LEGE nr. 575 din 22 octombrie 2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 14 noiembrie 2001  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, conform anexelor nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.
  (2) Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor specifice.


  Articolul 3

  (1) Delimitarea geografică a zonelor de risc natural se bazează pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii.
  (2) Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza hărţilor de risc natural avizate potrivit alin. (1).


  Articolul 4

  În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.


  Articolul 5

  (1) Finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.
  (2) Lucrările de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale constituie cauza de utilitate publică.
  (3) Priorităţile privind finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene.


  Articolul 6

  (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural.
  (2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor adopta norme metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru zonele de riscuri naturale.
  (3) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) şi (2) se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 7

  Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, cuprinse în anexele nr. 5-7, şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare.


  Articolul 8

  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un grup de lucru interdisciplinar având rolul de a coordona activitatea de studiere şi cercetare a fenomenelor naturale distructive, precum şi de constituire şi funcţionare a băncii naţionale de date referitoare la riscurile naturale.


  Articolul 9

  Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 22 octombrie 2001.
  Nr. 575.


  Anexa 1

  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizaţi
  Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul internaţional al termenilor de baza specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Aceasta terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene.
  ● Risc - estimare matematica a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioada de referinţa viitoare şi într-o zona data pentru un anumit tip de dezastru.
  ● Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptura brutala în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale.
  ● Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apa în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durata, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.
  ● Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale.


