HOTĂRÂRE nr. 449 din 21 aprilie 2008
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 7 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Se aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul II

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile înscrise la poziţiile "nr. MF 26334, 37343, 39181, 39184, 40405, 62064, 62065" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul III

  Datele de identificare a bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile "nr. MF 39-60, 26333, 26336, 26843, 27185, 27502, 34136, 34408, 35351, 35584, 35896, 35897, 36143, 36144, 36145, 37669, 38148, 38136, 38481, 38658, 39713, 39714, 39716, 39717, 62032, 62068, 101505, 145226, 150145, 150146" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3.


  Articolul IV

  Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul V

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 21 aprilie 2008.
  Nr. 449.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Complexului Naţional Muzeal Moldova
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4540720 Complexul Naţional Muzeal Moldova
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat

  ┌───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
  │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│
  │clasi- │ Denumire ├──────────────┬───────────┬──────────┤dobân- │ de │
  │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │dirii/ │inventar│
  │ │ │ tehnică │(după caz, │ │dării │ (lei) │
  │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în fo- │ │
  │ │ │ │ │ │losinţă│ │
  ├───────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┤
  │ 8.26 │Turnul de │S+P+E; situat │ │Judeţul │ 1993 │ 10 │
  │ │strajă al │pe latura │ │Iaşi, │ │ │
  │ │Palatului │vestică a │ │municipiul│ │ │
  │ │Culturii │Palatului │ │Iaşi, str.│ │ │
  │ │ │Culturii │ │Palat nr.1│ │ │
  └───────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────┘


  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Muzeului Naţional
  al Carpaţilor Răsăriteni
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 10272223 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat

  ┌───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
  │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│
  │clasi- │ Denumire ├──────────────┬───────────┬──────────┤dobân- │ de │
  │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │dirii/ │inventar│
  │ │ │ tehnică │(după caz, │ │dării │ (lei) │
  │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în fo- │ │
  │ │ │ │ │ │losinţă│ │
  ├───────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┤
  │8.29.06│Apartament │3 camere, │ │Judeţul │ 2004 │ 19.550 │
  │ │ │suprafaţa │ │Covasna, │ │ │
  │ │ │totală 49,05 │ │municipiul│ │ │
  │ │ │mp │ │Sfântu │ │ │
  │ │ │ │ │Gheorghe, │ │ │
  │ │ │ │ │str. Cămi-│ │ │
  │ │ │ │ │nului bl. │ │ │
  │ │ │ │ │32, sc. A,│ │ │
  │ │ │ │ │et. III, │ │ │
  │ │ │ │ │ap. 14 │ │ │
  └───────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────┘


  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru
  Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Giurgiu
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 5798605 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional Giurgiu
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat

  ┌───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
  │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│
  │clasi- │ Denumire ├──────────────┬───────────┬──────────┤dobân- │ de │
  │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │dirii/ │inventar│
  │ │ │ tehnică │(după caz, │ │dării │ (lei) │
  │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în fo- │ │
  │ │ │ │ │ │losinţă│ │
  ├───────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┤
  │8.29.06│Sediu │2 corpuri, │ │Judeţul │ 2006 │ 262.500│
  │ │ │Sc=141 mp, │ │Giurgiu, │ │ │
  │ │ │teren aferent │ │municipiul│ │ │
  │ │ │693 mp │ │Giurgiu, │ │ │
  │ │ │ │ │str. │ │ │
  │ │ │ │ │Livezilor │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │
  └───────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────┘


  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor aflate în administrarea Centrului de Cultură Arcuş
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 13705917 Centrul de cultură Arcuş
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat
  *Font 9*

