ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 februarie 2003
pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclama şi publicitate, cu excepţia celui realizat prin mijloacele de informare în masa scrise şi audiovizuale, sunt obligaţi sa încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxa de reclama şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Bucureşti, 13 februarie 2003.
  Nr. 3.
  ─────────────────