântei │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.12. Catadioptri și lămpi│Inspecție vizuală și prin │(a)│Lampă/catadioptru nemontat(ă) în conformitate cu │ X │ │ │
  │facultative (X)*2) │acționare │ │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Emiterea/reflectarea unei lumini roșii în față sau a│ │ │ │
  │ │ │ │unei lumini albe în spate │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Nefuncționarea lămpii în conformitate cu │ │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Numărul farurilor care se aprind simultan depășește │ │ │ │
  │ │ │ │luminozitatea permisă; emiterea unei lumini roșii în│ │ │ │
  │ │ │ │față sau a unei lumini albe în spate │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lampă/catadioptru atașat nesigur │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │4.13. Baterie (baterii) de│Inspecție vizuală │(a)│Nesigură │ X │ │ │
  │acumulatori │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Fixată necorespunzător; riscă să provoace un │ │ │ │
  │ │ │ │scurtcircuit │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Lipsă a etanșeității │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Pierderi de substanțe periculoase │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Comutator defect (dacă este obligatoriu) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Siguranțe defecte (dacă sunt obligatorii) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Ventilație necorespunzătoare (dacă este obligatorie)│ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │5.1. Punți │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │5.1.1. Punți (+E) │Inspecție vizuală care │(a)│Punte fisurată sau deformată │ │ │ X │
  │ │utilizează, dacă sunt ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │disponibili, detectori de │(b)│Fixare nesigură pe vehicul │ │ X │ │
  │ │joc al roților │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată, funcționalitate afectată: │ │ │ │
  │ │ │ │mișcare semnificativă față de dispozitivele de │ │ │ │
  │ │ │ │fixare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată, funcționalitate afectată, │ │ │ │
  │ │ │ │distanță față de alte piese ale vehiculului sau │ │ │ │
  │ │ │ │gardă la sol insuficientă │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.1.2. Fuzete (+E) │Inspecție vizuală care │(a)│Fuzetă fisurată │ │ │ X │
  │ │utilizează, dacă sunt ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │disponibili, detectori de │(b)│Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor│ │ X │ │
  │ │joc al roților. Se aplică o│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │forță verticală sau │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X │
  │ │laterală la fiecare roată │ │afectată │ │ │ │
  │ │și se constată gradul de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │mișcare dintre fuzetă și │(c)│Mișcare excesivă între fuzetă și puntea rigidă │ │ X │ │
  │ │raza axului │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ │
  │ │ │ │afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Joc al pivotului fuzetei în punte │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ │
  │ │ │ │afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.1.3. Rulmenți roată (+E)│Inspecție vizuală care │(a)│Joc excesiv al unui rulment │ │ X │ │
  │ │utilizează, dacă sunt │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │disponibili, detectori de │ │Stabilitate direcțională afectată; pericol de │ │ │ X │
  │ │joc al roților. Se aplică o│ │distrugere │ │ │ │
  │ │forță laterală sau ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │verticală la fiecare │(b)│Rulment roată prea strâns, blocat │ │ X │ │
  │ │roată și se constată gradul│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │de ridicare a roții față │ │Pericol de supraîncălzire; pericol de distrugere │ │ │ X │
  │ │de fuzetă │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │5.2. Jante și anvelope │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │5.2.1. Butuc │Inspecție vizuală │(a)│Prezon sau piuliță de fixare a roților absentă sau │ │ X │ │
  │ │ │ │slăbită │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixare lipsă sau slabă în măsură să afecteze foarte │ │ │ │
  │ │ │ │grav siguranța rutieră │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Butucul uzat sau deteriorat │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Butucul uzat sau deteriorat în așa măsură încât este│ │ │ │
  │ │ │ │afectată fixarea roților │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.2.2. Jante │Inspecție vizuală a ambelor│(a)│Fisură sau defect de sudură │ │ │ X │
  │ │părți ale fiecărei roți cu ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │vehiculul pe un elevator │(b)│Montare necorespunzătoare a inelelor de reținere a │ │ X │ │
  │ │sau pe canal │ │anvelopelor │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Riscă să cadă │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Jantă deformată sau uzată excesiv │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixarea sigură pe butuc este afectată; fixarea │ │ │ │
  │ │ │ │sigură a anvelopei este afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Dimensiunea, proiectarea tehnică, compatibilitatea │ │ │ │
  │ │ │ │sau tipul jantei neconform cu cerințele*1) și │ │ │ │
  │ │ │ │afectează siguranța rutieră │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.2.3. Anvelope │Inspecție vizuală a │(a)│Dimensiunea anvelopei, indicele de încărcare, marca │ │ X │ │
  │ │întregii anvelope prin │ │de omologare sau indicele de viteză neconforme cu │ │ │ │
  │ │deplasarea vehiculului │ │cerințele*1) și susceptibile să afecteze siguranța │ │ │ │
  │ │înainte și înapoi │ │rutieră │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Indice de încărcare sau de viteză insuficient pentru│ │ │ │
  │ │ │ │utilizarea efectivă, anvelopa atinge alte părți fixe│ │ │ │
  │ │ │ │ale vehiculului și periclitează condusul în │ │ │ │
  │ │ │ │siguranță │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Anvelopele de pe aceeași punte sau de pe roțile │ │ │ │
  │ │ │ │jumelate sunt de mărimi diferite │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Anvelopele de pe aceeași punte au o construcție │ │ │ │
  │ │ │ │diferită (radială/diagonală) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Anvelope grav deteriorate sau tăiate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Corzi vizibile sau deteriorate │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Indicatorul de uzură a profilului anvelopelor │ │ │ │
  │ │ │ │devine expus │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Adâncimea profilului pneurilor neconformă cu │ │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Anvelopa se freacă de alte componente (dispozitive │ │ │ │
  │ │ │ │flexibile antiîmproșcare) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Anvelopa se freacă de alte componente (nu este │ │ │ │
  │ │ │ │periclitat condusul în siguranță) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Anvelopele reșapate neconforme cu cerințele*1) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stratul de protecție a corzilor afectat │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │5.3. Sistemul de suspensie │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │5.3.1. Arcuri și │Inspecție vizuală care │(a)│Arcuri atașate necorespunzător la șasiu sau punte │ │ X │ │
  │stabilizatori (+E) │utilizează, dacă sunt │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │disponibili, detectori de │ │Mișcare relativă vizibilă, fixări foarte slăbite │ │ │ X │
  │ │joc al roților ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│O componentă a arcului deteriorată sau fisurată │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Foaia de arc principală deteriorată sau restul │ │ │ │
  │ │ │ │foilor foarte afectate │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lipsă arc │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Foaia de arc principală deteriorată sau restul │ │ │ │
  │ │ │ │foilor foarte afectate │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Distantă insuficientă față de alte piese ale │ │ │ │
  │ │ │ │vehiculului; sistem de arcuri nefuncțional │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.3.2. Amortizoare │Inspecție vizuală │(a)│Amortizoare fixate necorespunzător pe șasiu sau │ │ │ │
  │ │ │ │punte │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Amortizor slăbit │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Amortizor deteriorat prezentând semne grave de │ │ │ │
  │ │ │ │neetanșeitate sau funcționare necorespunzătoare │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Amortizor absent │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.3.3. Tuburi pentru │Inspecție vizuală care │(a)│Fixare necorespunzătoare a componentei pe șasiu sau │ │ X │ │
  │arborele cardanic, brațe │utilizează, dacă sunt │ │punte │ │ │ │
  │suspensie dreapta față, │disponibili, detectori │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │brațe triunghiulare și │de joc al roților │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X │
  │brațe de suspensie (+E) │ │ │afectată │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Componentă deteriorată sau corodată excesiv │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitatea unei componente afectată sau componentă│ │ │ X │
  │ │ │ │ruptă │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Distanță insuficientă față de alte piese ale │ │ │ X │
  │ │ │ │vehiculului; sistem nefuncțional │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.3.4. Articulații │Inspecție vizuală care │(a)│Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a bucșelor│ │ X │ │
  │suspensie (+E) │utilizează, dacă sunt │ │sau a articulațiilor │ │ │ │
  │ │disponibili, detectori de │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │joc al roților │ │Riscă să se slăbească; stabilitatea direcțională │ │ │ X │
  │ │ │ │afectată │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Învelișul de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ │
  │ │ │ │foarte grav │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ X │ │
  │ │ │ │rupt │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │5.3.5. Suspensie │Inspecție vizuală │(a)│Sistem nefuncțional │ │ │ X │
  │pneumatică │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Componente defecte, modificate sau deteriorate │ │ X │ │
  │ │ │ │astfel încât afectează funcționarea sistemului │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Funcționarea sistemului grav afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Răsuflare audibilă a sistemului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Modificare nesigură │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │6. ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │6.1. Șasiu sau cadru și accesorii │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │6.1.1. Stare generală │Inspecție vizuală │(a)│Ruptură sau deformare ușoară a lonjeroanelor sau a │ │ X │ │
  │ │ │ │traverselor │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Ruptură sau deformare gravă a lonjeroanelor sau a │ │ │ X │
  │ │ │ │traverselor │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Plăci de strângere sau legături nesigure │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Majoritatea legăturilor slăbite; rezistență │ │ │ X │
  │ │ │ │insuficientă a pieselor │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Coroziune excesivă care afectează rigiditatea │ │ X │ │
  │ │ │ │ansamblului │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Rezistentă insuficientă a pieselor │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.2. Țevi de evacuare și│Inspecție vizuală │(a)│Sistem de evacuare nesigur sau neetanș │ │ X │ │
  │amortizoare de zgomot │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Gazele pătrund în cabină sau în habitaclu │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ X │
  │ │ │ │autovehicul │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.3. Rezervor și │Inspecție vizuală cu │(a)│Rezervor sau conducte nesigure, creând un risc │ │ │ X │
  │conducte de combustibil │ajutorul dispozitivelor de │ │deosebit de incendiu │ │ │ │
  │(inclusiv rezervor și │detectare a scurgerilor în ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │conducte de combustibil │cazul sistemelor │(b)│Scurgeri de combustibil sau capacul de la rezervor │ │ X │ │
  │pentru încălzire) │GPL/GNC/GNL │ │absent sau ineficient │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc de incendiu; pierdere excesivă de materiale │ │ │ X │
  │ │ │ │periculoase │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Conducte uzate din cauza frecării │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Conducte deteriorate │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Funcționare necorespunzătoare a robinetului de │ │ X │ │
  │ │ │ │oprire (dacă este obligatoriu) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Risc de incendiu din cauza: │ │ │ X │
  │ │ │ │- scurgerilor de combustibil; │ │ │ │
  │ │ │ │- rezervorului de combustibil sau sistemului de │ │ │ │
  │ │ │ │eșapament protejat necorespunzător: │ │ │ │
  │ │ │ │- stării compartimentului motorului. │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Sistem GPL/GNC/GNL sau de hidrogen neconform cu │ │ │ X │
  │ │ │ │cerințele, oricare dintre părțile sistemului este │ │ │ │