  ┌───────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────┐
  │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ │
  │clasi- │ Denumire ├────────────────────┬─────────────────┤dobân- │ de │ Tip │
  │ficare │ │ Descriere │ Adresa │dirii/ │inventar│ bun │
  │ │ │ tehnică │ │dării │ (lei) │ │
  │ │ │ (pe scurt) │ │în fo- │ │ │
  │ │ │ │ │losinţă│ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Dan │Judeţul Covasna │ 2003 │ 10.800│ mobil│
  │ │"Semn IV" │Constantinescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 61x50 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mircea │Judeţul Covasna │ 2003 │ 8.000│ mobil│
  │ │"Stare II" │Munteanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 65x50 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Iuri Isar │Judeţul Covasna │ 2003 │ 1.600│ mobil│
  │ │"Ipostaze" │ │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: gravură │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │ │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 70x56 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: May Oana │Judeţul Covasna │ 2003 │ 1.800│ mobil│
  │ │"Semn" │Isar │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: textilă, │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │tapiserie │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x40 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Ştefan │Judeţul Covasna │ 2003 │ 1.000│ mobil│
  │ │"Nuc între │Pristavu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ierburi" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 55x65 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Ştefan │Judeţul Covasna │ 2003 │ 800│ mobil│
  │ │"Bostan" │Pristavu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 54x65 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mariana │Judeţul Covasna │ 2003 │ 850│ mobil│
  │ │"Masă" │Câmpeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 51x73 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mariana │Judeţul Covasna │ 2003 │ 850│ mobil│
  │ │"Hartă 2" │Câmpeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x70 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mariana │Judeţul Covasna │ 2003 │ 850│ mobil│
  │ │"Masă cu mere" │Câmpeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x70 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Simona │Judeţul Covasna │ 2004 │ 1.210│ mobil│
  │ │"Zmeu" │Tânăsescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: mixtă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni:100x70 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Caius │Judeţul Covasna │ 2004 │ 2.000│ mobil│
  │ │"Oglindă" │Rotaru │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni:2x30x8 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Gheorghe │Judeţul Covasna │ 2004 │ 10.000│ mobil│
  │ │"Nichita │Tănase │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Stănescu-bust" │Tehnică: ipsos │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │ 90x50x40 cm │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Simion │Judeţul Covasna │ 2004 │ 1.600│ mobil│
  │ │"Peisaj" │Crăciun │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 54x38 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Teodora │Judeţul Covasna │ 2004 │ 330│ mobil│
  │ │"Peisaj din │Coltofeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Arcuş I" │Tehnică: acuarelă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 35x48 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Dorin │Judeţul Covasna │ 2004 │ 2.000│ mobil│
  │ │"Natură │Coltofeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │statică" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 54x65 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Ion │Judeţul Covasna │ 2004 │ 2.255│ mobil│
  │ │"Ţărm │Sălişteanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │nemărginit" │Tehnică: acrilic pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 55x55 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Ion │Judeţul Covasna │ 2004 │ 2.050│ mobil│
  │ │"Structuri │Sălişteanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │florale" │Tehnică: acrilic pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 55x55 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Simona │Judeţul Covasna │ 2004 │ 820│ mobil│
  │ │"Compoziţie" │Tânăsescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: mixtă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x70 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Teodora │Judeţul Covasna │ 2004 │ 330│ mobil│
  │ │"Peisaj din │Coltofeanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Arcuş II" │Tehnică: acuarelă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 35x48 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Constantin │Judeţul Covasna │ 2005 │ 2.450│ mobil│
  │ │"Mărţisor" │Gheorghe │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 61x43 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Constantin │Judeţul Covasna │ 2005 │ 1.050│ mobil│
  │ │"Înserare" │Gheorghe │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: pastel │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x40 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mariana │Judeţul Covasna │ 2005 │ 1.500│ mobil│
  │ │"Fereastră │Moroşanu Popa │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │gotică" │Tehnică: lemn │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │ 70x38x23 cm │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2005 │ 2.450│ mobil│
  │ │"Arcuş 05(I)" │Chiuaru │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 90x90 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2005 │ 1.050│ mobil│
  │ │"Arcuş 05(II)" │Chiuaru │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 40x40 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Augustin │Judeţul Covasna │ 2005 │ 2.050│ mobil│
  │ │"Arlechin" │Costinescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 40x30 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Augustin │Judeţul Covasna │ 2005 │ 350│ mobil│
  │ │"Dans" │Costinescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ceracolor │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │şi tuş │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x40 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Hajdu Julia │Judeţul Covasna │ 2005 │ 200│ mobil│
  │ │"Vas cu flori │Katalin │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │2" │Tehnică: pastel │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 35x25 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Hajdu Julia │Judeţul Covasna │ 2005 │ 700│ mobil│
  │ │"Vas cu flori" │Katalin │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 40x47 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Hajdu Julia │Judeţul Covasna │ 2005 │ 200│ mobil│
  │ │"Vas cu flori │Katalin │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │1" │Tehnică: pastel │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 35x25 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Hajdu Julia │Judeţul Covasna │ 2005 │ 700│ mobil│
  │ │"Coş cu flori" │Katalin │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 40x47 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Andrei Vlăduţ│Judeţul Covasna │ 2005 │ 700│ mobil│
  │ │"Peisaj livadă"│Efremov │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: acuarelă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 36x23 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Andrei Vlăduţ│Judeţul Covasna │ 2005 │ 700│ mobil│
  │ │"Peisaj montan"│Efremov │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: acuarelă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 45x25 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Dan Palade │Judeţul Covasna │ 2006 │3.174,39│ mobil│
  │ │"Ferestre la │ │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Brebu" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 65x55 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Andrea Palade│Judeţul Covasna │ 2006 │2.292,62│ mobil│
  │ │"Grădină la │Flondor │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │castel" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 30x50 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Claudius │Judeţul Covasna │ 2006 │1.763,55│ mobil│
  │ │"Arcuri pe lac"│Benone Pepine │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: acuarelă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pe pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 60x45 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Diana │Judeţul Covasna │ 2006 │3.527,10│ mobil│
  │ │"Arcuş" │Margareta Cepleanu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 80x80 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Florica Peia │Judeţul Covasna │ 2006 │2.470,65│ mobil│
  │ │"Floarea de │ │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │muşcată" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x80 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Marian │Judeţul Covasna │ 2006 │2.470,65│ mobil│
  │ │"Oglinda apei" │Dobre │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 80x80 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Horea │Judeţul Covasna │ 2006 │3.529,50│ mobil│
  │ │"Struguri şi │Paştina │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │trandafiri" │Tehnică: ulei - │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │carbon │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 46,7 x │ │ │ │ │
  │ │ │ 39,4 cm │ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2006 │2.470,65│ mobil│
  │ │"Luminiş │Sârbulescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │(Arcuş) I" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x40 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2006 │ 2.500│ mobil│
  │ │"Portret de │Zigman │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │secui" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 60x60 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Claudia Laura│Judeţul Covasna │ 2006 │ 2.500│ mobil│
  │ │"Amintire" │Zigman │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │ │Tehnică: mixtă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 70x50 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Ioan Aron │Judeţul Covasna │ 2006 │ 5.500│ mobil│
  │ │"Jurnalul de │Tăroi │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │la Arcuş" │Tehnică: mixtă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x70 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2006 │2.470,65│ mobil│
  │ │"Luminiş │Sârbulescu │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │(Arcuş) II" │Tehnică: ulei pe │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │pânză │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x40 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Mihai │Judeţul Covasna │ 2006 │ 1.500│ mobil│
  │ │"Spiritul │Zigman │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │locului" │Tehnică: mixtă │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 70x50 cm│nr. 493 │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Victoria │Judeţul Covasna │ 2006 │ 3.000│ mobil│
  │ │"Poartă din │Tăroi │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Arcuş" │Tehnică: apă - acri-│str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │lice pe hârtie │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 50x70 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Victoria │Judeţul Covasna │ 2006 │ 3.000│ mobil│
  │ │"Poartă din │Tăroi │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Arcuş" │Tehnică: creion şi │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │acrilice pe hârtie │nr. 493 │ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 65x50 cm│ │ │ │ │
  ├───────┼───────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼──────┤
  │ 8.28 │Lucrare de artă│Autor: Claudia Laura│Judeţul Covasna │ 2006 │ 2.500│ mobil│
  │ │"Poartă din │Zigman │comuna Arcuş, │ │ │ │
  │ │Arcuş" │Tehnică: tempera │str. Benedek Elek│ │ │ │
  │ │ │Dimensiuni: 70x50 cm│ │ │ │ │
  └───────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────┴────────┴──────┘