  Anexa 2


  Anexa 3

  UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE URBANE
  amplasate în zone pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza
  parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României,
  este minimum VII (exprimată în grade MSK)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Intensitatea
   crt. Judeţul Unitatea Numărul seismică
                        administrativ- de exprimată
                         teritorială locuitori în grade MSK
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Alba
    1. Municipiul Blaj 21.819 VII
    2. Oraşul Ocna Mureş 15.697 VII
    3. Oraşul Teiuş 7.338 VII
         Arad
    4. Municipiul Arad 184.290 VII
    5. Oraşul Curtici 9.762 VII
    6. Oraşul Lipova 11.491 VII
    7. Oraşul Nădlac 8.422 VII
         Argeş
    8. Municipiul Piteşti 187.001 VII
    9. Municipiul Câmpulung 43.634 VII
   10. Municipiul Curtea de Argeş 34.867 VII
   11. Oraşul Costeşti 12.091 VIII
   12. Oraşul Mioveni 35.889 VII
   13. Oraşul Topoloveni 10.329 VIII
         Bacău
   14. Municipiul Bacău 210.469 VIII
   15. Municipiul Oneşti 60.507 VIII
   16. Oraşul Buhuşi 21.993 VII
   17. Oraşul Comăneşti 26.237 VII
   18. Oraşul Dărmăneşti 14.232 VII
   19. Oraşul Moineşti 25.532 VII
   20. Oraşul Slănic-Moldova 5.375 VIII
   21. Oraşul Târgu Ocna 14.184 VIII
         Bihor
   22. Municipiul Oradea 221.824 VII
   23. Oraşul Marghita 18.650 VII
   24. Oraşul Valea lui Mihai 10.665 VII
         Botoşani
   25. Municipiul Botoşani 128.591 VII
   26. Municipiul Dorohoi 35.298 VII
   27. Oraşul Dărăbani 12.002 VII
   28. Oraşul Săveni 8.685 VII
         Braşov
   29. Municipiul Braşov 314.219 VII
   30. Municipiul Făgăraş 44.535 VII
   31. Municipiul Săcele 29.967 VII
   32. Oraşul Codlea 24.814 VII
   33. Oraşul Predeal 6.735 VII
   34. Oraşul Râşnov 16.242 VII
   35. Oraşul Rupea 6.246 VII
   36. Oraşul Victoria 10.896 VII
   37. Oraşul Zărneşti 26.520 VII
         Brăila
   38. Municipiul Brăila 233.447 VIII
   39. Oraşul Făurei 4.626 VIII
   40. Oraşul Ianca 12.886 VIII
   41. Oraşul Însurăţei 7.501 VIII
         Buzău
   42. Municipiul Buzău 147.627 VIII
   43. Municipiul Râmnicu Sărat 42.125 VIII
   44. Oraşul Pogoanele 7.614 VIII
   45. Oraşul Nehoiu 12.650 VIII
         Caraş-Severin
   46. Municipiul Reşita 93.590 VII
   47. Municipiul Caransebeş 31.199 VII
   48. Oraşul Anina 10.594 VII
   49. Oraşul Băile Herculane 6.051 VII
   50. Oraşul Moldova Noua 15.112 VII
   51. Oraşul Oraviţa 15.222 VII
         Călăraşi
   52. Municipiul Călăraşi 77.669 VIII
   53. Municipiul Olteniţa 31.434 VIII
   54. Oraşul Budeşti 9.596 VIII
   55. Oraşul Fundulea 6.217 VIII
   56. Oraşul Lehliu-Gara 6.667 VIII
         Constanţa
   57. Municipiul Constanţa 342.394 VII
   58. Municipiul Mangalia 43.924 VII
   59. Municipiul Medgidia 46.783 VII
   60. Oraşul Basarabi 11.070 VII
   61. Oraşul Cernavodă 20.514 VIII
   62. Oraşul Eforie 9.294 VII
   63. Oraşul Hârşova 11.198 VII
   64. Oraşul Năvodari 34.669 VII
   65. Oraşul Negru Vodă 5.529 VII
   66. Oraşul Ovidiu 13.458 VII
   67. Oraşul Techirghiol 7.388 VII
         Covasna
   68. Municipiul Sfântu Gheorghe 66.896 VII
   69. Municipiul Târgu Secuiesc 22.251 VII
   70. Oraşul Baraolt 10.464 VII
   71. Oraşul Covasna 12.306 VIII
   72. Oraşul Întorsura Buzăului 9.081 VIII
         Dâmboviţa
   73. Municipiul Târgovişte 99.086 VIII
   74. Oraşul Fieni 8.092 VIII
   75. Oraşul Găeşti 16.598 VIII
   76. Oraşul Moreni 22.868 VIII
   77. Oraşul Pucioasa 16.489 VIII
   78. Oraşul Titu 10.711 VIII
         Dolj
   79. Municipiul Craiova 314.920 VIII
   80. Municipiul Calafat 21.227 VIII
   81. Oraşul Băileşti 22.231 VIII
   82. Oraşul Filiaşi 20.159 VII
   83. Oraşul Segarcea 8.704 VIII
         Galaţi
   84. Municipiul Galaţi 328.596 VIII
   85. Municipiul Tecuci 46.785 VIII
   86. Oraşul Bereşti 3.926 VIII
   87. Oraşul Târgu Bujor 8.044 VIII
         Giurgiu
   88. Municipiul Giurgiu 72.763 VIII
   89. Oraşul Bolintin-Vale 11.464 VIII
   90. Oraşul Mihăileşti 7.161 VIII
         Gorj
   91. Municipiul Târgu Jiu 98.206 VII
   92. Oraşul Bumbeşti-Jiu 11.882 VII
   93. Oraşul Motru 25.860 VII
   94. Oraşul Novaci 6.151 VII
   95. Oraşul Rovinari 12.603 VII
   96. Oraşul Târgu Cărbuneşti 9.338 VII
   97. Oraşul Ţicleni 5.205 VII
         Harghita
   98. Municipiul Miercurea-Ciuc 46.819 VII
   99. Municipiul Odorheiu Secuiesc 39.661 VII
  100. Oraşul Băile Tuşnad 1.802 VII
  101. Oraşul Balan 9.295 VII