  │ │ │ │defectă*1) │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.4. Bare de proiecție, │Inspecție vizuală │(a)│Fixare incorectă sau deteriorare care poate cauza │ │ X │ │
  │dispozitive de protecție │ │ │răniri la zgâriere sau contact │ │ │ │
  │laterală și dispozitive de│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │protecție antiîmpănare │ │ │Piese care riscă să cadă; funcționalitate grav │ │ │ X │
  │ │ │ │afectată │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Dispozitiv în mod evident neconform cu cerințele*1) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.5. Suport pentru roata│Inspecție vizuală │(a)│Suport în stare precară │ X │ │ │
  │de rezervă (dacă este │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │prevăzut din construcție) │ │(b)│Suport fisurat sau nesigur │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│O roată de rezervă nefixată sigur pe suport │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.6. Cuplare mecanică și│Inspecție vizuală a uzurii │(a)│Componente deteriorate, defecte sau crăpate │ │ X │ │
  │echipament de remorcare │și operării corecte, cu │ │(în cazul în care nu sunt utilizate) │ │ │ │
  │(+E) │atenție specială la │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │montarea fiecărui │ │Componente deteriorate, defecte sau crăpate (dacă │ │ │ X │
  │ │dispozitiv de securitate │ │sunt în uz) │ │ │ │
  │ │și/sau cu utilizarea unor ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │calibre de măsură │(b)│Uzură excesivă a unei componente │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Peste limita de uzură │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Fixare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Orice dispozitiv de cuplare slăbit, cu un risc │ │ │ │
  │ │ │ │foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Lipsa ori funcționarea necorespunzătoare a │ │ │ │
  │ │ │ │dispozitivelor de siguranță │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Nefuncționarea oricărui indicator de cuplare │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Obstrucționarea plăcii cu numărul de înmatriculare │ X │ │ │
  │ │ │ │sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt aprinse) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Placa cu numărul de înmatriculare ilizibilă (când nu│ │ X │ │
  │ │ │ │este în uz) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Modificare nesigură*3) (piese auxiliare) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Modificare nesigură*3) (piese principale) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(h)│Cuplare prea slabă, incompatibilă sau dispozitiv de │ │ │ X │
  │ │ │ │cuplare neconform cu cerințele │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.7. Transmisie │Inspecție vizuală │(a)│Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau absent │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Șurub de siguranță fixat necorespunzător sau lipsă, │ │ │ │
  │ │ │ │astfel încât siguranța rutieră este pusă în pericol │ │ │ │
  │ │ │ │în mod grav │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte marc de slăbire sau de fisurare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Uzură excesivă a articulațiilor cardanice sau a │ │ │ │
  │ │ │ │lanțurilor/curelelor de transmisie │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Cuplaje flexibile deteriorate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Arbore deteriorat sau îndoit │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Carcasa lagărului fisurată sau nesigură │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Risc foarte mare de slăbire sau de fisurare │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(g)│Învelișul de protecție contra prafului deteriorat │ X │ │ │
  │ │ │ │foarte grav │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Învelișul de protecție contra prafului absent sau │ │ │ │
  │ │ │ │rupt │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(h)│Modificare ilegală a transmisiei │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.8. Suport motor │Inspecție vizuală │Elemente de fixare deteriorate și avariate evident și │ │ X │ │
  │ │ │grav │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ ├───────────┤
  │ │ │Elemente de fixare slăbite sau rupte │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.1.9 Performanța │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Unitate de comandă modificată, afectând siguranța │ │ X │ │
  │motorului(X)*2) │prin utilizarea interfeței │ │și/sau mediul │ │ │ │
  │ │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Modificarea motorului, afectând siguranța și/sau │ │ │ X │
  │ │ │ │mediul │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │6.2. Cabină conducător auto și caroserie │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │6.2.1. Stare │Inspecție vizuală │(a)│Panou fixat necorespunzător sau deteriorat sau │ │ │ │
  │ │ │ │element care poate provoca răniri │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Riscă să cadă │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Montant nesigur │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Permite pătrunderea emisiilor de gaze de la motor │ │ │ │
  │ │ │ │sau de evacuare │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ │
  │ │ │ │autovehicul │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Modificare nesigură*3) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Distantă insuficientă față de piesele care se │ │ │ │
  │ │ │ │învârtesc sau sunt în mișcare și față de carosabil │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.2. Montare │Inspecție vizuală │(a)│Caroserie sau cabină nesigură │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Caroserie/cabină centrată necorespunzător pe șasiu │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Fixare nesigură sau inexistentă a caroseriei/cabinei│ │ X │ │
  │ │ │ │pe șasiu sau pe traverse și dacă este simetrică │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Fixare nesigură sau lipsa fixării caroseriei/cabinei│ │ │ │
  │ │ │ │pe șasiu sau pe traverse, astfel încât siguranța │ │ │ │
  │ │ │ │rutieră este pusă în pericol în mod grav │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Coroziune excesivă în punctele de fixare pe │ │ │ │
  │ │ │ │caroseria integrală │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.3. Uși și dispozitive │Inspecție vizuală │(a)│Ușă care nu se deschide sau nu se închide │ │ X │ │
  │de închidere a ușilor │ │ │corespunzător │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu │ │ │ │
  │ │ │ │rămâne închisă (uși glisante) │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Ușă care se poate deschide inopinat sau care nu │ │ │ │
  │ │ │ │rămâne închisă (uși batante) │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant │ │ │ │
  │ │ │ │deteriorați │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Ușă, balamale, dispozitiv de asigurare sau montant │ │ │ │
  │ │ │ │slăbit sau lipsă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.4. Podea │Inspecție vizuală │Podea nesigură sau foarte deteriorată │ │ X │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Stabilitate insuficientă │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.5. Scaunul │Inspecție vizuală │(a)│Scaun cu structură defectă │ │ X │ │
  │conducătorului auto │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Scaun fixat necorespunzător │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționare necorespunzătoare a mecanismului de │ │ X │ │
  │ │ │ │reglare │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Scaunul este mobil sau spătarul scaunului nu poate │ │ │ │
  │ │ │ │fi fixat │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.6. Alte scaune │Inspecție vizuală │(a)│Scaune defecte sau nesigure (piese auxiliare) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Scaune defecte sau nesigure (piese principale) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Scaune care nu au fost montate în conformitate cu │ X │ │ │
  │ │ │ │cerințele*1) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Numărul de scaune autorizat este depășit; dispunere │ │ │ │
  │ │ │ │neconformă cu autorizația │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.7. Comenzi de │Inspecție vizuală și prin │Funcționare incorectă a oricărei comenzi necesare pentru│ │ X │ │
  │conducere │acționare │funcționarea în siguranță a vehiculului │ │ │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.8. Treptele cabinei │Inspecție vizuală │(a)│Treaptă nesigură │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Stabilitate insuficientă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Treaptă aflată într-o stare susceptibilă de a │ │ │ │
  │ │ │ │provoca utilizatorilor răniri │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.9. Alte instalații și │Inspecție vizuală │(a)│Fixarea altor instalații sau echipamente defectuoasă│ │ X │ │
  │echipamente interioare și │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │exterioare │ │(b)│Accesorii sau echipamente neconforme cu cerințele*1)│ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Piesele montate riscă să producă răniri; siguranța │ │ X │ │
  │ │ │ │este afectată │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Neetanșeitatea echipamentelor hidraulice │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Pierdere foarte mare de materiale periculoase │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │6.2.10. Apărători de noroi│Inspecție vizuală │(a)│Absente, slăbite sau foarte corodate │ X │ │ │
  │(aripi), dispozitive │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │antiîmproșcare │ │ │Riscă să producă răniri; riscă să cadă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Distanță insuficientă față de anvelope/roți │ │ │ │
  │ │ │ │(dispozitivele antiîmproșcare) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Distanță insuficientă față de anvelope/roți │ │ │ │
  │ │ │ │(apărători de noroi) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Acoperire insuficientă a benzii de rulare a │ │ │ │
  │ │ │ │anvelopelor │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │7. ALTE ECHIPAMENTE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │7.1.1. Siguranța montării │Inspecție vizuală │(a)│Punctul de fixare deteriorat excesiv │ │ X │ │
  │centurilor de siguranță și│ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │a cataramelor aferente │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Fixarea slăbită │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.1.2. Starea centurilor │Inspecție vizuală și prin │(a)│Centura de siguranță obligatorie absentă sau │ │ X │ │
  │de siguranță/cataramelor │acționare │ │nemontată │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Centură de siguranță deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Orice tăietură sau semn de supratensionare │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Centură de siguranță neconformă cu cerințele*1) │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Deteriorarea sau funcționarea incorectă a cataramei │ │ │ │
  │ │ │ │centurii de siguranță │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Deteriorarea sau funcționarea incorectă a │ │ │ │
  │ │ │ │retractorului centurii de siguranță │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.1.3. Limitatorul │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă sau nepotrivirea limitatorului │ │ X │ │
  │sarcinii la centura de │prin utilizarea interfeței │ │sarcinii cu vehiculul în cauză │ │ │ │
  │siguranță │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.1.4. Centură de │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă a dispozitivului de pretensionare │ │ X │ │
  │siguranță cu dispozitiv de│prin utilizarea interfeței │ │sau nepotrivirea acestuia cu vehiculul │ │ │ │
  │pretensionare │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.1.5. Airbaguri │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Lipsa evidentă a airbagurilor sau nepotrivirea │ │ │ │
  │ │prin utilizarea interfeței │ │acestora cu vehiculul │ │ X │ │
  │ │electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Airbag în mod evident nefuncțional │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.1.6. Sisteme SRS │Inspecție vizuală a MIL și/│(a)│Martorul indicator de defecțiuni al SRS indică o │ │ │ │
  │ │sau prin utilizarea │ │funcționare defectuoasă a sistemului │ │ X │ │
  │ │interfeței electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.2. Extinctor (X)*2) │Inspecție vizuală │(a)│Absent │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Dacă este obligatoriu (de exemplu, pentru taxiuri, │ │ │ │
  │ │ │ │autobuze, autocare etc.) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.3. Încuietori și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Dispozitivul este defect și nu împiedică conducerea │ X │ │ │
  │dispozitiv antifurt │acționare │ │vehiculului │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Defect │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Închidere sau blocare inopinată │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.4. Triunghi │Inspecție vizuală │(a)│Absent sau incomplet │ X │ │ │
  │reflectorizant (dacă este │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │obligatoriu) (X)*2) │ │(b)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.5. Trusă de prim ajutor │Inspecție vizuală │Lipsă, incompletă sau neconformă cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │(dacă este obligatorie) │ │ │ │ │ │