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care ies din domeniul public al statului
  ca urmare a retrocedărilor
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. MF Denumirea Adresa Persoana juridică la care se afla în administrare imobilul
  1 37343 Clădirea Inspectoratului pentru Cultură Bistriţa- Năsăud Municipiul Bistriţa, piaţa Petru Rareş nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bistriţa- Năsăud
  2 39181 Muzeul de Artă Decorativă Palatul Ştirbey Municipiul Bucureşti sectorul 1, Calea Victoriei nr. 107 Muzeul Naţional de Artă al României
  3 39184 Casa Muzeu Beatrice şi Hrandt Avakian Municipiul Bucureşti sectorul 1, str.Arh. Ion Mincu nr. 19 Muzeul Naţional de Artă al României
  4 62064 Imobil Municipiul Constanţa bd. Tomis, nr. 20, judeţul Constanţa Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice
  5 62065 Casa Jianu Municipiul Caracal, str. Negru Vodă nr. 1, judeţul Olt Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice
  6 40405 Depozit carte Oraşul Sălişte, Piaţa Junilor nr. 1.317, judeţul Sibiu Biblioteca Naţională a României
  7 26334 Muzeul Pelişor şi construcţii speciale Judeţ: Prahova; oraş Sinaia; Str. Peleşului nr: 2; Muzeul Naţional Peleş


