HOTĂRÂRE nr. 467 din 3 iulie 2019pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69", județul Timiș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69“, județul Timiș, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează prin Programul operațional Infrastructură mare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 3 iulie 2019.
  Nr. 467.

  ANEXĂ

  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții
  "Drum de legătură Autostrada A1 Arad-Timișoara-DN 69", județul Timiș

  Titular: Ministerul Transporturilor
  Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament: județul Timiș

  Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.):
  (în prețuri valabile la data de 21.02.2017/1 euro = 4,5157 lei),

  mii lei

  259.880

  - din care: C+M (inclusiv T.V.A.):

  mii lei

  220.804

  Eșalonarea investiției:

  Anul I

  INV

  mii lei

  168.922

  C+M

  mii lei

  143.523

  Anul II

  INV

  mii lei

  90.958

  C+M

  mii lei

  77.281

  Capacități:

  Lungime totală

  km

  10,00

  Lățime platformă

  m

  20,50

  Din care: - parte carosabilă

  m

  4 x 3,50

  - separator fluxuri de circulație

  m

  1,50

  - lățime acostamente

  m

  2 x 2,50

  din care benzi de încadrare

  m

  2 x 0,75

  Poduri

  buc.

  2

  Pasaje

  buc.

  4

  Pasaje inferioare

  buc.

  2

  Noduri rutiere

  buc.

  3

  Durata de realizare a investiției:

  luni

  18

  Factori de risc:
  Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

  Finanțarea investiției:
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează prin Programul operațional Infrastructură mare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  ---