  │(X)*2) │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.6. Cală (cale) de roată │Inspecție vizuală │Lipsă sau în stare precară, stabilitate insuficientă sau│ │ │ │
  │(prisme) (dacă sunt │ │dimensiune prea mică │ │ X │ │
  │obligatorii) (X)*2 │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.7. Dispozitive de │Inspecție vizuală și │(a)│Nu funcționează corespunzător │ X │ │ │
  │avertizare acustică │prin acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Complet nefuncționale │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Comandă nesigură │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Neconformitate cu cerințele*1) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Sunetul emis riscă să fie confundat cu cel al │ │ │ │
  │ │ │ │sirenelor oficiale │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.8. Vitezometru │Inspecție vizuală sau prin │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ X │ │ │
  │ │acționare în timpul unui │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │control în trafic sau │ │Lipsește (în cazul în care este prevăzut) │ │ X │ │
  │ │prin mijloace electronice ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │
  │ │ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Insuficient iluminat │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Nu poate fi iluminat │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.9. Tahograf (dacă este │Inspecție vizuală │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ │ X │ │
  │prevăzut din construcție/ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │obligatoriu) │ │(b)│Nefuncțional │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Sigilii defecte sau absente │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Placă de instalare absentă, ilizibilă sau expirată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Falsificare sau manipulare evidentă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Mărimea anvelopelor incompatibilă cu parametrii de │ │ │ │
  │ │ │ │calibrare │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.10. Dispozitiv limitator│Inspecție vizuală și prin │(a)│Nemontat conform cerințelor*1) │ │ X │ │
  │de viteză (dacă este │acționare dacă echipamentul├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │prevăzut/necesar) (+E) │este disponibil │(b)│Evident nefuncțional │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Limita de viteză incorect fixată (dacă este │ │ X │ │
  │ │ │ │verificată) │ │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Sigilii defecte sau absente │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Placă lipsă sau ilizibilă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Dimensiunea anvelopelor incompatibilă cu parametrii │ │ │ │
  │ │ │ │de calibrare │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.11. Odometru (dacă este │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Manipulare evidentă (fraudă) pentru a reduce │ │ │ │
  │disponibil) (X)*2) │prin utilizarea interfeței │ │kilometrajul sau pentru a reprezenta în mod greșit │ │ │ │
  │ │electronice │ │kilometrajul unui vehicul │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Nefuncționare evidentă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │7.12. Sistemul de control │Inspecție vizuală și/sau │(a)│Senzorii de viteză roată lipsă sau deteriorați │ │ X │ │
  │electronic al stabilității│prin utilizarea interfeței ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │(ESC), dacă este │electronice │(b)│Instalație electrică deteriorată │ │ X │ │
  │prevăzut/obligatoriu │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │(X)*2) │ │(c)│Alte componente sunt absente sau deteriorate │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Deteriorare sau nefuncționare corespunzătoare a │ │ │ │
  │ │ │ │comutatorului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(e)│Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al ESC indică│ │ │ │
  │ │ │ │funcționarea defectuoasă a sistemului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(f)│Sistemul indică o defecțiune prin interfața │ │ │ │
  │ │ │ │electronică a vehiculului │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │8. ELEMENTE POLUANTE │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │8.1. Zgomot │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │8.1.1 Sistem de eliminare │Evaluare subiectivă (doar │(a)│Nivelurile sonore depășesc nivelurile maxime permise│ │ X │ │
  │a zgomotului (+E) │dacă inspectorul nu │ │de cerințe*1) │ │ │ │
  │ │consideră că nivelul de ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │zgomot este la limita │(b)│O parte a sistemului de suprimare a zgomotului │ │ │ │
  │ │acceptată, situație în care│ │fixată necorespunzător, este deteriorată, montată │ │ │ │
  │ │poate fi efectuată o │ │incorect, lipsă sau alterată în mod evident și poate│ │ │ │
  │ │măsurare a zgomotului emis │ │afecta nivelurile de zgomot │ │ X │ │
  │ │de un vehicul staționar cu │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ajutorul unui sonometru) │ │Risc foarte mare de desprindere │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │8.2. Gaze de evacuare │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │8.2.1. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin scânteie │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │8.2.1.1. Echipament de │Inspecție vizuală │(a)│Echipamentul de control al gazelor montat de │ │ │ │
  │control al gazelor de │ │ │constructor este absent, modificat sau evident │ │ │ │
  │evacuare │ │ │defect │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile │ │ │ │
  │ │ │ │emisiilor │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│MIL nu urmează secvența corectă │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │8.2.1.2. Emisii de gaze │- Pentru vehiculele din │(a)│Fie emisiile de gaze depășesc nivelurile specifice │ │ │ │
  │(E) │clasele de emisie până la │ │stabilite de constructor │ │ X │ │
  │ │Euro 5 și Euro V (*7): ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │- Măsurătoare cu analizorul│(b)│Fie, în cazul în care aceste informații nu sunt │ │ X │ │
  │ │de gaze de evacuare în │ │disponibile, emisiile de CO depășesc: │ │ │ │
  │ │conformitate cu │ │(i) pentru vehiculele care nu sunt controlate prin │ │ │ │
  │ │cerințele*1) sau citirea │ │intermediul unui sistem avansat de control al │ │ │ │
  │ │OBD. Testul țevii de │ │emisiilor: │ │ │ │
  │ │eșapament reprezintă metoda│ │ - 4,5%; sau │ │ │ │
  │ │de bază pentru evaluarea │ │ - 3,5%, │ │ │ │
  │ │emisiilor de gaze de │ │în funcție de data primei înmatriculări sau a primei│ │ │ │
  │ │evacuare. Pe baza evaluării│ │utilizări, specificată în cerințe*1); │ │ │ │
  │ │echivalenței și ținând │ │(ii) pentru vehiculele controlate prin intermediul │ │ │ │
  │ │seama de legislația privind│ │unui sistem avansat de control al emisiilor: │ │ │ │
  │ │omologarea de tip, statele │ │ - la ralanti: 0,5%; │ │ │ │
  │ │membre pot autoriza │ │ - la turație ridicată la ralanti: 0,3%; │ │ │ │
  │ │utilizarea OBD în │ │ sau │ │ │ │
  │ │conformitate cu │ │ - la ralanti: 0,3% (*7) │ │ │ │
  │ │recomandările │ │ - la turație ridicată la ralanti: 0,2 %, │ │ │ │
  │ │producătorului și cu alte │ │în funcție de data primei înmatriculări sau │ │ │ │
  │ │cerințe │ │utilizări menționate în cerințe*1) │ │ │ │
  │ │- Pentru vehiculele din ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │clasele de emisie Euro 6 și│(c)│Coeficientul lambda nu se încadrează în seria de │ │ │ │
  │ │Euro VI (*8): │ │valori de 1 ± 0,03 sau nu este conform cu │ │ │ │
  │ │- Măsurătoare cu analizorul│ │specificațiile producătorului │ │ X │ │
  │ │de gaze de evacuare conform├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │cerințelor*1) sau prin │(d)│Citirea OBD indică o funcționare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │citirea OBD în conformitate│ │semnificativă │ │ │ │
  │ │recomandările ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │producătorului și cu alte │(e)│Măsurătorile prin teledetecție indică o │ │ │ │
  │ │cerințe*1) │ │neconformitate semnificativă │ │ X │ │
  │ │- Măsurătorile nu se aplică│ │ │ │ │ │
  │ │în cazul motoarelor în doi │ │ │ │ │ │
  │ │timpi │ │ │ │ │ │
  │ │- Ca alternativă, │ │ │ │ │ │
  │ │măsurători prin utilizarea │ │ │ │ │ │
  │ │echipamentului de │ │ │ │ │ │
  │ │teledetecție și confirmate │ │ │ │ │ │
  │ │de metode standard de │ │ │ │ │ │
  │ │testare │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │8.2.2. Emisii produse de motoarele cu aprindere prin compresie │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │8.2.2.1. Echipament de │Inspecție vizuală │(a)│Echipamentul de control al emisiilor instalat de │ │ │ │
  │control al gazelor de │ │ │constructor este absent sau în mod evident defect │ │ X │ │
  │evacuare │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Scurgeri de gaze care ar afecta măsurătorile │ │ │ │
  │ │ │ │emisiilor │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│MIL nu urmează secvența corectă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Reactiv insuficient, după caz │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │8.2.2.2. Opacitate │- Pentru vehiculele din │(a)│Pentru vehicule înmatriculate sau puse în circulație│ │ X │ │
  │Vehiculele înmatriculate │clasele de emisie │ │pentru prima oară după data menționată în cerințe*1)│ │ │ │
  │sau puse în circulație │până la Euro 5 și │ │opacitatea depășește nivelul înregistrat pe placa │ │ │ │
  │înainte de 1 ianuarie 1980│Euro V (*7): │ │constructorului aplicată pe vehicul │ │ │ │
  │sunt exonerate de această │- Măsurarea opacității │ │ │ │ │ │
  │obligație │gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ │
  │ │timpul accelerării libere │ │ │ │ │ │
  │ │(mers în gol, de la ralanti│ │ │ │ │ │
  │ │până la turația de │ │ │ │ │ │
  │ │întrerupere a alimentării) │ │ │ │ │ │
  │ │cu schimbătorul de viteză │ │ │ │ │ │
  │ │la punctul mort și │ │ │ │ │ │
  │ │ambreiajul cuplat sau │ │ │ │ │ │
  │ │citirea OBD. │ │ │ │ │ │
  │ │Testul țevii de eșapament │ │ │ │ │ │
  │ │reprezintă metoda de bază │ │ │ │ │ │
  │ │pentru evaluarea emisiilor │ │ │ │ │ │
  │ │de gaze de evacuare. │ │ │ │ │ │
  │ │Pe baza evaluării │ │ │ │ │ │
  │ │echivalenței,statele membre│ │ │ │ │ │
  │ │pot autoriza utilizarea OBD│ │ │ │ │ │
  │ │în conformitate cu │ │ │ │ │ │
  │ │recomandările producătoru- │ │ │ │ │ │
  │ │lui și cu alte cerințe │ │ │ │ │ │
  │ │- Pentru vehiculele din │ │ │ │ │ │
  │ │clasele de emisie Euro 6 și│ │ │ │ │ │
  │ │Euro VI (*8): │ │ │ │ │ │
  │ │- Măsurarea opacității │ │ │ │ │ │
  │ │gazelor de evacuare în │ │ │ │ │ │
  │ │timpul accelerării libere │ │ │ │ │ │
  │ │(mers în gol, de la ralanti│ │ │ │ │ │
  │ │până la turația de │ │ │ │ │ │
  │ │întrerupere a alimentării) │ │ │ │ │ │
  │ │cu schimbătorul de viteză │ │ │ │ │ │
  │ │la punctul mort și │ │ │ │ │ │
  │ │ambreiajul cuplat sau │ │ │ │ │ │
  │ │citirea OBD în │ │ │ │ │ │
  │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │
  │ │recomandările │ │ │ │ │ │
  │ │producătorului și cu alte │ │ │ │ │ │
  │ │cerințe*1) │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │Condiționarea prealabilă a │(b)│Dacă această informație nu este disponibilă sau │ │ X │ │
  │ │vehiculului: │ │cerințele*1) nu permit utilizarea valorilor de │ │ │ │
  │ │1. Vehiculele pot fi │ │referință: │ │ │ │
  │ │testate fără condiționare │ │ - pentru motoare cu aspirație naturală: 2,5 m^-1 │ │ │ │
  │ │prealabilă, cu toate că, │ │ - pentru motoare supraalimentate: 3,0 m^-1 │ │ │ │
  │ │din motive de siguranță, │ │sau, pentru vehiculele identificate în cerințe*1) │ │ │ │
  │ │trebuie să se verifice │ │sau înmatriculate ori puse în circulație pentru │ │ │ │
  │ │dacă motorul este cald și │ │prima oară după data menționată în cerințe*1): │ │ │ │
  │ │într-o stare mecanică │ │ 1,5 m^-1 (*9); │ │ │ │
  │ │satisfăcătoare. │ │ sau │ │ │ │
  │ │ │ │ 0,7 m^-1 (*10) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │2. Cerințele specifice │ │ │ │ X │ │
  │ │condiționării prealabile: │ │ │ │ │ │
  │ │(i) Motorul trebuie să fie │ │ │ │ │ │
  │ │complet încălzit; de │ │ │ │ │ │
  │ │exemplu, temperatura │ │ │ │ │ │
  │ │uleiului de motor măsurată │ │ │ │ │ │
  │ │printr-o sondă în tubul │ │ │ │ │ │
  │ │jojei de ulei să fie de │ │ │ │ │ │
  │ │cel puțin 80°C sau │ │ │ │ │ │
  │ │temperatura normală de │ │ │ │ │ │
  │ │funcționare, dacă aceasta │ │ │ │ │ │
  │ │este mai scăzută, ori │ │ │ │ │ │
  │ │temperatura blocului motor,│ │ │ │ │ │
  │ │măsurată în funcție de │ │ │ │ │ │
  │ │nivelul de radiații │ │ │ │ │ │
  │ │infraroșii, să atingă cel │ │ │ │ │ │
  │ │puțin o temperatură │ │ │ │ │ │
  │ │echivalentă. Dacă, din │ │ │ │ │ │
  │ │cauza configurației │ │ │ │ │ │
  │ │vehiculului, această │ │ │ │ │ │
  │ │măsurătoare nu poate fi │ │ │ │ │ │
  │ │efectuată, temperatura │ │ │ │ │ │
  │ │normală de funcționare a │ │ │ │ │ │
  │ │motorului poate fi │ │ │ │ │ │
  │ │stabilită prin alte │ │ │ │ │ │
  │ │mijloace, de exemplu pe │ │ │ │ │ │
  │ │baza funcționării │ │ │ │ │ │
  │ │ventilatorului de răcire a │ │ │ │ │ │
  │ │motorului. │ │ │ │ │ │
  │ │(ii) Sistemul de evacuare │ │ │ │ │ │
  │ │se purjează prin cel puțin │ │ │ │ │ │
  │ │trei cicluri de accelerare │ │ │ │ │ │
  │ │liberă sau printr-o metodă │ │ │ │ │ │
  │ │echivalentă. │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │Procedura de încercare: │(c)│Măsurătorile prin teledetecție indică o │ │ X │ │