  Anexa 3
  INVENTARUL
  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3434012 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional Botoşani
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬────────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad- │Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │27185│8.29.06│Casa │Clădire S+P+E │ │Judeţul │ 1990 │ 102.517│Decizia nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │"Alexandru │Sc = 355,31 mp│ │Botoşani, │ │ │175/27.04. │minis- │ │ │
  │ │ │Văsescu" │Sd = 645,77 mp│ │municipiul │ │ │1990 a Pri- │trare │ │ │
  │ │ │ │ │ │Botoşani, │ │ │măriei jude- │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Str. Unirii│ │ │ţului │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 10 │ │ │Botoşani │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3228381 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional Caraş-Severin
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬────────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad- │Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │26843│8.29.06│Clădirea Di- │Clădire parter│ │Judeţul │ 1992 │ 106.294│Decizia nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │recţiei jude- │şi mezanin, │ │Caraş- │ │ │39/24.01.1992│minis- │ │ │
  │ │ │ţene pentru │Sd = 478 mp │ │Severin, │ │ │a Prefecturii│trare │ │ │
  │ │ │Cultură, Culte│ │ │municipiul │ │ │judeţului │ │ │ │
  │ │ │şi Patrimoniul│ │ │Reşiţa, │ │ │Caraş-Severin│ │ │ │
  │ │ │Cultural │ │ │Piaţa 1 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Naţional │ │ │Decembrie │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Caraş-Severin │ │ │1918 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 30-31 │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4494861 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional Sălaj
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 38481│8.29.06│Clădirea Di- │Clădire │ │Judeţul │ 1972 │ 919.504│Decizia nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │recţiei jude- │S + P + E │ │Sălaj, │ │ │372/16.12. │minis- │ │ │
  │ │ │ţene pentru │Sc = 389 mp │ │municipiul │ │ │1972 a Con- │trare │ │ │
  │ │ │Cultură, Culte│Sd = 1.422 mp │ │Zalău, │ │ │siliului │ │ │ │
  │ │ │şi Patrimoniul│ │ │Piaţa Iuliu│ │ │Popular al │ │ │ │
  │ │ │Cultural │ │ │Maniu nr. │ │ │Judeţului │ │ │ │
  │ │ │Naţional Sălaj│ │ │13 │ │ │Sălaj │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │101505│8.29.06│Garaj │Sc = 44 mp │ │Judeţul │ 1972 │ 7.085│Decizia nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │ │ │Sălaj, │ │ │372/16.12. │minis- │ │ │
  │ │ │ │ │ │municipiul │ │ │1972 a Con- │trare │ │ │
  │ │ │ │ │ │Zalău, │ │ │siliului │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Piaţa Iuliu│ │ │Popular al │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Maniu nr. │ │ │Judeţului │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │13 │ │ │Sălaj │ │ │ │
  └──────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 2483483 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional Timiş
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar │ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │62068│8.29.06│Sediul Direc- │Clădire │ │Judeţul │ 1991 │1.060.219│H.G. nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ţiei judeţene │S + P + E + M │ │Timiş, │ │ │1.396/2000 │minis- │ │ │
  │ │ │pentru Cultură│+ subpantă, │ │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │Culte şi Pa- │Sc = 486 mp │ │Timişoara, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │trimoniul │Sd = 1.301,78 │ │Str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Cultural │mp teren afe- │ │Episcop │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Naţional Timiş│rent 486 mp │ │Augustin │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Pache nr. 8│ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4221276 Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patri- moniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │ Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │ MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │150146│8.29.06│Imobil │Sc = 270,87 mp│ │Municipiul │ 2005 │ 547.473│H.G. nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │teren aferent │ │Bucureşti, │ │ │2.276/2006 │minis- │ │ │
  │ │ │ │572 mp │ │str. Sfântul │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │ │ │Ştefan nr.3│ │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4192952 Muzeul Naţional de Istorie a României
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬────────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad- │Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │34136│ 8.28 │Muzeul │Clădire │Calea │Municipiul │ 1970 │ 5.285 │HCM nr. 294/ │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Naţional de │monumentală │Victoriei,│Bucureşti, │ │ │1970 │minis- │ │ │
  │ │ │Istorie a │neoclasică │str. │sectorul 3,│ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │României │de formă tra- │Stavro- │Calea │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │pezoidală, │poleos, │Victoriei │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cele 4 aripi │str. │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │au 3 nivele │Poştei, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi includ o │str. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │curte interi- │Franceză │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │oară în care │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │se găseşte │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lapidariumul │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │din anii'70; │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │clădirea are │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │4 cupole pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │colţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 2842935 Muzeul Naţional Peleş
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │ Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │ MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar │ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬──────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis-│cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/│onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce-│închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┤
  │ 26333│ 8.28 │Casă pază, │Casă pază şi │ │Judeţul │ 1953 │92.561,64│Ordinul │în ad-│ │imobil│
  │ │ │casă de bilete│casă de bilete│ │Prahova, │ │ │ministrului │minis-│ │ │
  │ │ │şi grup │clădire din │ │oraşul │ │ │culturii nr. │trare │ │ │
  │ │ │sanitar │cărămidă │ │Sinaia, │ │ │92/1953 │ │ │ │
  │ │ │ │acoperită cu │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ţiglă, cu │ │Peleşului │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lemnărie apa- │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │rentă, supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │faţa terenului│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │24,24 mp. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Grup sanitar: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │clădire din │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cărămidă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │terasă acope- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │rită cu hidro-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │izolaţie din │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │carbon şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │bitum, 8 ca- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │bine, încăl- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │zire centrală,│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │apă curentă │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi gaze. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┤
  │ 26336│ 8.28 │Depozit tezaur│57.599 piese │ │Judeţul │ 1953 │11.243,98│Ordinul │în ad-│ │imobil│
  │ │ │Colecţia Peleş│orfevrărie, │ │Prahova, │ │ │ministrului │minis-│ │ │
  │ │ │Colecţia │artă decora- │ │oraşul │ │ │culturii nr. │trare │ │ │
  │ │ │Pelişor, arme,│tivă, artă │ │Sinaia, │ │ │92/1953 │ │ │ │
