HOTĂRÂRE nr. 550 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 4 august 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins: (5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul sănătății este ajutat de 5 secretari de stat, de 2 subsecretari de stat, de un secretar general și de 2 secretari generali adjuncți.2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Secretarii de stat și subsecretarii de stat se subordonează ministrului sănătății și îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.
  3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins: (3) Numărul maxim de posturi este de 367, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi aferente Unității de management al proiectului, denumită în continuare UMP.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa

  București, 4 august 2017.
  Nr. 550.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătății

  -----