  │ │1. Motorul și orice │ │neconformitate semnificativă │ │ │ │
  │ │turbocompresor instalat │ │ │ │ │ │
  │ │trebuie să se afle la │ │ │ │ │ │
  │ │turația de ralanti înainte │ │ │ │ │ │
  │ │de începerea fiecărui ciclu│ │ │ │ │ │
  │ │de accelerare liberă. │ │ │ │ │ │
  │ │Pentru motoarele diesel ale│ │ │ │ │ │
  │ │vehiculelor grele, aceasta │ │ │ │ │ │
  │ │înseamnă să se aștepte cel │ │ │ │ │ │
  │ │puțin 10 secunde după │ │ │ │ │ │
  │ │eliberarea pedalei de │ │ │ │ │ │
  │ │accelerație. │ │ │ │ │ │
  │ │2. Pentru inițierea │ │ │ │ │ │
  │ │fiecărui ciclu de │ │ │ │ │ │
  │ │accelerare liberă, pedala │ │ │ │ │ │
  │ │de accelerație trebuie să │ │ │ │ │ │
  │ │fie apăsată complet, în │ │ │ │ │ │
  │ │mod rapid și continuu │ │ │ │ │ │
  │ │(în mai puțin de o secundă)│ │ │ │ │ │
  │ │dar nu brutal, pentru a se │ │ │ │ │ │
  │ │obține debitul maxim al │ │ │ │ │ │
  │ │pompei de injecție. │ │ │ │ │ │
  │ │3. În timpul fiecărui │ │ │ │ │ │
  │ │ciclu de accelerare liberă,│ │ │ │ │ │
  │ │motorul trebuie să atingă │ │ │ │ │ │
  │ │turația de întrerupere a │ │ │ │ │ │
  │ │alimentării sau pentru │ │ │ │ │ │
  │ │vehicule cu transmisie │ │ │ │ │ │
  │ │automată, turația │ │ │ │ │ │
  │ │specificată de constructor │ │ │ │ │ │
  │ │ori, dacă aceste date nu │ │ │ │ │ │
  │ │sunt disponibile, două │ │ │ │ │ │
  │ │treimi din turația de │ │ │ │ │ │
  │ │întrerupere a alimentării, │ │ │ │ │ │
  │ │înainte de eliberarea │ │ │ │ │ │
  │ │pedalei de accelerație. De │ │ │ │ │ │
  │ │exemplu, această condiție │ │ │ │ │ │
  │ │poate fi verificată prin │ │ │ │ │ │
  │ │monitorizarea turației │ │ │ │ │ │
  │ │motorului sau permițând │ │ │ │ │ │
  │ │trecerea unui timp │ │ │ │ │ │
  │ │suficient între apăsarea │ │ │ │ │ │
  │ │pedalei de accelerație și │ │ │ │ │ │
  │ │eliberarea sa, interval │ │ │ │ │ │
  │ │care, în cazul vehiculelor │ │ │ │ │ │
  │ │din categoriile M(2), M(3) │ │ │ │ │ │
  │ │N(2) și N(3), trebuie să │ │ │ │ │ │
  │ │fie de cel puțin două │ │ │ │ │ │
  │ │secunde. │ │ │ │ │ │
  │ │4. Un vehicul poate fi │ │ │ │ │ │
  │ │respins doar dacă media │ │ │ │ │ │
  │ │aritmetică a cel puțin │ │ │ │ │ │
  │ │ultimelor trei cicluri de │ │ │ │ │ │
  │ │accelerare liberă depășește│ │ │ │ │ │
  │ │valoarea limită. │ │ │ │ │ │
  │ │Această medie poate fi │ │ │ │ │ │
  │ │calculată ignorând orice │ │ │ │ │ │
  │ │măsurătoare care se abate │ │ │ │ │ │
  │ │semnificativ de la media │ │ │ │ │ │
  │ │măsurată sau poate rezulta │ │ │ │ │ │
  │ │din orice alt calcul │ │ │ │ │ │
  │ │statistic care ține seama │ │ │ │ │ │
  │ │de dispersia valorilor │ │ │ │ │ │
  │ │măsurate. Statele membre │ │ │ │ │ │
  │ │pot limita numărul │ │ │ │ │ │
  │ │ciclurilor de încercare. │ │ │ │ │ │
  │ │5. Pentru a evita testările│ │ │ │ │ │
  │ │inutile, statele membre pot│ │ │ │ │ │
  │ │respinge vehicule ale căror│ │ │ │ │ │
  │ │valori măsurate după mai │ │ │ │ │ │
  │ │puțin de trei cicluri de │ │ │ │ │ │
  │ │accelerare liberă sau │ │ │ │ │ │
  │ │după ciclurile de purjare │ │ │ │ │ │
  │ │sunt semnificativ mai mari │ │ │ │ │ │
  │ │decât valorile limită. Tot │ │ │ │ │ │
  │ │pentru a evita testările │ │ │ │ │ │
  │ │inutile, statele membre pot│ │ │ │ │ │
  │ │admite vehicule ale căror │ │ │ │ │ │
  │ │valori măsurate după mai │ │ │ │ │ │
  │ │puțin de trei cicluri de │ │ │ │ │ │
  │ │accelerare liberă sau după │ │ │ │ │ │
  │ │ciclurile de purjare sunt │ │ │ │ │ │
  │ │semnificativ mai mici │ │ │ │ │ │
  │ │decât valorile limită. │ │ │ │ │ │
  │ │Ca alternativă, măsurători │ │ │ │ │ │
  │ │prin utilizarea │ │ │ │ │ │
  │ │echipamentului de │ │ │ │ │ │
  │ │teledetecție și confirmate │ │ │ │ │ │
  │ │de metode standard de │ │ │ │ │ │
  │ │testare. │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │8.4. Alte elemente legate de mediu │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │8.4.1. Scurgeri de lichide│ │Orice scurgere excesivă de lichid, în afară de apă, care│ │ │ │
  │ │ │poate afecta negativ mediul înconjurător sau care │ │ │ │
  │ │ │reprezintă un factor de risc în ce privește siguranța │ │ │ │
  │ │ │altor participanți la trafic │ │ X │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │Formare constantă de picături, care constituie un risc │ │ │ │
  │ │ │foarte mare │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │9. INSPECȚII SUPLIMENTARE PRIVIND VEHICULELE DIN CATEGORIILE M(2) ȘI M(3) PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │9.1. Ușile │ │ │ │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.1.1. Uși de intrare și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ │
  │ieșire │acționare ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Poate provoca răniri │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Comandă urgență defectă │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Comanda la distanță a ușilor sau dispozitive de │ │ │ │
  │ │ │ │avertizare defecte │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.1.2. Ieșiri de urgență │Inspecție vizuală și în │(a)│Funcționare defectuoasă │ │ X │ │
  │ │timpul funcționării ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │(dacă este cazul) │(b)│Indicatoare ilizibile pentru ieșirile de urgență │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Indicatoare lipsă pentru ieșirile de urgență │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Lipsa ciocanului pentru spart geamurile │ X │ │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Acces blocat │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.2. Sistem de dezaburire │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare necorespunzătoare │ X │ │ │
  │și degivrare (X)*2) │acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Afectează funcționarea în siguranță a vehiculului │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina │ │ X │ │
  │ │ │ │conducătorului auto sau în habitaclu │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ │
  │ │ │ │autovehicul │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Degivrare defectă (dacă este obligatorie) │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.3. Sistem de ventilație │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ │
  │și de încălzire (X)*2) │acționare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Periclitarea sănătății persoanelor aflate la bord │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Emisii de gaze toxice sau de evacuare în cabina │ │ │ │
  │ │ │ │conducătorului auto sau în habitaclu │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │ │ │ │Pericol la adresa sănătății persoanelor aflate în │ │ │ │
  │ │ │ │autovehicul │ │ │ X │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │9.4. Scaune │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │9.4.1. Scaune pentru │Inspecție vizuală │Strapontine (dacă sunt permise) neautomate │ X │ │ │
  │călători (inclusiv scaune │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │pentru personalul │ │Blochează o ieșire de urgență │ │ X │ │
  │însoțitor și sisteme de │ │ │ │ │ │
  │siguranță pentru copii, │ │ │ │ │ │
  │atunci când este cazul) │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.4.2. Scaunul │Inspecție vizuală │(a)│Dispozitive speciale defecte, cum ar fi protecția │ │ │ │
  │conducătorului auto │ │ │antireflexie │ X │ │ │
  │(cerințe suplimentare) │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Câmpul vizual diminuat │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Protecție pentru conducătorul auto nesigură │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Poate provoca răniri │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.5. Iluminatul interior │Inspecție vizuală și prin │Dispozitiv defectuos │ X │ │ │
  │și dispozitivele de │activare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ghidare (X)*2) │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.6. Culoare centrale, │Inspecție vizuală │(a)│Podea nesigură │ │ X │ │
  │zone pentru călătoria în │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ ├───────────┤
  │picioare │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Bare sau mânere de susținere defecte │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Fixate necorespunzător sau inutilizabile │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.7. Scări și trepte │Inspecție vizuală și prin │(a)│Stare deteriorată │ X │ │ │
  │ │activare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │(atunci când este cazul) │ │Avariate │ │ X │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┼───────────┤
  │ │ │ │Stabilitate afectată │ │ │ X │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Funcționare necorespunzătoare a scărilor │ │ │ │
  │ │ │ │retractabile │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.8. Sistem de comunicare │Inspecție vizuală și prin │Sistem defect │ X │ │ │
  │cu călătorii (X)*2) │acționare ├────────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.9. Notificări (X)*2) │ Inspecție vizuală │(a)│Notificări lipsă, eronate sau ilizibile │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Informații false │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.10. Cerințe privind transportul copiilor (X)*2) │ │ │ │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.10.1. Ușile │Inspecție vizuală │Siguranța ușilor neconformă cu cerințele*1) privind │ │ │ │
  │ │ │acest tip de transport │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.10.2. Echipamente de │Inspecție vizuală │Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă │ X │ │ │
  │semnalizare și speciale │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │9.11. Cerințe privind transportul persoanelor cu mobilitate redusă (X)*2) │
  ├──────────────────────────┬───────────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────────┤
  │9.11.1. Uși, rampe și │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ │
  │lifturi │activare │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Comandă (comenzi) defectă (defecte) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(d)│Dispozitiv(e) de avertizare defect(e) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Nu funcționează deloc │ │ X │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.11.2. Sistemul de │Inspecție vizuală și prin │(a)│Funcționare defectuoasă │ X │ │ │
  │blocare a scaunului rulant│activare, dacă este cazul │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(b)│Stare deteriorată │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Stabilitatea este afectată; poate provoca răniri │ │ X │ │
  │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │ │ │(c)│Comandă (comenzi) defectă (defecte) │ X │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ ├──────┤ │
  │ │ │ │Funcționarea în condiții de siguranță este afectată │ │ X │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────────┤
  │9.11.3. Echipamente de │Inspecție vizuală │Echipamente de semnalizare sau speciale lipsă │ │ X │ │
  │semnalizare și speciale │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────────┤
  │(*1) Eficiența procentuală a frânării se calculează divizând efortul total de frânare obținut la aplicarea frânei cu greutatea │
  │ vehiculului sau, în cazul semiremorcilor, cu suma maselor pe punte, și multiplicând apoi rezultatul cu 100. │
  │(*2) Categoriile de vehicule care nu fac obiectul prezentei directive sunt incluse în scop de orientare. │
  │(*3) 48% pentru vehiculele neechipate cu ABS sau cu omologare de tip dinainte de 1 octombrie 1991. │
  │(*4) 45% pentru vehiculele înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare dintre acestea este mai recentă. │
  │(*5) 43% pentru semiremorci și remorcile cu bară de tracțiune înmatriculate după 1988 sau de la data menționată în cerințe, oricare │
  │ dintre acestea este mai recentă. │
  │(*6) 2,2 m/sp pentru vehiculele din categoriile N(1), N(2) și N(3). │
  │(*7) Omologare de tip în conformitate cu Directiva 70/220/CEE, Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 1 (Euro 5), │
  │ Directiva 88/77/CEE și Directiva 2005/55/CE. │
  │(*8) Omologare de tip în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 2 (Euro 6) și Regulamentul (CE) nr. 595/2009 │
  │ (Euro VI). │
  │(*9) Omologare de tip în conformitate cu limitele de la rândul B secțiunea 5.3.1.4 din anexa I la Directiva 70/220/CEE; │
  │ rândul B1, B2 sau C secțiunea 6.2.1 din anexa I la Directiva 88/77/CEE sau înmatriculate pentru prima dată ori puse în circulație │
  │ după 1 iulie 2008. │
  │(*10) Omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 anexa I tabelul 2 (Euro 6). Omologare de tip în conformitate cu │
  │ Regulamentul (CE) nr. 595/2009 (Euro VI). │
  │NOTA: │
  │*1) "Cerințele" sunt stabilite în omologarea de tip la data omologării, a primei înmatriculări sau a primei puneri în circulație, precum │
  │ și de obligațiile privind postechiparea sau de dreptul intern al țării de înmatriculare. Aceste motive de respingere se aplică numai │
  │ în cazul în care a fost verificată conformitatea cu cerințele. │
  │*2) X identifică elementele referitoare la starea vehiculului și la caracterul adecvat al utilizării acestuia pe carosabil, dar care nu │
  │ sunt considerate esențiale pentru o inspecție tehnică. │
  │*3) Modificare nesigură înseamnă o modificare cu efecte negative asupra siguranței rutiere a vehiculului sau cu efecte disproporționate │
  │ asupra mediului. │
  │E Pentru verificarea acestui element trebuie utilizat un echipament. │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 1c la normele metodologice)