  102. Oraşul Cristuru Secuiesc 11.291 VII
  103. Oraşul Gheorgheni 21.245 VII
  104. Oraşul Topliţa 16.839 VII
  105. Oraşul Vlăhiţa 7.392 VII
         Ialomiţa
  106. Municipiul Slobozia 56.310 VIII
  107. Municipiul Feteşti 36.649 VIII
  108. Municipiul Urziceni 19.088 VIII
  109. Oraşul Ţăndărei 14.591 VIII
         Iaşi
  110. Municipiul Iaşi 348.489 VIII
  111. Municipiul Paşcani 45.898 VII
  112. Oraşul Hârlău 12.260 VII
  113. Oraşul Târgu Frumos 13.763 VII
         Ilfov
  114. Oraşul Buftea 19.617 VIII
         Maramureş
  115. Municipiul Baia Mare 150.613 VII
  116. Municipiul Sighetu Marmaţiei 44.433 VII
  117. Oraşul Baia Sprie 15.735 VII
  118. Oraşul Cavnic 5.494 VII
         Mehedinţi
  119. Municipiul Drobeta-Turnu
                        Severin 118.069 VII
  120. Oraşul Baia de Arama 5.724 VII
  121. Oraşul Orşova 15.379 VII
  122. Oraşul Strehaia 12.564 VII
  123. Oraşul Vânju Mare 7.074 VII
         Mureş
  124. Municipiul Târgu Mureş 164.928 VII
  125. Municipiul Sighişoara 36.222 VII
  126. Municipiul Târnăveni 29.828 VII
  127. Oraşul Iernut 9.833 VII
  128. Oraşul Luduş 18.647 VII
         Neamţ
  129. Municipiul Piatra-Neamţ 124.859 VII
  130. Municipiul Roman 81.803 VII
  131. Oraşul Bicaz 8.911 VII
  132. Oraşul Târgu Neamţ 22.634 VII
         Olt
  133. Municipiul Slatina 87.137 VIII
  134. Municipiul Caracal 39.276 VIII
  135. Oraşul Balş 23.147 VIII
  136. Oraşul Corabia 21.932 VIII
  137. Oraşul Drăgăneşti-Olt 13.181 VIII
  138. Oraşul Piatra-Olt 6.583 VIII
  139. Oraşul Scorniceşti 13.751 VIII
         Prahova
  140. Municipiul Ploieşti 251.981 VIII
  141. Municipiul Câmpina 40.569 VIII
  142. Oraşul Azuga 6.119 VII
  143. Oraşul Băicoi 20.234 VIII
  144. Oraşul Boldeşti-Scăeni 11.505 VIII
  145. Oraşul Breaza 18.863 VIII
  146. Oraşul Buşteni 11.787 VII
  147. Oraşul Comarnic 13.532 VIII
  148. Oraşul Mizil 17.075 IX
  149. Oraşul Plopeni 10.083 VIII
  150. Oraşul Sinaia 14.636 VII
  151. Oraşul Slănic 7.249 VIII
  152. Oraşul Urlaţi 11.858 IX
  153. Oraşul Vălenii de Munte 13.898 VIII
         Satu Mare
  154. Municipiul Satu Mare 130.072 VII
  155. Municipiul Carei 25.590 VII
  156. Oraşul Negreşti-Oaş 16.356 VII
  157. Oraşul Tăşnad 10.188 VII
         Sibiu
  158. Municipiul Sibiu 169.299 VII
  159. Municipiul Mediaş 62.543 VII
  160. Oraşul Agnita 16.215 VII
  161. Oraşul Avrig 17.204 VII
  162. Oraşul Cisnădie 16.215 VII
  163. Oraşul Copşa Mică 5.157 VII
  164. Oraşul Dumbrăveni 8.812 VII
  165. Oraşul Ocna Sibiului 4.184 VII
  166. Oraşul Tălmaciu 9.147 VII
         Suceava
  167. Municipiul Suceava 118.311 VII
  168. Municipiul Câmpulung 21.862 VII
                        Moldovenesc
  169. Oraşul Fălticeni 33.867 VII
  170. Oraşul Rădăuţi 32.151 VII
  171. Oraşul Gura Humorului 16.740 VII
  172. Oraşul Siret 10.003 VII
  173. Oraşul Solca 4.687 VII
         Teleorman
  174. Municipiul Alexandria 58.651 VIII
  175. Municipiul Roşiori de Vede 36.603 VIII
  176. Municipiul Turnu Măgurele 35.527 VIII
  177. Oraşul Videle 12.498 VIII
  178. Oraşul Zimnicea 16.787 VIII
         Timiş
  179. Municipiul Timişoara 329.111 VII
  180. Municipiul Lugoj 49.028 VII
  181. Oraşul Buziaş 8.128 VII
  182. Oraşul Deta 7.059 VIII
  183. Oraşul Jimbolia 10.497 VII
  184. Oraşul Sânnicolau Mare 13.007 VII
         Tulcea
  185. Municipiul Tulcea 95.957 VIII
  186. Oraşul Babadag 10.878 VII
  187. Oraşul Isaccea 5.614 VII
  188. Oraşul Măcin 11.803 VIII
  189. Oraşul Sulina 5.140 VIII
         Vaslui
  190. Municipiul Vaslui 79.070 VIII
  191. Municipiul Bârlad 78.633 VIII
  192. Municipiul Huşi 33.320 VIII
  193. Oraşul Negreşti 10.481 VIII
         Vâlcea
  194. Municipiul Râmnicu Vâlcea 119.791 VII
  195. Municipiul Drăgăşani 22.499 VII
  196. Oraşul Băile Govora 3.147 VII
  197. Oraşul Băile Olăneşti 4.814 VII
  198. Oraşul Călimăneşti 8.923 VII
  199. Oraşul Brezoi 7.589 VII
  200. Oraşul Horezu 7.446 VII
  201. Oraşul Ocnele Mari 3.591 VII
         Vrancea
  202. Municipiul Focşani 98.581 IX
  203. Municipiul Adjud 20.776 VIII
  204. Oraşul Mărăşeşti 13.070 VIII
  205. Oraşul Odobeşti 7.985 VIII
  206. Oraşul Panciu 9.834 VIII
  207. Municipiul Bucureşti 2.013.911 VIII
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        (conform Buletinului
                         statistic al Comisiei
                         Naţionale de Statistică,
                         ediţia 1999)
             TOTAL: 10.796.524
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 4