  │ │ │pictură şi │plastică, │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │sculptură, │instrumente │ │Peleşului │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │mobilier, │muzicale, │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │textile, artă │vitralii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │decorativă, │orologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │corpuri de │corpuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │iluminat, │iluminat │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │terase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(sculptură), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │istorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │memoriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(foto, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │documente, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │bibliotecă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────┤
  │150145│8.29.06│Clădire- │Clădire │ │Judeţul │ 2004 │568522,08│H.G. nr. │în ad-│ │imobil│
  │ │ │depozit cu │D + P + E + M │ │Prahova, │ │ │426/2004 │minis-│ │ │
  │ │ │ascensor │cu fundaţie │ │oraşul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │şi cadre din │ │Sinaia, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │beton armat, │ │str. Cum- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sc = 448 mp, │ │pătul nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sd = 1.497 mp,│ │12 A │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │teren aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │1.744,91 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4722536 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │39713│ 8.28 │Colecţia │408.620 piese;│ │Judeţul │ 1859 │ 513.810│Săpături, │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Muzeului │colecţia de │ │Cluj, │ │ │donaţii, │minis- │ │ │
  │ │ │Naţional de │arheologie │ │municipiul │ │ │achiziţii │trare │ │ │
  │ │ │Istorie a │preistorică │ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Transilvaniei │şi antică, │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │colecţia de │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │istorie medie │ │Daicoviciu │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi modernă, │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │colecţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │istorie con- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │temporană, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cabinetul │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │numismatic, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │colecţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │istorie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │farmaciei │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │39714│8.29.06│Clădirea │Casă de piatră│Case, │Judeţul │ 1963 │ 7467748│HCM nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Muzeului │şi beton, │Romtelecom│Cluj, │ │ │1.377/1972 │minis- │ │ │
  │ │ │Naţional de │acoperiş de │Univer- │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │Istorie a │tablă, S+P+2E,│sitatea │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Transilvaniei │curte interi- │Tehnică, │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │oară │Piaţa │Constantin │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Muzeului │Daicoviciu │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 2 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │39716│8.29.06│Baza │Casă veche; │Case par- │Judeţul │ 1977 │ 108.633│CF nr. 735 - │în ad- │ │imobil│
  │ │ │arheologică │piatră, chir- │ticulare, │Hunedoara, │ │ │Haţeg │minis- │ │ │
  │ │ │Sarmizegetusa │pici, lut, │grădini │Sarmizege- │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │(judeţul │ţiglă, Casă │ │tusa nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Hunedoara) │nouă: piatră, │ │178 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │BCA, beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │acoperiş ţiglă│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │39717│8.29.06│Clădirea │Clădire I: │Case par- │Judeţul │ 1995 │ 158.389│CF nr.115.289│în ad- │ │imobil│
  │ │ │Laboratorului │piatră, cără- │ticulare, │Cluj, │ │ │- Cluj-Napoca│minis- │ │ │
  │ │ │zonal de │midă, acoperiş│cimitir, │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │restaurare - │ţiglă, demisol│şosea │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │conservare │+ parter + │ │Calea │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Cluj-Napoca │mansardă; │ │Turzii │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Clădire II: │ │nr. 111 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │fundaţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │beton, BCA. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │curte şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │grădină │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 10272223 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │ Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │ MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 62032│8.29.06│Casa Memorială│Casă ţără- │Case par- │Judeţul │ 1998 │ 21.122│H.G. nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │"Romulus │nească din │ticulare │Covasna, │ │ │486/1990 şi │minis- │ │ │
  │ │ │Cioflec" Araci│sec. XIX (2 │ │sat Araci │ │ │H.G. nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │camere, bucă- │ │ │ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │tărie, şopron,│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │fântână, curte│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cu o suprafaţă│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de 742 mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │145226│8.29.06│Sediul │Suprafaţa │ │Judeţul │ 2003 │ 219 │H.G. nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Muzeului │construită = │ │Covasna, │ │ │525/2003 │minis- │ │ │
  │ │ │Naţional al │= 218 mp; │ │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │Carpaţilor │Suprafaţa │ │Sfântu │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Răsăriteni │terenului │ │Gheorghe, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │aferent = │ │Str. Gabor │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │864 mp │ │Aron nr. 16│ │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 14348740 Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │38658│8.29.06│Imobil şi │Clădire │ │Municipiul │ 1998 │ 20.977│Ordinele │în ad- │ │imobil│
  │ │ │teren │monument │ │Bucureşti, │ │ │ministrului │minis- │ │ │
  │ │ │ │istoric. │ │sectorul 2,│ │ │culturii nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │Subsol parţial│ │Calea │ │ │1.018/1998 şi│ │ │ │
  │ │ │ │400 mp; eta- │ │Moşilor │ │ │4.122/1999 │ │ │ │
  │ │ │ │jele 3,4 şi 7 │ │nr. 62-68, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │dintr-o clă- │ │70 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │dire P+7; │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │teren 125 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4426344 Teatrul Naţional Lucian Blaga din Cluj-Napoca
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │38148│8.29.06│Edificiul │Casă cu etaj, │ │Judeţul │ 1919 │ 173.586│Decretul-lege│în ad- │ │imobil│
  │ │ │Teatrului │din cărămidă, │ │Cluj, │ │ │nr. 260/1945 │minis- │ │ │
  │ │ │Naţional │acoperită cu │ │Municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │Cluj-Napoca │tablă │ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Piaţa │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Ştefan cel │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Mare nr. 24│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4417168 Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │38136│8.29.06│Clădirea │Clădire cu │N - Calea │Judeţul │ 1973 │16714360│Proces-verbal│în ad- │ │imobil│
  │ │ │Teatrului │subsol, demi- │Bucureşti,│Dolj, │ │ │de recepţie │minis- │ │ │
  │ │ │Naţional │sol, parter + │S - str. │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │Craiova │3 etaje şi │Al.I. Cuza│Craiova, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │turn al │V - Bloc │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │scenei de │Lumea Co- │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │36 m │piilor, │Ioan Cuza │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │E - Uni- │nr. 11 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │versitatea│ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4288411 Teatrul Maghiar de Stat