  Verificări suplimentare pentru vehiculele agreate pentru transportul anumitor mărfuri periculoase

  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │ Element verificat │ Metoda de control │ Defectele constatate pentru respingere │Cod defect │
  │crt.│ │ │ ├───┬───┬───┤
  │ │ │ │ │DMi│DMa│DP │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │1. │Cablaje instalație │Inspecție vizuală (pentru zonele │a) Conductorii nu sunt izolați în mod corespunzător │ │ │ X │
  │ │electrică │accesibile) │b) Circuitele nu sunt protejate prin elemente următoarelor│ │ │ X │
  │ │ │Se aplică vehiculelor EX/III, FL, │circuite: │ │ │ │
  │ │ │OX, AT. │- de la baterie la sistemele de pornire la rece și de │ │ │ │
  │ │ │ │ oprire a motorului │ │ │ │
  │ │ │ │- de la baterie la alternator │ │ │ │
  │ │ │ │- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau │ │ │ │
  │ │ │ │ disjunctoare │ │ │ │
  │ │ │ │- de la baterie la demarorul motorului │ │ │ │
  │ │ │ │- de la baterie la cutia de comandă a sistemului de │ │ │ │
  │ │ │ │ frânare de încetinire dacă acesta este electric sau │ │ │ │
  │ │ │ │ electromagnetic │ │ │ │
  │ │ │ │- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei │ │ │ │
  │ │ │ │c) Cablurile electrice nu sunt atașate sigur sau sunt │ │ │ X │
  │ │ │ │plasate astfel încât conductorii nu sunt protejați │ │ │ │
  │ │ │ │corespunzător împotriva solicitărilor mecanice și/sau │ │ │ │
  │ │ │ │termice. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │2. │Întrerupător principal │Inspecție vizuală │a) întrerupătorul principal al bateriei (general) nu │ │ │ X │
  │ │al bateriei (general) │Se aplică vehiculelor EX/III, FL. │funcționează sau lipsește. │ │ │ │
  │ │ │ │b) În cazul în care întrerupătorul principal este de tip │ │ │ X │
  │ │ │ │monopolar, acesta nu este montat pe conductorul de │ │ │ │
  │ │ │ │alimentare (aceasta condiție se aplică doar vehiculelor │ │ │ │
  │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată după 1 iulie 2005). │ │ │ │
  │ │ │ │c) Dispozitivul de comandă din cabina care permite │ │ │ X │
  │ │ │ │deconectarea și reconectarea întrerupătorului general nu │ │ │ │
  │ │ │ │funcționează sau lipsește. │ │ │ │
  │ │ │ │d) Dispozitivul de comanda din cabina nu este semnalizat │ │ X │ │
  │ │ │ │distinct sau nu este ușor accesibil. │ │ │ │
  │ │ │ │e) Dispozitivul de comanda din cabina nu este protejat │ │ X │ │
  │ │ │ │împotriva acționării involuntare, fie cu un capac de │ │ │ │
  │ │ │ │protecție, fie cu un dispozitiv de comandă cu mișcare │ │ │ │
  │ │ │ │dublă. │ │ │ │
  │ │ │ │f) În cazul în care este montat un dispozitiv de comandă │ │ X │ │
  │ │ │ │suplimentar, acesta nu este identificat în mod distinct │ │ │ │
  │ │ │ │sau nu este protejat împotriva unei manevrări │ │ │ │
  │ │ │ │involuntare. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │3. │Baterii de acumulatori │Inspecție vizuală │a) Bornele bateriei nu sunt izolate electric sau nu sunt │ │ │ X │
  │ │ │Se aplica vehiculelor EX/II EX/III,│acoperite de capacul izolator al cutiei. │ │ │ │
  │ │ │FL. │b) Bateriile nu sunt fixate într-o cutie bine ventilate │ │ │ X │
  │ │ │ │(în cazul în care bateriile nu sunt situate în │ │ │ │
  │ │ │ │compartimentul motorului). │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │4. │Instalația electrică │Inspecție vizuală │a) Conductorii situați în spatele cabinei conducătorului │ │ │ X │
  │ │din spatele cabinei │(pentru zonele accesibile) │auto nu sunt protejați împotriva șocurilor, abraziunii și │ │ │ │
  │ │ │Se aplica vehiculelor EX/III, FL. │frecării în timpul utilizării normale a vehiculului │ │ │ │
  │ │ │ │(excepție fac cablurile senzorilor dispozitivelor ABS care│ │ │ │
  │ │ │ │nu necesită protecție suplimentară). │ │ │ │
  │ │ │ │b) Becurile din spatele cabinei au dulie filetată. │ │ │ X │
  │ │ │ │c) Conexiunile electrice dintre autovehicule și remorci nu│ │ │ X │
  │ │ │ │sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare│ │ │ │
  │ │ │ │accidentală. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │5. │Cabina │Inspecție vizuală │a) toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut │ │ X │ │
  │ │ │Se aplica vehiculelor OX. │(dacă este montat) nu sunt închise ermetic ori nu sunt │ │ │ │
  │ │ │ │realizate din sticlă securizată, │ │ │ │
  │ │ │ │b) între cisternă și cabina sau scut (data este montat) │ │ │ X │
  │ │ │ │nu există un spațiu liber de cel puțin 150 mm. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │6. │Rezervoare de │Inspecție vizuală │a) În caz de scurgere combustibilul poate să vină în │ │ │ X │
  │ │combustibil │Se aplica vehiculelor EX/II, │contact cu părțile încălzite ale vehiculului sau cu │ │ │ │
  │ │ │EXIIII, FL, OX. │încărcătura. │ │ │ │
  │ │ │ │b) Rezervoarele de benzine nu sunt echipate cu dispozitiv │ │ │ X │
  │ │ │ │antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de │ │ │ │
  │ │ │ │umplere, sau cu un dispozitiv care permite menținerea │ │ │ │
  │ │ │ │acestui orificiu închis ermetic. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤
  │7. │Sistem de evacuare │Inspecție vizuală (pentru zonele │a) Sistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) │ │ │ X │
  │ │ │accesibile) │nu este îndreptat sau protejat astfel încât să se evite │ │ │ │
  │ │ │Se aplică vehiculelor EX/II EX/III,│orice pericol pentru încărcătura ca urmare a încălzirii │ │ │ │
  │ │ │FL. │ori aprinderii. │ │ │ │
  │ │ │ │b) Părțile sistemului de evacuare situate direct sub │ │ │ X │
  │ │ │ │rezervorul de combustibil (diesel) nu se găsesc la o │ │ │ │
  │ │ │ │distantă de cel puțin 100 mm de acesta sau nu sunt │ │ │ │
  │ │ │ │protejate printr-un ecran termic. │ │ │ │
  └────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 1d la normele metodologice)
  I. Principii de arimare a încărcăturii1. Arimarea încărcăturii suportă următoarele forte care rezultă din accelerări/decelerări ale vehiculului:– în direcția de mers: de 0,8 ori greutatea încărcăturii; și– în direcție laterală: de 0,5 ori greutatea încărcăturii; și– împotriva direcției de mers: de 0,5 ori greutatea încărcăturii;– și, în general, trebuie să prevină înclinarea sau bascularea încărcăturii.2. Distribuirea încărcăturii ia în considerare sarcinile maxime autorizate pe punte, precum și sarcinile minime necesare pe punte în limitele masei maxime autorizate a vehiculului, în conformitate cu dispozițiile legale privind greutățile și dimensiunile vehiculelor.3. La arimarea încărcăturii se iau în considerare cerințele aplicabile pentru rezistența anumitor componente ale vehiculului, precum peretele frontal, peretele lateral, pereții din spate, stâlpii de susținere sau punctele de ancorare, atunci când aceste elemente se utilizează pentru arimarea încărcăturii.4. Pentru arimarea încărcăturii se pot folosi una, mai multe sau o combinație între următoarele metode de arimare:– zăvorâre;– blocare (locală/generală);– ancorare directă;– frecare.5. Standarde aplicabile:
  ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │ Standardul │ Obiect │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12195-1 │Calculul forțelor de ancorare │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12640 │Puncte de ancorare │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12642 │Rezistența structurii caroseriei vehiculului │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12195-2 │Chingi de ancorare fabricate din fibre artificiale│
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12195-3 │Lanțuri de ancorare │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12195-4 │Cabluri de ancorare din fibre de oțel │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- ISO 1161, ISO 1496│Container ISO │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 283 │Cutii mobile │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EN 12641 │Prelate │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EUMOS 40511 │Prăjini - stâlpi de susținere │
  ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
  │- EUMOS 40509 │Ambalaj de transport │
  └────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
  II. Inspecția arimării încărcăturii1. Clasificarea deficiențelor
  Deficiențele sunt clasificate în una dintre următoarele categorii de deficiențe:– deficiențe minore: este vorba despre o deficiență minoră atunci când încărcătura a fost arimată în mod corespunzător, dar ar putea fi indicată o recomandare privind siguranța;– deficiențe majore: este vorba despre o deficiență majoră în cazul în care încărcătura nu a fost arimată suficient de bine și este posibilă o deplasare sau o răsturnare a încărcăturii ori a unor părți din aceasta;– deficiență periculoasă: este vorba despre o deficiență periculoasă atunci când siguranța traficului este amenințată de un pericol direct provocat de riscul de pierdere a încărcăturii sau a unei părți a acesteia, de un risc direct legat de încărcătură sau de punerea imediată în pericol a persoanelor.
  Atunci când există mai multe deficiențe, transportul este clasificat în conformitate cu deficiența din grupul celor mai grave deficiențe. În cazul în care există mai multe deficiențe, având în vedere că este de așteptat ca efectele bazate pe o combinație a acestor deficiențe să se consolideze reciproc, transportul se clasifică în următoarea categorie de deficiențe ca gravitate.
  2. Metodele de control
  Metoda de control este o evaluare vizuală a utilizării adecvate a măsurilor corespunzătoare în măsura necesară pentru arimarea încărcăturii și/sau măsurarea forțelor de tensionare, calcularea eficienței arimării și verificarea certificatelor, după caz.
  3. Clasificarea deficiențelor
  Tabelul 1 stabilește norme care pot fi aplicate în cursul unui control al arimării încărcăturii pentru a se stabili dacă starea transportului este acceptabilă.
  Clasificarea deficiențelor se determină, după caz, pe baza clasificărilor stabilite la punctul 1 din prezentul capitol.
  Valorile precizate în tabelul de mai jos sunt orientative și ar trebui să fie considerate ca atare pentru determinarea categoriei de deficiență, având în vedere circumstanțele specifice - mai ales în funcție de natura încărcăturii - și la discreția inspectorului.
  În cazul unui transport care intră sub incidența Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, se pot aplica cerințe mai specifice.
  *Font 9*
  ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
  │Aspect │ Deficiențe │ Clasificarea │
  │ │ │ deficiențelor │
  ├────────┴───────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┬───────────┤
  │ │ Minoră │Majoră │Periculoasă│
  ├────────┬───────────────────────────────────────────────────┼────────┴───────┴───────────┤
  │A │Ambalajul de transport nu permite arimarea adecvată│La latitudinea inspectorului│
  │ │a încărcăturii │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │B │Una sau mai multe unități de încărcătură nu sunt │La latitudinea inspectorului│
  │ │poziționate corespunzător │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │C │Vehiculul nu este adecvat încărcăturii (deficiență │La latitudinea inspectorului│
  │ │diferită de cele enumerate la punctul 10) │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
  │D │Deficiente evidente ale suprastructurii vehiculului│La latitudinea inspectorului│
  │ │(deficiență diferită de cele enumerate la punctul │ │
  │ │10) │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
  │10. │Caracterul adecvat al vehiculului │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │10.1. │Peretele frontal (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.1.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau │ │ X │ │
  │ │deformată │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată, care poate afecta integritatea │ │ │ X │
  │ │compartimentului de marfă │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.1.2 │Rezistență insuficientă (certificat sau etichetă, │ │ X │ │
  │ │dacă este cazul) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X │
  │ │transportată │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.2. │Pereții laterali (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.2.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, │ │ X │ │
  │ │deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau│ │ │ │
  │ │a dispozitivelor de închidere │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de │ │ │ X │
  │ │închidere absente sau nefuncționale │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.2.2 │Rezistență insuficientă a suportului (certificat │ │ X │ │
  │ │sau etichetă, dacă este cazul) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X │
  │ │transportată │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.2.3 │Panourile pereților laterali, stare │ │ X │ │
  │ │nesatisfăcătoare │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.3. │Peretele posterior (dacă este utilizat pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.3.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii, │ │ X │ │
  │ │deformată, stare nesatisfăcătoare a balamalelor sau│ │ │ │
  │ │a dispozitivelor de închidere │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată; balamale sau dispozitive de │ │ │ X │
  │ │închidere absente sau nefuncționale │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.3.2 │Rezistență insuficientă (certificat sau etichetă, │ │ X │ │
  │ │dacă este cazul) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X │
  │ │transportată │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.4. │Stâlpi de susținere (dacă sunt utilizați pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.4.1 │Piesă slăbită, deteriorată din cauza ruginii sau │ │ X │ │
  │ │deformată ori fixată insuficient pe vehicul │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată; fixare instabilă pe vehicul │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.4.2 │Rezistență insuficientă sau deficiență de │ │ X │ │
  │ │proiectare │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Înălțime insuficientă față de încărcătura │ │ │ X │
  │ │transportată │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.5. │Puncte de ancorare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.5.1 │Stare nesatisfăcătoare sau deficiență de proiectare│ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Nu poate rezista forțelor de ancorare necesare │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.5.2 │Număr insuficient │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Număr insuficient pentru a rezista forțelor de │ │ │ X │
  │ │ancorare necesare │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.6. │Structuri speciale necesare (dacă sunt utilizate pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.6.1 │Stare nesatisfăcătoare, deteriorată │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată; nu poate rezista forțelor de │ │ │ X │
  │ │reținere │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.6.2 │Inadecvate pentru încărcătura transportată │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Lipsă │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │10.7. │Podea (dacă este utilizată pentru arimarea încărcăturii) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │10.7.1 │Stare nesatisfăcătoare, deteriorată │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Piesă fisurată; Nu poate susține încărcătura │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │10.7.2 │Coeficient de încărcare insuficient │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Nu poate susține încărcătura │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20. │Metode de arimare │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20.1. │Zăvorâre, blocare și ancorare directă │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20.1.1 │Arimarea directă a încărcăturii (blocare) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.1.1.1│Distanță prea mare până la peretele frontal, dacă │ │ X │ │
  │ │este utilizat pentru arimarea directă a │ │ │ │
  │ │încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.1.2│Distanță laterală prea mare până la peretele │ │ X │ │
  │ │lateral, dacă este utilizat pentru arimarea directă│ │ │ │
  │ │a încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.1.3│Distanță prea mare până la peretele posterior, dacă│ │ X │ │
  │ │este utilizat pentru arimarea directă a │ │ │ │
  │ │încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Peste 15 cm și pericol de penetrare a peretelui │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.1.2. │Dispozitive de arimare precum șine pentru arimare, grinzi de arimare, plăci și │
  │ │pene de arimare în față, în lateral și în spate │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.1.2.1│Fixare necorespunzătoare pe vehicul │ X │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Fixare insuficientă │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Nu pot rezista forțelor de reținere, slabe │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.2.2│Fixare neadecvată │ X │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Fixare insuficientă │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Complet ineficiente │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.2.3│Echipamentul de arimare nu este suficient de │ │ X │ │
  │ │adecvat │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Echipamentul de arimare este complet inadecvat │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.2.4│Metoda aleasă pentru arimarea ambalajului nu este │ │ X │ │
  │ │optimă │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Metoda aleasă este complet inadecvată │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.1.3. │Arimare directă cu plase și prelate │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.1.3.1│Starea plaselor și a prelatelor (eticheta lipsește/│ X │ │ │
  │ │este deteriorată, însă dispozitivul se află încă în│ │ │ │
  │ │stare bună) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt │ │ X │ │
  │ │deteriorate │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Dispozitivele de reținere a încărcăturii sunt grav │ │ │ X │
  │ │deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru │ │ │ │
  │ │utilizare │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.3.2│Rezistență insuficientă a plaselor și a prelatelor │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Capacitate mai mică de 2/3 din forțele de reținere │ │ │ X │
  │ │necesare │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.3.3│Strângere insuficientă a plaselor și a prelatelor │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Strângerea nu este capabilă să suporte 2/3 din │ │ │ X │
  │ │forțele de reținere necesare │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.1.3.4│Plasele și prelatele nu sunt suficient de adecvate │ │ X │ │
  │ │pentru fixarea încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Complet inadecvate │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.1.4. │Separarea și umplerea unităților de încărcare sau a spațiilor libere │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.1.4.1│Caracterul inadecvat al unității de separare și │ │ X │ │
  │ │umplere │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Separare sau spații libere prea mari │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.1.5. │Ancorarea directă (orizontală, transversală, diagonală, cu chingi și carabine de│
  │ │ancorare) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.1.5.1│Forța de fixare necesară inadecvată │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.2. │Arimare prin frecare │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20.2.1. │Atingerea forței de reținere necesare │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.2.1.1│Forța de reținere necesară inadecvată │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.3. │Dispozitive utilizate de arimare a încărcăturii │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.3.1. │Caracterul inadecvat al dispozitivelor de arimare a│ │ X │ │
  │ │încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Dispozitiv complet inadecvat │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.3.2. │Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă │ X │ │ │
  │ │testării) lipsește/este deteriorată, dar │ │ │ │
  │ │dispozitivul încă în stare bună │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Eticheta (de exemplu, pe placă/remorca supusă │ │ X │ │
  │ │testării) lipsește/este deteriorată, dar │ │ │ │
  │ │dispozitivul este foarte deteriorat │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.3.3. │Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt │ │ X │ │
  │ │deteriorate │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Dispozitivele de arimare a încărcăturii sunt grav │ │ │ X │
  │ │deteriorate și nu mai sunt adecvate pentru │ │ │ │
  │ │utilizare │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.3.4. │Trolii de ancorare incorect utilizate │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Trolii de ancorare defecte │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.3.5. │Utilizarea greșită a dispozitivelor de arimare a │ │ X │ │
  │ │încărcăturii (de exemplu, absența apărătoarelor │ │ │ │
  │ │pentru margini) │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Utilizare defectuoasă a dispozitivelor de arimare a│ │ │ X │
  │ │încărcăturii (de exemplu, noduri) │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.3.6. │Fixare inadecvată a dispozitivelor de reținere a │ │ X │ │
  │ │încărcăturii │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.4. │Echipamente suplimentare (de exemplu, covorașe antiderapante, apărătoare pentru │
  │ │margini, glisiere) │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.4.1. │Utilizarea unui echipament inadecvat │ X │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Utilizarea de echipamente inadecvate sau defecte │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Utilizarea unor echipamente complet inadecvate │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.5. │Transportul de materiale vrac, ușoare și mobile │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.5.1. │Materiale în vrac luate de vânt în cursul │ │ X │ │
  │ │deplasării vehiculului pe carosabil care riscă să │ │ │ │
  │ │distragă atenția participanților la trafic │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Prezintă pericol pentru trafic │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.5.2. │Materiale în vrac care nu sunt fixate în mod │ │ X │ │
  │ │adecvat │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Pierderea încărcăturii prezintă pericol pentru │ │ │ X │
  │ │trafic │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.5.3. │Bunuri ușoare neacoperite │ │ X │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Pierderea încărcăturii prezintă pericol pentru │ │ │ X │
  │ │trafic │ │ │ │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┤
  │20.6. │Transportul de lemn rotund │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
  │20.6.1. │Materialul transportat (bușteni) este parțial mobil│ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │20.6.2. │Forța de reținere a unității de încărcare │ │ X │ │
  │ │inadecvată │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ├───────┼───────────┤
  │ │Mai puțin de 2/3 din forța necesară │ │ │ X │
  ├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
  │30. │Încărcătură complet nearimată │ │ │ X │
  └────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────────┘