  Anexa 4a)


  Anexa 5

              UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE AFECTATE DE INUNDAŢII*)
  ────────────────────
      *) Nominalizările din prezenta anexă se completează şi/sau se actualizează
         cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Unitatea Tipuri de inundaţii
   crt. Judeţul administrativ- ──────────────────────────
                               teritorială pe cursuri pe
                                                          de apă torenţi
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Alba
                           Municipiul
    1. Alba Iulia ● ●
    2. Aiud ● ●
    3. Blaj ● ●
                           Oraşul
    4. Abrud ● ●
    5. Baia de Arieş ● ●
    6. Câmpeni ● ●
    7. Cugir ● ●
    8. Ocna Mureş ● ●
    9. Sebeş ● ●
   10. Teiuş ● ●
   11. Zlatna ● ●
                           Comuna
   12. Albac ● ●
   13. Almaşu Mare ● ●
   14. Arieşeni ● ●
   15. Avram Iancu ● ●
   16. Berghin ● ●
   17. Bistra ● ●
   18. Blandiana ● ●
   19. Bucium ● ●
   20. Câlnic ● ●
   21. Cenade - ●
   22. Cergău ● ●
   23. Ceru-Băcăinţi ● ●
   24. Cetatea de Balta ● ●
   25. Ciugud ● ●
   26. Ciuruleasa ● ●
   27. Crăciunelu de Jos ● ●
   28. Cricău ● ●
   29. Daia Română ● ●
   30. Doştat ● ●
   31. Fărău ● ●
   32. Galda de Jos ● ●
   33. Gârbova ● ●
   34. Garda de Sus ● ●
   35. Hoparta ● ●
   36. Horea ● ●
   37. Ighiu ● ●
   38. Intregalde ● ●
   39. Jidvei ● ●
   40. Livezile ● ●
   41. Lopadea Noua ● ●
   42. Lunca Mureşului ● ●
   43. Lupşa ● ●
   44. Meteş ● ●
   45. Mihalţ ● ●
   46. Mirăslău ● ●
   47. Mogoş ● ●
   48. Noşlac ● ●
   49. Ocoliş ● ●
   50. Ohaba ● ●
   51. Pianu ● ●
   52. Poiana Vadului ● ●
   53. Ponor ● ●
   54. Poşaga ● ●
   55. Rădeşti ● ●
   56. Ramet ● ●
   57. Rimetea ● ●
   58. Roşia Montană ● ●
   59. Sălciua ● ●
   60. Săliştea ● ●
   61. Săsciori ● ●
   62. Sancel ● ●
   63. Sântimbru ● ●
   64. Scărişoara ● ●
   65. Sohodol ● ●
   66. Stremţ ● ●
   67. Sibot ● ●
   68. Sona ● ●
   69. Şpring ● ●
   70. Şugag ● ●
   71. Unirea ● ●
   72. Vadu Moţilor ● ●
   73. Valea Lungă ● ●
   74. Vidra ● ●
   75. Vîntu de Jos ● ●
            Arad
                           Municipiul
   76. Arad ● -
                           Oraşul
   77. Chişineu-Criş - ●
   78. Ineu ● -
   79. Lipova ● -
   80. Nădlac ● -
   81. Pâncota - ●
                           Comuna
   82. Almaş ● -
   83. Apateu - ●
   84. Archis ● -
   85. Bata ● -
   86. Barsa ● -
   87. Bârzava ● ●
   88. Beliu ● -
   89. Birchiş ● ●
   90. Brazii ● -
   91. Cărând ● -
   92. Cermei ● ●
   93. Chisindia ● -
   94. Conop ● -
   95. Craiva ● -
   96. Dezna ● -
   97. Dieci ● -
   98. Dorgos ● -
   99. Fântânele ● -
  100. Felnac ● -
  101. Gurahonţ ● -
  102. Hălmagiu - ●
  103. Hălmăgel - ●
  104. Hăşmaş ● ●
  105. Igneşti - ●
  106. Misca ● -
  107. Moneasa ● ●
  108. Păuliş ● ●
  109. Pecica ● -
  110. Petriş ● -
  111. Pilu ● -
  112. Pleşcuţa ● -
  113. Săvârşin ● -
  114. Secusigiu ● -
  115. Şemlac ● -
  116. Socodor ● -
  117. Şeitin - ●
  118. Şepreuş - ●
  119. Şilindia - ●
  120. Siria - ●
  121. Tăut ● ●
  122. Târnova - ●
  123. Vărădia de Mureş ● ●
  124. Vinga - ●
  125. Vârfurile ● -
  126. Vladimirescu ● -
  127. Zăbrani ● -
  128. Zerind ● -
            Argeş
                           Municipiul
  129. Mioveni ● -
                           Oraşul
  130. Costeşti ● -
  131. Topoloveni - ●
                           Comuna
  132. Boteşti ● -
  133. Ciomăgeşti - ●
  134. Cotmeana ● ●
  135. Drăganu - ●
  136. Izvoru ● -
  137. Lunca Corbului ● -
  138. Negraşi ● -
  139. Priboieni ● ●
  140. Răteşti ● -
  141. Recea ● -
  142. Săpata ● ●
  143. Stolnici ● -
  144. Ştefan cel Mare ● -
  145. Teiu ● -
  146. Ungheni ● -
  147. Vedea - ●
           Bacău
                           Municipiul
  148. Oneşti ● -
                           Oraşul
  149. Buhuşi ● ●
  150. Comăneşti - ●