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar │ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │36143│8.29.06│Teatrul │Monument │Politeh- │Judeţul │ 1902 │ 12593966│Extras de │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Maghiar de │arhitectural: │nica, │Cluj, │ │ │Carte funci- │minis- │ │ │
  │ │ │Stat Cluj- │sală de spec- │Râul Someş│municipiul │ │ │ară nr. │trare │ │ │
  │ │ │Napoca │tacole 857 de │ │Cluj-Napoca│ │ │1.699/1945 │ │ │ │
  │ │ │ │locuri, scenă,│ │str. Emil │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │săli de repe- │ │Isac nr. 26│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │tiţii, fosă │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │orchestră, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cabine artişti│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Clădirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │atelierelor; │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Magazia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │decoruri III; │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sală de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │repetiţii; │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Gard barieră │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │mal râu Someş │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │36144│8.29.06│Garsonieră │O cameră şi │Bloc de │Judeţul │ 1998 │ 31.134 │Achiziţie │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │dependinţe │4 etaje │Cluj, │ │ │ │minis- │ │ │
  │ │ │ │(locuinţă de │ │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │serviciu) │ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │str. Prof. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Tudor │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Ciortea │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 7, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ap. 49 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │36145│8.29.06│Garsonieră │O cameră şi │Bloc de │Judeţul │ 1998 │ 31.735 │Achiziţie │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │dependinţe │4 etaje │Cluj, │ │ │ │minis- │ │ │
  │ │ │ │(locuinţă de │ │municipiul │ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │serviciu) │ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Zorilor │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 39 │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4266766 Filarmonica George Enescu
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │35351│8.29.06│Clădirea │Clădire cu │ │Municipiul │ 1888 │66373037│Act nr. 315/ │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Ateneului │dom circular │ │Bucureşti, │ │ │23.01.1997 │minis- │ │ │
  │ │ │Român │(monument │ │sectorul 1,│ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │istoric) │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Benjamin │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Franklin │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 1-3 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4221314 Opera Naţională Bucureşti
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │34408│8.29.06│Clădirea │Sd = 27.000 mp│ │Municipiul │ 1953 │ 10.670│Adresa │în ad- │ │imobil│
  │ │ │Operei │Sc= 7.320 mp, │ │Bucureşti, │ │ │Ministerului │minis- │ │ │
  │ │ │Naţionale │zidărie din │ │sectorul 5,│ │ │Culturii nr. │trare │ │ │
  │ │ │Bucureşti │cărămidă, │ │bd. Mihail │ │ │834/21.08. │ │ │ │
  │ │ │ │instalaţii │ │Kogălniceanu │ │1997 │ │ │ │
  │ │ │ │electrice, apă│ │nr. 70-72 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │centrală. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Compusă din: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │corp central │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(A cu 3 nivele│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi B cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │nivele), două │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │anexe cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │nivele (C+D) │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 13705917 Centrul de cultură Arcuş
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 39 │ 8.28 │Colecţie │75 de sculp- │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 830.385│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │de artă │turi şi o ta- │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │monumentală │piserie rea- │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │lizate de 65 │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │de artişti │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │plastici în │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cadrul ediţi- │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ilor 1974-1980│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ale Simpozi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │onului Naţio- │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │nal de Artă │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 40 │8.29.06│Clădire │Clădire în │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 8292821│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │principală │stil neobaroc,│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │Castel │cu două nivele│onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │şi demisol, 20│european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │camere,616 mp;│- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │curte 5.202 mp│Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │pădure, parc │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │şi lac de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │agrement de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │47.404 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 41 │8.29.06│Capelă │Clădire în │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 14.687│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │stil neogotic,│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │de 72 mp │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 42 │8.29.06│Clădire anexă │Un corp cu 6 │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 99.870│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │încăperi, în │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │suprafaţă de │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │229 mp, con- │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │struit din │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cărămidă │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 43 │8.29.06│Grajduri │3 corpuri în │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 345.719│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │suprafaţă de │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │553 mp (117, │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │80, 356) din │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │care două │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │corpuri cu │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │structură de │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lemn zidită │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cu BCA şi un │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │corp zidit cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cărămidă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │BCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 44 │8.29.06│Volieră │20 mp, │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 1.915│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │împrejmuire cu│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │plasă de sârmă│onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 45 │8.29.06│Decantor │Pentru decan- │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 22.295│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │tarea apei de │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │râu care ali- │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │mentează lacul│european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │de agrement │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 