  Anexa nr. 5

  (Anexa nr. 1e la normele metodologice)

  Ministerul Transportului
  Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
  Inspectoratul Regional .....................................

  RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFIC
  CUPRINZÂND O LISTĂ A PUNCTELOR CARE FAC OBIECTUL CONTROLULUI

  Control tehnic în trafic: inițial [ ] și;
  Control tehnic în trafic: mai detaliat [ ]

  1. Locul controlului tehnic în trafic .....................................
  2. Data ...................................................................
  3. Ora ....................................................................
  4. Simbolul de naționalitate și numărul de înmatriculare ale vehiculului...
  5. Identificarea vehiculului/numărul NIV (numărul de identificare a
  vehiculului)............................................................
  6. Categoria vehiculului
  a) [] N(2)*a) (peste 3,5 t la 12 t) e) [] M(2)*a) [>9 locuri *b) până la 5 t]
  b) [] N(3)*a) (peste 12 t) f) [] M(3)*a) [>9 locuri *b) peste 5 t]
  c) [] O(3)*a) (peste 3,5 t - 10 t) g) [] T5
  d) [] O(4)*a) (peste 10 t) h) [] Altă categorie de vehicule
  (precizați) .......................

  7. Citirea odometrului la momentul efectuării controlului .................
  8. Întreprinderea care efectuează transportul
  (a) Denumire și adresă.....................................................
  (b) Numărul licenței comunitare*c) [Regulamentele (CE) nr. 1072/2009 și
  (CE) nr. 1073/2009] ...................................................
  9. Numele conducătorului auto .............................................
  10. Lista de control:
  Verificat*d) Necomform*e)
  0. Identificare*f) [ ] [ ]
  1. Sistem de frânare*f) [ ] [ ]
  2. Direcție*f) [ ] [ ]
  3. Vizibilitate*f) [ ] [ ]
  4. Echipamentul de iluminat și sistemul electric*f) [ ] [ ]
  5. Punți, jante, anvelope, suspensie*f) [ ] [ ]
  6. Șasiu și accesorii șasiu*f) [ ] [ ]
  7. Alte echipamente inclusiv tahograf și dispozitiv [ ] [ ]
  limitator de viteză*f)
  8. Elemente poluante, inclusiv emisii și scurgeri [ ] [ ]
  de combustibil și/sau ulei*f)
  9. Inspecții suplimentare la vehiculele din categoriile [ ] [ ]
  M(2) și M(3)*f)
  10. Arimarea încărcăturii*f) [ ] [ ]
  11. Rezultatul controlului:
  - Conform [ ]
  - Neconform [ ]
  - Imobilizarea vehiculului care reprezintă deficiențe [ ]
  periculoase
  12. Diverse/observații:...................................................
  13. Autoritatea/inspectorul care a efectuat controlul

  Semnătura:
  Autoritatea/inspectorul Conducătorul auto
  ....................... .................

  Observații:
  (a) Categoria de vehicule, stabilită conform legislației în vigoare;
  (b) Numărul de scaune, inclusiv scaunul conducătorului auto;
  (c) Dacă informația este disponibilă;
  (d) "Verificat" înseamnă că a fost verificat cel puțin unul sau mai multe
  dintre elementele de control din acest grup enumerate în
  anexele nr. 1b)-1d) la OMTI nr. 995/2011, cu modificările și
  completările ulterioare;
  (e) Elementele neconforme cu deficiente indicate pe verso;
  (f) Metode de control al deficiențelor și de clasificare a acestora în
  conformitate cu anexele nr. 1b)-1d) la OMTI nr. 995/2011, cu
  modificările și completările ulterioare.


  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
  │0. IDENTIFICARE VEHICUL │2. DIRECȚIE │4.8. Catadioptri, marcaje de │7. ALTE ECHIPAMENTE │
  │0.1 Plăcuțe de înmatriculare │2.1. Stare mecanică │ vizibilitate și plăcuțe de │7.1. Centuri de siguranță │
  │0.2 Identificarea vehiculului/ │2.1.1 Starea mecanismului de │ marcaj spate │ catarame și sisteme de │
  │ șasiu/număr de serie │ direcție │4.8.1 Stare │ reținere │
  │1. SISTEM DE FRÂNARE │2.1.2 Fixarea casetei de │4.8.2 Conformitate cu cerințele │7.1.1 Siguranța montării │
  │1.1 Stare mecanică și funcționare│ direcție │4.9. Martori obligatorii pentru │ centurilor de siguranță│
  │1.1.1 Pivotul pedalei frânei de │2.1.3 Starea conexiunilor │4.9.1 Echipamentul de iluminare │ și a cataramelor │
  │ serviciu │ sistemului de direcție │4.9.2 Stare și funcționare │ aferente │
  │1.1.2 Starea pedalei și cursa │2.1.4 Funcționarea conexiunilor │4.10. Conformitate cu cerințele │ Starea centurilor de │
  │ dispozitivului de acționare a│ sistemului de direcție │4.11. Conexiuni electrice între │ siguranță și a │
  │ frânei │2.1.5 Servodirecție │4.12. vehiculul tractor și remorcă│ cataramelor │
  │1.1.3 Pompă de vacuum sau │2.2. Volan, coloană de direcție│ sau semiremorcă │ aferente │
  │ compresorul și rezervoarele │ și bară de direcție │4.13. Instalație electrică │7.1.2 Dispozitiv limitator al│
  │1.1.4 Manometru sau indicator │2.2.1 Starea volanului │4.12. Dispozitive reflectorizante │ sarcinii centurilor de │
  │ pentru presiune scăzută │2.2.2 Coloana de direcție și │ și lămpi facultative │ siguranță │
  │1.1.5 Supapă de comandă a frânei cu│ amortizare de direcție │4.13 Baterie de acumulatori │7.1.3 Centură de siguranță cu│
  │ acționare manuală │2.3. Joc direcție │ │ dispozitiv de │
  │1.1.6 Activator frână de staționare│2.4. Aliniament roți │5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI │ pretensionare │
  │ levier de comandă, mecanism │2.5. Platformă cu punte │ SUSPENSIE │7.1.4 Airbaguri │
  │ cu clichet frână de │ directoare pentru remorci │5.1. Punți │7.1.5 Sisteme SRS │
  │ staționare, frână de │ │5.1.1 Punți │7.1.6 Stingător │
  │ staționare electrică │3. VIZIBILITATE │5.1.2 Fuzete │7.2. Încuietori și │
  │1.1.7 Supape de frânare (supape de │3.1. Câmpul vizual │5.1.3 Rulmenți roată │ dispozitiv antifurt │
  │ comandă, supape de degajare │3.2. Starea geamurilor │5.2. Jante și anvelope │7.3. Triunghi reflectorizant│
  │ rapidă, regulatoare de │3.3. Oglinzile retrovizoare │5.2.1 Butuc │7.4. Trusa de prim ajutor │
  │ presiune etc.) │3.4. Ștergătoare de parbriz │5.2.2 Jante │7.5. Cale de roată (prisme) │
  │1.1.8 Elemente de cuplare ale │3.5. Spălătoare de parbriz │5.2.3 Anvelope │7.6. Dispozitive de │
  │ frânelor remorcii (electrice │3.6. Sistem de dezaburire │5.3. Sistemul de suspensie │ avertizare acustică │
  │ și pneumatice) │ │5.3.1 Arcuri și stabilizatori │7.7. Vitezometru │
  │1.1.9 Acumulator, rezervor de │4. LĂMPI, DISPOZITIVE │5.3.2 Amortizoare │7.8. Tahograf │
  │ presiune │ REFLECTORIZANTE, │5.3.3 Tuburi pentru arborele │7.9. Dispozitiv limitator de│
  │1.1.10 Servomecanism frână, cilindru│ ECHIPAMENTE ELECTRICE │ cardanic, brațe suspensie │ viteză │
  │ principal (pentru sisteme │4.1. Faruri │ dreapta fată, braț │7.10. Odometru │
  │ hidraulice) │4.1.1 Stare și funcționare │ triunghiular și brațe │7.11. Sistem de control │
  │1.1.11 Conducte de frână rigide │4.1.2 Aliniere │ suspensie │ electronic al │
  │1.1.12 Furtunuri flexibile de frână │4.1.3 Comutare │5.3.4 Articulațiile suspensiei │7.12. stabilității (ESC) │
  │1.1.13 Garnituri și plăcute de frână│4.1.4 Conformitate cu cerințele │5.3.5 Suspensie pneumatică │8. ELEMENTE POLUANTE │
  │1.1.14 Tamburi și discuri de frână │4.1.5 Dispozitive de corectare a│ │8.1. Sistem de eliminare a │
  │1.1.15 Cabluri de frână, leviere și │ orientării farurilor │6. ȘASIU ȘI ACCESORII ȘASIU │ zgomotului │
  │ conexiuni, tije de acționare │4.1.6 Dispozitiv de curățare a │6.1. Șasiu sau cadru și accesorii│8.2. Gaze de evacuare │
  │1.1.16 Servomotoare frână (inclusiv │ farurilor │6.1.1 Stare generală │8.2.1 Emisiile motoarelor cu │
  │ frâne cu arc sau cilindri │4.2. Lămpi de poziție față și │6.1.2 Țevi de evacuare, │ aprindere prin scânteie│
  │ hidraulici) │ spate, lămpi laterale de │ amortizoare de zgomot │8.2.1.1 Echipament de control │
  │1.1.17 Regulator automat al frânării│ gabarit, lămpi de contur │6.1.3 Rezervor și conducte de │ al gazelor de evacuare │
  │ în funcție de sarcină │ și lămpi de zi │ combustibil (inclusiv │8.2.1.2 Emisii de gaze │
  │1.1.18 Dispozitive și indicatori de │4.2.1 Stare și funcționare │ rezervor și conducte de │8.2.2. Emisiile motoarelor cu │
  │ reglare a jocului │4.2.2 Comutare │ combustibil pentru încălzire│ aprindere prin │
  │1.1.19 Frână de încetinire (dacă │4.2.3 Conformitate cu cerințe │6.1.4 Bare de protecție, protecție│ compresie │
  │ este prevăzută din │4.3. Lămpi de stop │ laterală și dispozitive de │8.2.2.1 Echipament de control │
  │ construcție sau obligatorie) │4.3.1 Stare și funcționare │ protecție antiîmpănare spate│ al gazelor de evacuare │
  │1.1.20 Acționare automată a frânelor│4.3.2 Comutare │6.1.5 Suport pentru roata de │8.2.2.2 Opacitate │
  │ remorcii │4.3.3 Conformitate cu cerințele │ rezervă │8.4. Alte elemente legate de│
  │1.1.21 Sistem de frânare complet │4.4. Lămpi de semnalizare │6.1.6 Mecanism de cuplare și │ mediu │
  │1.1.22 Racorduri diagnoză │ direcție și de avarie │ echipament de remorcare │8.4.1. Scurgeri de lichide │
  │1.1.23 Frânare inerțială │4.4.1 Stare și funcționare │6.1.7 Transmisie │ │
  │1.2. Performanța și eficiența │4.4.2 Comutare │6.1.8 Suport motor │9. INSPECȚII SUPLIMENTARE │
  │ frânei de serviciu │4.4.3 Conformitate cu cerințele │6.1.9 Performanța motorului │ PRIVIND VEHICULELE DE │
  │1.2.1. Performanță │4.4.4 Frecvență semnal luminos │6.2. Cabină conducător auto și │ TRANSPORT DE CĂLĂTORI │
  │1.2.2. Eficiență │4.5. Lămpi de ceață față și │ caroserie │ DIN CATEGORIILE │
  │1.3. Performanța și eficiența │ spate │6.2.1 Stare │ M(2); M(3) │
  │ frânei secundare (de urgență)│4.5.1 Stare și funcționare │6.2.2 Montare │ │
  │1.3.1. Performanță │4.5.2 Aliniere │6.2.3 Uși și dispozitive de │9.1. Ușile │
  │1.3.2. Eficiență │4.5.3 Comutare │ închidere a ușilor │9.1.1 Uși de intrare și │
  │1.4 Performanța frânei de │4.5.4 Conformitate cu cerințele │6.2.4 Podea │ ieșire │
  │ staționare │4.6. Lămpi de marșarier │6.2.5 Scaunul conducătorului auto │9.1.2 Ieșiri de urgență │
  │1.4.1 Performanță │4.6.1 Stare și funcționare │6.2.6 Alte scaune │9.2. Sisteme de dezaburire │
  │1.4.2. Eficientă │4.6.2 Conformitate cu cerințele │6.2.7 Comenzi de conducere │ și de degivrare │
  │1.5. Performanță frânei de │4.6.3 Comutare │6.2.8 Treptele cabinei │9.3. Sisteme de ventilație │
  │ încetinire │4.7. Lampă de iluminare a │6.2.9 Alte instalații și │ și de încălzire │
  │1.6. Sistem de frânare cu │ plăcuței de înmatriculare │ echipamente interioare și │9.4. Scaune │
  │ antiblocare │ spate │ exterioare │9.4.1 Scaune pentru călători │
  │ Sistem electronic de frânare │4.7.1 Stare și funcționare │ Apărători de noroi (aripi) │9.4.2 Scaunul conducătorului │
  │1.7. (EBS) │4.7.2 Conformitate cu cerințele │6.2.10 Dispozitive antiîmproșcare │ auto │
  │1.8. Lichid de frână │ │ │9.5. Iluminat și dispozitiv │
  │ │ │ │ de ghidare │
  │ │ │ │9.6. Culoare centrale, zone │
  │ │ │ │ pentru călătoria în │
  │ │ │ │ picioare │
  │ │ │ │9.7. Scări și trepte │
  │ │ │ │9.8. Sistem de comunicare │
  │ │ │ │ cu călătorii │
  │ │ │ │9.9. Notificări │
  │ │ │ │9.10. Cerințe privind │
  │ │ │ │ transportul copiilor │
  │ │ │ │9.10.1. Ușile │
  │ │ │ │9.10.2. Echipamente de │
  │ │ │ │ semnalizare și speciale│
  │ │ │ │9.11. Cerințe privind │
  │ │ │ │ transportul persoanelor│
  │ │ │ │ cu mobilitate redusă │
  │ │ │ │9.11.1. Uși, rampe și lifturi │
  │ │ │ │9.11.2. Sistemul de blocare a │
  │ │ │ │ scaunului rulant │
  │ │ │ │9.11.3. Echipamente de │
  │ │ │ │ semnalizare și speciale│
  └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  Anexa nr. 6