  151. Dărmăneşti ● ●
  152. Moineşti ● ●
  153. Slănic Moldova - ●
  154. Târgu Ocna ● ●
                           Comuna
  155. Agas ● ●
  156. Ardeoani ● ●
  157. Asau ● ●
  158. Balcani ● -
  159. Barsanesti ● ●
  160. Bereşti-Bistriţa ● ●
  161. Bereşti-Tazlău ● ●
  162. Berzunţi ● ●
  163. Blăgeşti ● -
  164. Bogdăneşti ● ●
  165. Brusturoasa ● ●
  166. Buhoci ● ●
  167. Căiuţi ● ●
  168. Cleja ● -
  169. Corbasca ● -
  170. Dofteana ● ●
  171. Fărăoani - ●
  172. Filipeşti ● -
  173. Garleni ● ●
  174. Glăvăneşti ● -
  175. Gura Văii ● -
  176. Helegiu ● ●
  177. Hemeiuş ● ●
  178. Horgeşti ● ●
  179. Huruieşti - ●
  180. Letea Veche ● -
  181. Livezi ● -
  182. Luizi-Călugăra ● -
  183. Măgireşti ● ●
  184. Măgura ● ●
  185. Mânăstirea Caşin ● ●
  186. Mărgineni ● ●
  187. Nicolae Bălcescu ● -
  188. Oituz ● ●
  189. Orbeni ● ●
  190. Palanca ● ●
  191. Parava ● -
  192. Parîncea ● ●
  193. Pânceşti ● ●
  194. Pargaresti ● ●
  195. Pârjol ● -
  196. Plopana ● -
  197. Podu Turcului ● -
  198. Poduri ● ●
  199. Racova ● ●
  200. Răcăciuni ● ●
  201. Sascut ● -
  202. Sănduleni ● ●
  203. Săuceşti ● -
  204. Scorţeni ● ●
  205. Secuieni ● ●
  206. Solonţ ● -
  207. Strugari ● -
  208. Ştefan cel Mare ● ●
  209. Tamaşi ● ●
  210. Târgu Trotuş ● ●
  211. Traian ● ●
  212. Ungureni ● -
  213. Urecheşti ● ●
  214. Valea Seaca ● ●
  215. Zemeş ● ●
           Bihor
                           Municipiul
  216. Oradea ● -
                           Oraşul
  217. Aleşd ● ●
  218. Beiuş ● -
  219. Marghita ● -
  220. Salonta ● -
  221. Stei - ●
                           Comuna
  222. Abram ● -
  223. Abrămuţ ● -
  224. Aştileu ● -
  225. Auşeu ● ●
  226. Balc ● -
  227. Biharia ● -
  228. Boianu Mare ● ●
  229. Borod ● -
  230. Bratca ● -
  231. Brusturi ● -
  232. Buduslau ● -
  233. Bulz ● ●
  234. Bunteşti ● -
  235. Cetariu ● ●
  236. Chişlaz ● ●
  237. Ciuhoi ● -
  238. Copăcel ● -
  239. Derna ● ●
  240. Diosig - ●
  241. Dobreşti ● -
  242. Drăgăneşti ● -
  243. Finiş ● -
  244. Girişu de Criş ● -
  245. Hidişelu de Sus ● -
  246. Holod ● ●
  247. Ineu ● ●
  248. Lugasu de Jos ● -
  249. Lunca - ●
  250. Mădăraş ● -
  251. Măgeşti ● -
  252. Nojorid ● -
  253. Osorhei ● ●
  254. Pietroasa - ●
  255. Pomezeu ● -
  256. Popeşti ● ●
  257. Răbăgani ● -
  258. Sacadat ● -
  259. Săcuieni ● ●
  260. Sălard ● -
  261. Sânmartin ● -
  262. Santandrei ● -
  263. Sârbi ● -
  264. Spinuş ● ●
  265. Suplacu de Barcău ● -
  266. Şoimi ● -
  267. Şuncuiuş ● ●
  268. Tăuteu ● ●
  269. Tileagd ● -
  270. Tinca - ●
  271. Tulca ● -
  272. Ţeţchea ● -
  273. Uileacu de Beiuş ● -
  274. Vadu Crişului ● -
  275. Viişoara ● -
         Bistriţa-Năsăud
                           Oraşul
  276. Beclean ● -
                           Comuna
  277. Bistriţa Bargaului ● ●
  278. Budacu de Jos
  279. Budeşti ● -
  280. Căianu Mic ● ●
  281. Cetate ● ●
  282. Chiochiş ● -
  283. Dumitra ● -
  284. Feldru ● -
  285. Galaţii Bistriţei ● -
  286. Ilva Mare ● ●
  287. Ilva Mica ● -
  288. Lechinţa ● -
  289. Leşu ● ●
  290. Matei ● ●
  291. Mărişelu ● -
  292. Miceştii de Câmpie ● ●
  293. Milaş ● -
  294. Nuşeni ● -
  295. Parva ● -
  296. Rebra ● -
  297. Silivaşu de Câmpie ● -
  298. Sânmihaiu de Câmpie ● -
  299. Şieu ● -
  300. Şieu-Măgheruş ● -
  301. Şieu-Odorhei ● -
  302. Şieuţ ● -
  303. Şintereag ● -
  304. Teaca ● -
  305. Tiha Bargaului ● ●
  306. Urmeniş ● ●
           Botoşani
                           Municipiul
  307. Botoşani ● -
  308. Dorohoi - ●
                           Oraşul
  309. Dărăbani ● -
  310. Săveni ● -
                           Comuna
  311. Băluşeni ● -
  312. Brăeşti - ●
  313. Broşcăuţi ● -
  314. Copălău ● ●
  315. Cordăreni ● -
  316. Corni ● -
  317. Coţuşca ● -
  318. Cristeşti ● -
  319. Curteşti ● -
  320. Dersca ● -
  321. Drăguşeni ● -
  322. Durneşti ● -
  323. Flamanzi ● ●
  324. Frumuşica ● ●
  325. George Enescu ● -