46 │8.29.06│Alei şi drum │Îmbrăcate cu │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 6.928│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │de acces │asfalt sau │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │criblură │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 47 │8.29.06│Pod din beton │Situat la │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 10.339│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │intrarea în │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │incinta în- │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │stituţiei, │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │asigură tre- │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │cerea peste │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │râul Arcuş │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 48 │8.29.06│Pod de lemn │Pod arcuit din│Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 753 │HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │lemn, lungime │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │15 m, asigură │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │accesul de pe │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │mal pe insula │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │asezată pe │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lacul de │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │agrement │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 49 │8.29.06│Gard de sârmă │Gard de sârmă │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 30.154│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │pentru împrej-│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │muirea curţii │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │pe latura │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │est-vest │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 50 │8.29.06│Seră │În suprafaţă │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 32.219│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │de 50 mp, fără│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │încălzire │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 51 │8.29.06│Sistem de │În stare de │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 27.002│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │alimentare │neutilizare, │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │cu apă pentru │distrus de la │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │grajd │preluare │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 52 │8.29.06│Zid de sprijin │Pe o lungime │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 53.295│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │pârâu │de 20 m, pe │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │malul râului │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │Arcuş │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 53 │8.29.06│Zid de sprijin │3 piloni din │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 3.713│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │corp anexă, │beton │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │pe malul │ │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │râului Arcuş │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 54 │8.29.06│Zid de sprijin │Pe o lungime │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 51.269│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │consolidare │de 2 m pe │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │mal │malul râului │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │Arcuş │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 55 │8.29.06│Lac de │În suprafaţă │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 8.584│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │agrement │de 0,79 ha │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │ │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 56 │8.29.06│Pod │Punte din │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 10.116│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │beton, 2 m │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │ │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │ │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 57 │8.29.06│Baraj │Amenajare │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 24.828│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │hidrologică │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │pentru │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │alimentarea │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │lacului de │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │agrement │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 58 │8.29.06│Fântână │Cu apă pota- │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 2.319│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │bilă pentru │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │alimentarea │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │clădirii │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │principale │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 59 │8.29.06│Fântână │Cu apă pota- │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 1.759│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │bilă pentru │perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │alimentarea │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │grajdului │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │ │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │493 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │ 60 │8.29.06│Centrală │Centrală │Centrul de│Judeţul │ 1990 │ 38.609│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │termică │automată marca│perfecţi- │Covasna, │ │ │486/1990 │minis- │ │ │
  │ │ │ │Romstal cu │onare │comuna │ │ │HG nr. │trare │ │ │
  │ │ │ │pahar deduri- │european │Arcuş, str.│ │ │115/1990 │ │ │ │
  │ │ │ │zare, pompă │- CJ │Benedek │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │DAB, rezervor │Covasna │Elek nr. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │de combustibil│ │493 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │lichid de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │4,5 t │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4277986 Centrul de cultură "George Apostu"
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬────────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad- │Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │35584│ 8.28 │Colecţia │Opere de artă:│ │Judeţul │ 1990 │ 126.430│Proces-verbal│în ad- │ │imobil│
  │ │ │Muzeului │280 piese │ │Bacău, │ │ │de recepţie a│minis- │ │ │
  │ │ │"George │ │ │municipiul │ │ │lucrărilor │trare │ │ │
  │ │ │Apostu" - │ │ │Bacău, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Bacău │ │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Crângului │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 18 │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 3647029 Artexim
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar │ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬───────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad-│Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────────┼───────┼─────┼──────┤
  │27502│8.29.06│Sediul Artexim│Su= 273 mp; │Bloc │Municipiul │ 1994 │1.730.600│Sentinţa │în ad- │ │imobil│
  │ │ │ │2,57% din │Victoria │Bucureşti, │ │ │civilă nr. │minis- │ │ │
  │ │ │ │părţi comune, │Interna- │sectorul 1,│ │ │4.339/27.04. │trare │ │ │
  │ │ │ │2,195 % teren │ţional │Calea │ │ │1994 a Jude- │ │ │ │
  │ │ │ │aferent │ │Victoriei │ │ │cătoriei │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 155, │ │ │sectorului 1 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │bl. D1, sc.│ │ │Bucureşti │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │8, et. 2 │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────────┴───────┴─────┴──────┘
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Cultelor
  2. Ordonator secundar de credite 4283830 Centrul Naţional al Cinematografiei
  3. Ordonator terţiar de credite 18119242 Arhiva Naţională de Filme
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordo- natorului principal, institute naţio- nale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în adminis- trare bunuri din patrimoniul de stat