  (Anexa nr. 1f la normele metodologice)

  FORMULAR STANDARD PENTRU RAPORTAREA CĂTRE COMISIE

  Formularul standard trebuie întocmit într-un format care să poată fi prelucrat prin mijloace informatice și trebuie transmis prin mijloace electronice utilizând soituri birotice standard.
  Fiecare stat membru întocmește:– un singur tabel recapitulativ; și– pentru fiecare țară de înmatriculare a vehiculelor controlate în cadrul unui control mai detaliat, un tabel detaliat separat cu informații despre deficiențele verificate și identificate pentru fiecare categorie de vehicule.
  Tabel sintetic al tuturor controalelor (inițiale și mai detaliate)
  *Font 7*
  ┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────────┐
  │Statul │de │Perioada │anul până anul│
  │membru │exemplu:│de │[X] în [X+1]│
  │raportor:│Belgia │raportare│ │
  └─────────┴────────┴─────────┴─────────────────┘
  ┌─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
  │Categoria N(2) │ N(3) │ M(2) │ M(3) │ O(3) │ O(4) │ T(5) │Alte categorii │ Total │
  │vehiculului: │ │ │ │ │ │ │ (opțional) │ │
  ├─────────────┬───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
  │Țara de │Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│
  │înmatriculare│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│
  │ │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │
  │ │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │
  │ │late │forme*1│late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Belgia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Bulgaria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Republica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Cehă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Danemarca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Germania │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Estonia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Irlanda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Grecia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Spania │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Franța │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Croația │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Italia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Cipru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Letonia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Lituania │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Luxemburg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Ungaria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Malta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Țările de Jos│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Austria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Polonia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Portugalia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │România │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Slovenia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Slovacia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Finlanda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Suedia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Regatul Unit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Albania │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Andorra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Armenia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Azerbaidjan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Belarus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Bosnia și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Herțegovina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Georgia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Kazahstan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Liechtenstein│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Monaco │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Muntenegru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Norvegia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Republica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Moldova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Federația │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Rusă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │San Marino │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Serbia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Elveția │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Tadjikistan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Turcia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Turkmenistan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Ucraina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Uzbekistan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │fosta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Republică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │iugoslavă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │Macedoniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Alte țări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │terțe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │(precizați) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │(*1) Vehicule neconforme cu deficiențe grave sau periculoase în conformitate cu anexa IV. │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Rezultatele controalelor mai detaliate
  ┌─────────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Statul │de exemplu: Belgia │
  │membru │ │
  │raportor:│ │
  ├─────────┴────────────────────────────────────────────┤
  │Numele statului membru raportor │
  ├──────────────┬────────┬─────────┬───────┬────┬───────┤
  │Țara de │de │PERIOADA:│01/anul│până│12/anul│
  │înmatriculare:│exemplu:│de la │ [x] │ la │ [x+1] │
  │ │Bulgaria│ │ │ │ │
  ├──────────────┴────────┴─────────┴───────┴────┴───────┤
  │Numele țării de înmatriculare a vehiculului │
  └──────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
  │Categoria │ N(2) │ N(3) │ M(2) │ M(3) │ O(3) │ O(4) │ T(5) │Alte categorii │ Total │
  │vehiculului:│ │ │ │ │ │ │ │ (opțional) │ │
  ├────────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
  │ │Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│Numărul│
  │ │vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│vehicu-│
  │ │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │lelor │
  │ │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │contro-│necon- │
  │ │late │forme*1│late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │late │forme │
  ├────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │Detalierea defecțiunii │
  ├────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │ │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │Verifi-│Necon- │
  │ │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │cate │forme │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │0. identifi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │1. Sistemul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │de frânare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │2. Direcție │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │3. Vizibili-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │tate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │4. Echipa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │mentul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │iluminat și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sistemul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │electric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │5. Punți, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │jante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │anvelope, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │suspensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │6. Șasiu și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │accesorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │șasiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │7. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │echipamente,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │tahograf și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │dispozitive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │limitatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │de viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │8. Elemente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │poluante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │emisii și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │scurgeri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │și/sau ulei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │9. Inspecții│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │suplimentare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │vehiculele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │categoriile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │M(2)/M(3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │10. Arimarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │încărcăturii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │Detalii ale defecțiunilor (suplimentar) │
  ├────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │1.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │1.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │2.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │2.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │3.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │3.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │20.6.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │30. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │total al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │neconformi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │tăților │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │(*1) Vehicule neconforme cu deficiențe grave sau periculoase în conformitate cu anexa 1e. │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă
  (*1) JOC 44, 15.2.2013, p. 128.
  (*2) Poziția Parlamentului Huropean din 11 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 martie 2014.
  (*3) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p.51)
  (*4) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (JO L 263, 9.10.2007. p. 1).
  (*5) Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate (JO L 203. 10.8.2000, p. 1).
  (*6) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).
  (*7) Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (a se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial).
  (*8) Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).
  (*9) Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (JO L 370, 31.12.1985, p. 8).
  (*10) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55. 28.2.2011, p. 13).
  (*11) Recomandarea 2010/379/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 privind analiza de risc a defecțiunilor identificate în timpul controalelor tehnice rutiere (la vehiculele utilitare) în conformitate cu Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 173, 8.7.2010, p. 97).
  (*12) Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE (JO L 171. 9.7.2003, p. 1).
  (*13) Transpus prin Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260. 30.9.2008. p. 13), astfel cum a fost modificată, printre altele, prin Directiva 2012/45/UE a Comisiei (JO L 332, 4.12.2012. p. 18).
  (*14) Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (JO L. 249, 17.10.1995, p. 35).

  TABEL DE CONCORDANȚĂ DIRECTIVA 2014/47/UE

  Actul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislația națională:
  Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE

  Actul normativ național care transpune actul comunitar sau care asigură aplicarea:– Hotărârea nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor;– Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