  326. Hilişeu-Horia ● -
  327. Hlipiceni ● -
  328. Hudeşti ● ●
  329. Ibăneşti ● -
  330. Mihălăşeni ● -
  331. Mileanca ● -
  332. Păltiniş ● ●
  333. Rădăuţi-Prut ● -
  334. Rauşeni ● ●
  335. Ripiceni ● -
  336. Roma ● ●
  337. Stăuceni ● ●
  338. Suharau ● -
  339. Suliţa ● ●
  340. Şendriceni ● -
  341. Ştefăneşti ● ●
  342. Todireni ● -
  343. Truşeşti ● ●
  344. Tudora ● ●
  345. Ungureni ● -
  346. Văculeşti ● -
  347. Varfu Câmpului ● ●
  348. Vlădeni ● -
  349. Vlăsineşti ● -
  350. Vorona ● -
           Braşov
                           Municipiul
  351. Braşov ● ●
  352. Săcele ● -
                           Oraşul
  353. Predeal - ●
  354. Zărneşti ● -
                           Comuna
  355. Budila ● -
  356. Buneşti ● -
  357. Comana ● -
  358. Hoghiz ● -
  359. Mandra ● -
  360. Parau ● -
  361. Poiana Mărului ● -
  362. Racoş ● -
  363. Şercaia ● -
  364. Şoarş ● -
  365. Tărlungeni ● -
  366. Teliu ● -
  367. Ungra ● -
  368. Vama Buzăului - ●
           Brăila
                           Comuna
  369. Chişcani ● -
  370. Măxineni ● -
  371. Mircea Voda ● -
  372. Scorţaru Nou ● -
  373. Siliştea ● -
  374. Vădeni ● -
  375. Vişani ● -
          Buzău
                           Municipiul
  376. Buzău ● -
                           Oraşul
  377. Nehoiu ● -
                           Comuna
  378. Beceni ● -
  379. Berca ● -
  380. Calvini ● -
  381. Cătina ● -
  382. Cernăteşti ● -
  383. Chiojdu ● -
  384. Gura Teghii ● -
  385. Lopătari ● ●
  386. Măgura ● -
  387. Mânzăleşti ● ●
  388. Pardosi ● -
  389. Posta Câlnău ● -
  390. Puieşti ● -
  391. Săgeata ● -
  392. Tisău ● -
  393. Verneşti ● -
  394. Vintilă Voda ● -
  395. Vipereşti ● -
  396. Zărneşti ● -
  397. Ziduri ● -
          Caraş-Severin
                           Municipiul
  398. Reşiţa ● ●
  399. Caransebeş ● -
                           Oraşul
  400. Anina - ●
  401. Băile Herculane ● -
  402. Bocşa ● ●
  403. Moldova Nouă - ●
  404. Oraviţa - ●
                           Comuna
  405. Armeniş ● -
  406. Băuţar ● -
  407. Berliste ● -
  408. Berzovia - ●
  409. Bolvaşniţa ● -
  410. Bozovici - ●
  411. Buchin ● ●
  412. Caraşova ● -
  413. Ciuchici ● -
  414. Constantin Daicoviciu - ●
  415. Copăcele ● -
  416. Dognecea ● -
  417. Farliug ● ●
  418. Goruia ● ●
  419. Grădinari ● -
  420. Lăpuşnicu Mare ● -
  421. Măureni - ●
  422. Obreja ● ●
  423. Ocna de Fier ● -
  424. Pojejena - ●
  425. Prigor ● -
  426. Sacu - ●
  427. Sasca Montană ● ●
  428. Socol ● -
  429. Târnova - ●
  430. Turnu Ruieni - ●
  431. Vrani ● ●
           Cluj
                           Municipiul
  432. Cluj-Napoca ● -
  433. Dej ● -
                           Oraşul
  434. Gherla ● ●
                           Comuna
  435. Beliş ● ●
  436. Bontida ● -
  437. Călăţele ● -
  438. Căpuşu Mare - ●
  439. Căşeiu ● ●
  440. Cătina ● -
  441. Catcau - ●
  442. Chiuieşti ● -
  443. Ciucea ● -
  444. Corneşti - ●
  445. Dabaca - ●
  446. Fizeşu Gherlii ● ●
  447. Geaca ● -
  448. Gilău ● ●
  449. Iara ● ●
  450. Măguri-Răcătău ● ●
  451. Mănăstireni ● -
  452. Mărgău - ●
  453. Mărişel - ●
  454. Mica - ●
  455. Mintiu Gherlii ● -
  456. Petreştii de Jos ● -
  457. Poieni ● -
  458. Recea Cristur - ●
  459. Săcuieu - ●
  460. Sâncraiu ● -
  461. Taga ● -
  462. Vad ● ●
  463. Valea Ierii - ●
           Constanţa
                           Oraşul
  464. Basarabi - ●
  465. Eforie - ●
  466. Năvodari - ●
  467. Negru Vodă - ●
  468. Ovidiu - ●
  469. Techirghiol - ●
                           Comuna
  470. Adamclisi - ●
  471. Albeşti - ●
  472. Aliman - ●
  473. Amzacea - ●
  474. Băneasa - ●
  475. Castelu - ●
  476. Cerchezu - ●
  477. Comana - ●
  478. Crucea - ●
  479. Cumpăna - ●
  480. Deleni - ●
  481. Dobromir - ●
  482. Ghindaresti ● -
  483. Independenta - ●
  484. Ion Corvin - ●
  485. Istria - ●
  486. Limanu - ●
  487. Lumina - ●
  488. Mereni - ●
  489. Mihai Viteazu - ●