  *Font 7*
  ┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Situ-│ │
  │ │Cod de │ │ Date de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │ţia │ Tip │
  │Nr. │clasi- │ Denumire ├──────────────┬──────────┬───────────┤dobân-│ de │ │juri-│ bun │
  │MF │ficare │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dirii/│inventar│ │dică │ │
  │ │ │ │ tehnică │(după caz,│ │dării │ (lei) │ │actu-│ │
  │ │ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │în │ │ │ală │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ ├─────────────┬────────┼─────┤ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │Baza legală │ În ad- │Con- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │minis- │cesi-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │onat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce- │închi│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │riat/│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gra- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuit │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │35896│ 8.30 │Sala cinema- │Situată la │Magazine │Municipiul │ 1998 │ 800.505│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │tograf │parterul unui │ │Bucureşti, │ │ │1.063/2005 │minis- │ │ │
  │ │ │UNION │bloc de │ │sectorul 1,│ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │locuinţe │ │str. Ion │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Câmpineanu │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 21 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │35897│ 8.30 │Sala cinema- │Suprafaţa │Imobile de│Municipiul │ 1998 │ 745.792│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │tograf │2.255 mp │locuinţe │Bucureşti, │ │ │1.063/2005 │minis- │ │ │
  │ │ │STUDIO │ │ │sectorul 1,│ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ │ │ │bd. Gh. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Magheru │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr. 29 │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────┼─────┼──────┤
  │37669│8.29.06│Sala cinema- │La parterul │ │Municipiul │ 1992 │ 72.506│HG nr. │în ad- │ │imobil│
  │ │ │tograf │unui bloc │ │Bucureşti, │ │ │1.063/2005 │minis- │ │ │
  │ │ │CINEMATECA │de locuinţe │ │sectorul 1,│ │ │ │trare │ │ │
  │ │ │ROMÂNĂ │P+8 construit │ │str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │(EFORIE) │în 1939 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────┴─────┴──────┘

  --------