  *Font 7*
  ┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a│ Actul normativ național de transpunere │ Observații │
  │Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul │ │ │
  │tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care │ │ │
  │circulă în Uniune și de abrogare a │ │ │
  │Directivei 2000/30/CE │ │ │
  ├─────────┬────────────────────────────────────────┼───────────────┬─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │Art. pct.│ Prevederi │Pct. │ Prevederi │ │
  ├─────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │Art. 1, │Articolul 1 - Obiect │ Pct. 1 din │1. Articolul 23 se modifică și va avea │ │
  │Art. 2 │În scopul ameliorării siguranței rutiere│ proiectul de │următorul cuprins: │ │
  │ │și a protecției mediului, prezenta │ ordin pentru │"Art. 23. - (1) Prezenta secțiune stabilește │ │
  │ │directivă stabilește cerințe minime │ modificarea │cerințele aplicate la efectuarea controalelor│ │
  │ │pentru un regim al controalelor tehnice │ OMTI │tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale │ │
  │ │în trafic aplicate vehiculelor │ nr. 995/2011 │care circulă pe drumurile publice din România│ │
  │ │comerciale care circulă pe teritoriul │ │cu o viteză maximă prin construcție mai mare │ │
  │ │statelor membre. │ │de 25 km/h aparținând următoarelor categorii:│ │
  │ │Articolul 2 - Domeniu de aplicare │ │a) autovehicule concepute și construite în │ │
  │ │(1) Prezenta directivă se aplică │ │principal pentru transportul persoanelor și a│ │
  │ │vehiculelor comerciale cu o viteză │ │bagajelor lor, care au, în afara locului pe │ │
  │ │maximă prin construcție mai mare de │ │scaunul conducătorului auto, mai mult de opt │ │
  │ │25 km/h aparținând următoarelor │ │locuri pe scaune - categoriile M(2) și M(3); │ │
  │ │categorii, astfel cum sunt definite în │ │b) autovehicule concepute și construite în │ │
  │ │Directiva 2003/37/CE a Parlamentului │ │principal pentru transportul de mărfuri cu o │ │
  │ │European și a Consiliului (1) și în │ │masă maximă mai mare de 3,5 tone - │ │
  │ │Directiva 2007/46/CE: │ │categoriile N(2) și N(3); │ │
  │ │(a) autovehicule concepute și construite│ │c) remorci și semiremorci concepute și │ │
  │ │în principal pentru transportul │ │construite pentru transportul de mărfuri sau │ │
  │ │persoanelor și al bagajelor lor care au,│ │persoane, precum și pentru cazarea persoane- │ │
  │ │în afara locului pe scaunul │ │lor și cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone │ │
  │ │conducătorului auto, mai mult de opt │ │- categoriile O(3) și O(4); │ │
  │ │locuri pe scaune - categoriile M(2) și │ │d) tractoare cu roți cu viteza maximă prin │ │
  │ │M(3); │ │construcție mai mare de 40 km/h; │ │
  │ │(b) autovehicule concepute și construite│ │e) ansambluri de vehicule cu masa totală │ │
  │ │în principal pentru transportul de │ │maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, │ │
  │ │mărfuri cu o masă maximă mai mare de │ │formate din autovehicule concepute și │ │
  │ │3,5 tone - categoriile N(2) și N(3); │ │construite în principal pentru transportul de│ │
  │ │(c) remorci concepute și construite │ │mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 │ │
  │ │pentru transportul de mărfuri sau │ │tone - categoria N(1) și o remorcă sau │ │
  │ │persoane, precum și pentru cazarea │ │semiremorcă din categoria O." │ │
  │ │persoanelor, și cu o masă maximă mai │ │ │ │
  │ │mare de 3,5 tone - categoriile │ │ │ │
  │ │O(3) și O(4); │ │ │ │
  │ │(d) tractoare cu roți din categoria T(5)│ │ │ │
  │ │utilizate în principal pe drumurile │ │ │ │
  │ │publice, în activități comerciale de │ │ │ │
  │ │transport rutier de marfa, cu viteza │ │ │ │
  │ │maximă prin construcție mai mare de │ │ │ │
  │ │40 km/h. │ │ │ │
  │ │(2) Prezenta directivă nu aduce atingere│ │ │ │
  │ │dreptului statelor membre de a efectua │ │ │ │
  │ │controale tehnice în trafic asupra │ │ │ │
  │ │vehiculelor care nu intră sub incidența │ │ │ │
  │ │prezentei directive, cum ar fi │ │ │ │
  │ │vehiculele comerciale ușoare din │ │ │ │
  │ │categoria N(1) a căror masă maximă nu │ │ │ │
  │ │depășește 3,5 tone, și de a verifica │ │ │ │
  │ │alte aspecte ale transportului rutier și│ │ │ │
  │ │ale siguranței rutiere sau de a efectua │ │ │ │
  │ │controale în alte locuri decât pe │ │ │ │
  │ │drumurile publice. Nicio dispoziție din │ │ │ │
  │ │prezenta directivă nu împiedică statele │ │ │ │
  │ │membre să limiteze utilizarea unui │ │ │ │
  │ │anumit tip de vehicule la anumite părți │ │ │ │
  │ │din rețeaua sa rutieră pe motive de │ │ │ │
  │ │siguranță rutieră. │ │ │ │
  ├─────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │Art. 3 │Articolul 3 - Definiții │ Pct. 2 din │2. Articolul 25 se modifică și va avea │ │
  │ │Următoarele definiții se aplică numai în│ proiectul de │următorul cuprins: │ │
  │ │sensul prezentei directive: │ ordin pentru │"Art. 25. - În sensul reglementărilor │ │
  │ │1. "vehicul" înseamnă orice autovehicul │ modificarea │prezentei secțiuni, termenii de mai jos au │ │
  │ │care nu circulă pe șine sau remorca sa; │ OMTI │următorul înțeles: │ │
  │ │2. "autovehicul" înseamnă orice vehicul │ nr. 995/2011 │a) "vehicul" înseamnă orice autovehicul care │ │
  │ │motorizat cu roți care se deplasează │ │nu circulă pe șine, remorca sau semiremorca │ │
  │ │prin propriile mijloace, cu o viteză │ │sa; │ │
  │ │maximă prin construcție mai mare de │ │b) "autovehicul" înseamnă orice vehicul cu │ │
  │ │25 km/h; │ │motor și pe roți care se deplasează prin │ │
  │ │3. "remorcă" înseamnă orice vehicul cu │ │propriile mijloace, cu o viteză maximă prin │ │
  │ │roți și fără autopropulsie, conceput și │ │construcție mai mare de 25 km/h; │ │
  │ │construit pentru a fi tractat de un │ │c) "remorcă" înseamnă orice vehicul cu roți │ │
  │ │autovehicul; │ │și fără autopropulsie, conceput și construit │ │
  │ │4. "semiremorcă" înseamnă orice remorcă │ │pentru a fi tractat de un autovehicul; │ │
  │ │concepută pentru a fi atașată unui │ │d) "semiremorcă" înseamnă orice remorcă │ │
  │ │autovehicul astfel încât o parte a sa │ │concepută pentru a fi atașată unui │ │
  │ │să se sprijine pe autovehicul și o │ │autovehicul astfel încât o parte a sa să se │ │
  │ │parte substanțială din masa ei și masa │ │sprijine pe autovehicul și o parte │ │
  │ │încărcăturii sale să fie suportate de │ │substanțială din masa ei și masa încărcăturii│ │
  │ │autovehicul; │ │sale să fie suportate de autovehicul; │ │
  │ │5. "încărcătură" înseamnă toate bunurile│ │e) "încărcătură" înseamnă toate bunurile care│ │
  │ │care ar fi în mod normal plasate în sau │ │ar fi în mod normal plasate în sau pe partea │ │
  │ │pe partea de vehicul destinată să │ │de vehicul destinată să transporte o sarcină │ │
  │ │transporte o sarcină și care nu sunt │ │și care nu sunt fixate permanent pe acesta, │ │
  │ │fixate permanent pe acesta, inclusiv │ │inclusiv obiectele din dispozitive de │ │
  │ │obiectele din dispozitive de transport, │ │transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile │ │
  │ │cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau │ │sau containerele, plasate pe vehicule; │ │
  │ │containerele, plasate pe vehicule; │ │f) "vehicul comercial" înseamnă un │ │
  │ │6. "vehicul comercial" înseamnă un │ │autovehicul împreună cu remorca sau │ │
  │ │autovehicul împreună cu remorca sau │ │semiremorca sa, utilizat în principal pentru │ │
  │ │semiremorca sa, utilizat în principal │ │transportul de mărfuri sau de pasageri în │ │
  │ │pentru transportul de mărfuri sau de │ │scopuri comerciale, precum transportul pentru│ │
  │ │pasageri în scopuri comerciale, precum │ │terți și în contul terților sau transport pe │ │
  │ │transportul pentru terți și în contul │ │cont propriu sau în alte scopuri │ │
  │ │terților sau transport pe cont propriu │ │profesionale; │ │
  │ │sau în alte scopuri profesionale; │ │g) "vehicul înmatriculat într-un stat membru"│ │
  │ │7. "vehicul înmatriculat într-un stat │ │înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în │ │
  │ │membru" înseamnă un vehicul înmatriculat│ │circulație într-un stat membru; │ │
  │ │sau pus în circulație într-un stat │ │h) "deținător al unui certificat de │ │
  │ │membru; │ │înmatriculare" înseamnă persoana fizică sau │ │
  │ │8. "deținător al unui certificat de │ │juridică pe al cărei nume este înmatriculat │ │
  │ │înmatriculare" înseamnă persoana fizică │ │vehiculul; │ │
  │ │sau juridică pe al cărei nume este │ │i) "întreprindere" înseamnă o întreprindere │ │
  │ │înmatriculat vehiculul; │ │astfel cum este definită la articolul 2 │ │
  │ │9. "întreprindere" înseamnă o │ │punctul 4 din Regulamentul (CE) │ │
  │ │întreprindere astfel cum este definită │ │nr. 1071/2009; │ │
  │ │la articolul 2 punctul 4 din │ │j) "control tehnic în trafic" înseamnă un │ │
  │ │Regulamentul (CE) nr. 1071/2009; │ │control tehnic inopinat al vehiculelor │ │
  │ │10. "control tehnic în trafic" înseamnă │ │comerciale efectuat de I.S.C.T.R.; │ │
  │ │un control tehnic inopinat al │ │k) "drum public" înseamnă un drum de │ │
  │ │vehiculelor comerciale efectuat de │ │utilitate publică generală, precum drumurile │ │
  │ │autoritățile competente ale unui stat │ │locale, regionale sau naționale, șoselele, │ │
  │ │membru sau sub supravegherea directă a │ │drumurile expres sau autostrăzile; │ │
  │ │acestora; │ │l) "inspecție tehnică" înseamnă o inspecție │ │
  │ │11. "drum public" înseamnă un drum de │ │în conformitate cu RNTR 1; │ │
  │ │utilitate publică generală, precum │ │m) "certificat de inspecție tehnică │ │
  │ │drumurile locale, regionale sau │ │periodică" înseamnă un raport al inspecției │ │
  │ │naționale, șoselele, drumurile expres │ │tehnice periodice eliberat de autoritatea │ │
  │ │sau autostrăzile; │ │competentă în domeniul ITP sau de o stație │ │
  │ │12. "inspecție tehnică" înseamnă o │ │de inspecție tehnică periodică, care conține │ │
  │ │inspecție în conformitate cu articolul 3│ │rezultatul inspecției tehnice periodice; în │ │
  │ │punctul 9 din Directiva 2014/45/UE; │ │România, autoritatea competentă în sensul │ │
  │ │13. "certificat de inspecție tehnică" │ │acestei definiții este R.A.R.; │ │
  │ │înseamnă un raport al inspecției │ │n) "autoritate competentă" înseamnă o │ │
  │ │tehnice eliberat de autoritatea │ │autoritate sau un organism public abilitat │ │
  │ │competentă sau de un centru de inspecție│ │de un stat membru de a fi responsabil cu │ │
  │ │care conține rezultatul inspecției │ │administrarea sistemului de control tehnic │ │
  │ │tehnice; │ │în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu │ │
  │ │14. "autoritate competentă" înseamnă o │ │efectuarea unor astfel de controale; în │ │
  │ │autoritate sau un organism public │ │România, pentru controlul tehnic al │ │
  │ │abilitat de un stat membru de a fi │ │vehiculelor ce fac obiectul prezentului │ │
  │ │responsabil cu administrarea sistemului │ │ordin de ministru, autoritatea competentă │ │
  │ │de control tehnic în trafic, inclusiv, │ │este I.S.C.T.R.; │ │
  │ │dacă este cazul, cu efectuarea unor │ │o) "inspector" înseamnă o persoană │ │
  │ │astfel de controale; │ │autorizată să efectueze controale tehnice │ │
  │ │15. "inspector" înseamnă o persoană │ │în trafic inițiale și/sau mai detaliate; │ │
  │ │autorizată de un stat membru sau de │ │p) "deficiențe" se referă la defecțiuni │ │
  │ │autoritatea competentă a acestuia să │ │tehnice și alte situații de neconformitate │ │
  │ │efectueze controale tehnice în trafic │ │constatate în timpul unui control tehnic în │ │
  │ │inițiale și/sau mai detaliate; │ │trafic; │ │
  │ │16. "deficiențe" se referă la defecțiuni│ │q) "control tehnic în trafic concertat" │ │
  │ │tehnice și alte situații de │ │înseamnă un control tehnic în trafic │ │
  │ │neconformitate constatate în timpul unui│ │întreprins în comun de autoritățile │ │
  │ │control tehnic în trafic; │ │competente din două sau mai multe state │ │
  │ │17. "control tehnic în trafic concertat"│ │membre; │ │
  │ │înseamnă un control tehnic în trafic │ │r) "operator" înseamnă o persoană fizică │ │
  │ │întreprins în comun de autoritățile │ │sau juridică care exploatează vehiculul în │ │
  │ │competente din două sau mai multe state │ │calitate de proprietar sau este autorizat │ │
  │ │membre; │ │să exploateze vehiculul de către │ │
  │ │18. "operator" înseamnă o persoană │ │proprietarul acestuia; │ │
  │ │fizică sau juridică care exploatează │ │s) "unitate mobilă de control" înseamnă un │ │
  │ │vehiculul în calitate de proprietar sau │ │sistem transportabil de echipamente de │ │
  │ │este autorizat să exploateze vehiculul │ │inspecție necesare pentru efectuarea de │ │
  │ │de către proprietarul acestuia; │ │controale tehnice în trafic mai detaliate, │ │
  │ │19. "unitate mobilă de control" înseamnă│ │operat de inspectori competenți pentru a │ │
  │ │un sistem transportabil de echipamente │ │realiza controale tehnice în trafic mai │ │
  │ │de inspecție necesare pentru efectuarea │ │detaliate; │ │
  │ │de controale tehnice în trafic mai │ │t) "facilitate de control tehnic în trafic │ │
  │ │detaliate, operat de inspectori │ │desemnată" înseamnă o zonă fixă pentru │ │
  │ │competenți pentru a realiza controale │ │efectuarea controalelor tehnice în trafic │ │
  │ │tehnice în trafic mai detaliate; │ │inițiale și/sau mai detaliate care poate fi │ │
  │ │20. "facilitate de control tehnic în │ │echipată și cu echipamente de inspecție │ │
  │ │trafic desemnată" înseamnă o zonă fixă │ │instalate permanent; │ │
  │ │pentru efectuarea controalelor tehnice │ │u) "Acordul de la Viena" înseamnă Acordul │ │
  │ │în trafic inițiale și/sau mai detaliate │ │privind adoptarea de condiții uniforme │ │
  │ │care poale fi echipată și cu │ │pentru inspecțiile tehnice periodice ale │ │
  │ │echipamente de inspecție instalate │ │vehiculelor rutiere și recunoașterea │ │
  │ │permanent. │ │reciprocă a acestor inspecții, încheiat la │ │
  │ │ │ │Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de │ │
  │ │ │ │România prin Ordonanța Guvernului │ │
  │ │ │ │nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999; │ │
  │ │ │ │v) "inspecția tehnică periodică │ │
  │ │ │ │internațională" reprezintă controlul │ │
  │ │ │ │conformității vehiculelor înmatriculate în │ │
  │ │ │ │alte state cu cerințele tehnice referitoare │ │
  │ │ │ │la inspecția tehnică periodică │ │
  │ │ │ │internațională, prevăzute în regulile anexate│ │
  │ │ │ │la Acordul de la Viena." │ │
  ├─────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────