  490. Mihail Kogălniceanu - ●
  491. Mircea Voda - ●
  492. Nicolae Bălcescu - ●
  493. Oltina ● -
  494. Ostrov ● ●
  495. Pantelimon - ●
  496. Peştera - ●
  497. Poarta Alba - ●
  498. Raşova - ●
  499. Saraiu - ●
  500. Săcele - ●
  501. Seimeni ● -
  502. Siliştea - ●
  503. Târguşor - ●
  504. Topalu ● -
  505. Topraisar - ●
  506. Tortomanu - ●
  507. Tuzla - ●
            Covasna
                           Municipiul
  508. Sfântu Gheorghe ● -
                           Oraşul
  509. Covasna ● ●
  510. Târgu Secuiesc ● -
                           Comuna
  511. Aita Mare ● -
  512. Băţani ● -
  513. Belin ● ●
  514. Bodoc ● -
  515. Boroşneu Mare ● -
  516. Brateş ● -
  517. Brăduţ ● -
  518. Breţcu ● -
  519. Cătălina ● -
  520. Cernat ● -
  521. Chichiş ● -
  522. Comandău - ●
  523. Dobarlau ● -
  524. Hăghig ● -
  525. Ilieni ● -
  526. Lemnia ● -
  527. Malnaş ● -
  528. Ozun ● -
  529. Poian ● -
  530. Reci ● -
  531. Sânzieni ● -
  532. Sita Buzăului - ●
  533. Vâlcele ● -
  534. Zagon ● -
          Dâmboviţa
                           Municipiul
  535. Târgovişte ● ●
                           Oraşul
  536. Găeşti ● -
  537. Moreni - ●
  538. Pucioasa - ●
  539. Titu ● -
                           Comuna
  540. Băleni - ●
  541. Bărbuleţu - ●
  542. Bezdead ● -
  543. Brăneşti ● -
  544. Bucşani ● ●
  545. Cobia ● -
  546. Comişani - ●
  547. Conteşti ● ●
  548. Corneşti ● -
  549. Costeştii din Vale ● -
  550. Crângurile ● -
  551. Dărmăneşti ● ●
  552. Dobra ● ●
  553. Dragodana - ●
  554. Dragomireşti - ●
  555. Finta ● -
  556. Glodeni - ●
  557. Gura Ocniţei ● ●
  558. Gura Sutii ● -
  559. I. L. Caragiale ● ●
  560. Iedera - ●
  561. Malu cu Flori ● ●
  562. Măneşti ● -
  563. Moroeni ● ●
  564. Odobeşti ● -
  565. Petreşti ● ●
  566. Potlogi ● -
  567. Produleşti ● -
  568. Răzvad - ●
  569. Runcu - ●
  570. Sotanga - ●
  571. Tătărani ● -
  572. Ulieşti ● ●
  573. Ulmi ● -
  574. Valea Lungă ● -
  575. Valea Mare ● -
  576. Văcăreşti ● ●
  577. Vârfuri - ●
  578. Vişina ● -
  579. Vişineşti ● -
           Dolj
                           Municipiul
  580. Calafat ● ●
                           Oraşul
  581. Filiaşi ● -
                           Comuna
  582. Almaj ● -
  583. Bechet ● -
  584. Brădeşti ● -
  585. Braloştiţa ● -
  586. Breasta ● -
  587. Bucovăţ ● ●
  588. Bulzeşti ● -
  589. Cetate ● -
  590. Ciupercenii Noi ● -
  591. Coţofenii din Dos ● -
  592. Desa ● -
  593. Gherceşti ● -
  594. Maglavit ● -
  595. Mischii ● -
  596. Piscu Vechi ● -
  597. Podari ● ●
  598. Poiana Mare ● -
  599. Scăeşti ● -
  600. Teslui ● -
  601. Tuglui ● ●
  602. Varvoru de Jos ● -
           Galaţi
                           Municipiul
  603. Tecuci ● -
                           Oraşul
  604. Bereşti - ●
                           Comuna
  605. Barcea ● -
  606. Bălăşeşti ● ●
  607. Bereşti-Meria - ●
  608. Brăhăşeşti ● -
  609. Cavadineşti ● ●
  610. Corni ● ●
  611. Corod ● ●
  612. Cuca - ●
  613. Cudalbi ● -
  614. Drăgăneşti ● -
  615. Gohor ● ●
  616. Jorăşti - ●
  617. Lieşti ● -
  618. Matca ● -
  619. Măstăcani ● ●
  620. Movileni ● -
  621. Munteni - ●
  622. Nicoreşti ● ●
  623. Pechea ● ●
  624. Piscu ● ●
  625. Priponeşti ● -
  626. Rediu - ●
  627. Schela ● -
  628. Slobozia Conachi ● -
  629. Sucevei ● ●
  630. Şendreni ● -
  631. Tuluceşti - ●
  632. Tepu ● ●
  633. Valea Mărului ● ●
  634. Vânători - ●
  635. Vlădeşti ● ●
           Giurgiu
                           Oraşul
  636. Bolintin-Vale ● -
                           Comuna
  637. Bolintin-Deal ● -
  638. Bucşani ● -
  639. Bulbucata ● -
  640. Călugăreni ● -
  641. Clejani ● -
  642. Colibaşi ● -
  643. Comana ● -
  644. Crevedia Mare ● -
  645. Floreşti-Stoeneşti ● -
  646. Găiseni ● -
  647. Ghimpaţi ● -
  648. Gostinari ● -
  649. Hotarele ● -
  650. Iepureşti ● -
  651. Joiţa ● -
  652. Letca Noua ● -
  653. Marsa ● -
  654. Mihai Bravu ● -
  655. Ogrezeni ● -
  656. Roata de Jos ● -
  657. Schitu ● -
  658. Singureni ● -
  659. Stoeneşti ● -
  660. Ulmi ● -
  661. Valea Dragului ● -
  662. Vărăşti ● -
  663. Vânătorii Mici ● -
           Gorj
                           Municipiul
  664. Târgu Jiu ● -
                           Oraşul
  665. Bumbeşti-Jiu ● -
  666. Novaci ● -
  667. Rovinari - ●
  668. Târgu Cărbuneşti ● -
                           Comuna
  669. Alimpeşti ● ●
  670. Baia de Fier ● ●
  671. Băleşti ● -
  672. Bărbăteşti ● -
  673. Bolboşi ● -
  674. Crasna ● ●
  675. Dănciuleşti ● -
  676. Drăgoteşti ● ●
  677. Ioneşti ● -
  678. Leleşti - ●
  679. Licurici ● ●
  680. Peştişani ● -
  681. Polovragi ● -
  682. Şlivileşti ● -
  683. Stăneşti ● -
  684. Tismana ● ●
  685. Turcineşti ● ●
          Harghita
                           Municipiul
  686. Odorheiu Secuiesc ● ●
                           Oraşul
  687. Băile Tuşnad ● ●
  688. Borsec - ●
  689. Cristuru Secuiesc ● ●
  690. Topliţa ● ●
  691. Vlăhiţa - ●
                           Comuna
  692. Atid ● ●
  693. Bilbor ● ●
  694. Brădeşti - ●
  695. Ciumani ● ●
  696. Corbu ● ●
  697. Corund - ●
  698. Dârjiu ● ●
  699. Dealu - ●
  700. Ditrău - ●
  701. Feliceni - ●
  702. Frumoasa - ●
  703. Gălăuţaş ● ●
  704. Lunca de Jos - ●
  705. Lunca de Sus ● ●
  706. Lupeni ● ●
  707. Mărtiniş ● ●
  708. Mereşti ● -
  709. Mihăileni ● -
  710. Mugeni ● -
  711. Ocland ● -
  712. Plăieşii de Jos - ●
  713. Praid ● -
  714. Săcel - ●
  715. Sărmaş ● ●
  716. Secuieni - ●
  717. Siculeni ● ●
  718. Şimoneşti ● ●
  719. Tulgheş ● ●
  720. Ulieş - ●
          Hunedoara
                           Municipiul
  721. Deva - ●
  722. Brad - ●
  723. Hunedoara ● -
  724. Orăştie ● -
  725. Petroşani ● -
                           Oraşul
  726. Aninoasa ● ●
  727. Călan - ●
  728. Geoagiu ● ●
  729. Haţeg ● -
  730. Lupeni ● ●
  731. Petrila ● ●
  732. Şimeria ● ●
  733. Uricani ● -
  734. Vulcan - ●
                           Comuna
  735. Baia de Criş ● -
  736. Balşa ● -
  737. Baru ● ●
  738. Băcia ● -
  739. Băiţa ● ●
  740. Beriu ● -
  741. Blăjeni ● -
  742. Boşorod ● -
  743. Bretea Română ● -
  744. Bunila ● ●
  745. Certeju de Sus - ●
  746. Crişcior ● -
  747. Densuş ● ●
  748. Gurasada ● -
  749. Hărău ● -
  750. Ilia ● -
  751. Lăpugiu de Jos ● ●
  752. Orăştioara de Sus ● ●
  753. Pestişu Mic ● ●
  754. Pui ● -
  755. Rapoltu Mare ● ●
  756. Rachitova ● -
  757. Rau de Mori ● ●
  758. Ribiţa ● ●
  759. Romoş ● ●
  760. Sălaşu de Sus ● ●
  761. Sântămăria Orlea ● ●
  762. Şoimuş ● -
  763. Teliucu Inferior ● ●
  764. Tomeşti - ●
  765. Topliţa ● -
  766. Turdaş ● -
  767. Vata de Jos ● -
  768. Vorta ● -
  769. Zam ● ●
          Ialomiţa
                           Municipiul
  770. Urziceni ● -
  771. Feteşti ● -
                           Comuna
  772. Ion Roata ● -
          Iaşi
                           Municipiul
  773. Iaşi - ●
  774. Paşcani ● ●
                           Oraşul
  775. Târgu Frumos - ●
                           Comuna
  776. Alexandru I. Cuza - ●
  777. Andrieşeni ● -
  778. Bosia ● -
  779. Butea ● ●
  780. Cepleniţa - ●
  781. Costuleni ● -
  782. Cotnari - ●
  783. Cristeşti ● ●
  784. Cucuteni - ●
  785. Dagâţa - ●
  786. Golăieşti ● ●
  787. Gorban ● -
  788. Gropniţa - ●
  789. Grozeşti ● -
  790. Hălăuceşti ● ●
  791. Heleşteni - ●
  792. Lespezi - ●
  793. Leţcani ● ●
  794. Lungani - ●
  795. Mirceşti ● ●
  796. Mirosloveşti ● ●
  797. Mogoşeşti - ●
  798. Moţca - ●
  799. Movileni - ●
  800. Oţeleni - ●
  801. Podu Iloaiei ● ●
  802. Popricani ● ●
  803. Prisăcani ● -
  804. Probota ● ●
  805. Ruginoasa - ●
  806. Scânteia ● -
  807. Scobinţi - ●
  808. Sireţel - ●
  809. Stolniceni-Prăjescu ● ●
  810. Strunga - ●
  811. Tătăruşi - ●
  812. Todireşti - ●
  813. Trifeşti ● -
  814. Ţigănaşi ● -
  815. Ţuţora ● -
  816. Valea Seaca - ●
  817. Victoria ● -
  818. Vânători - ●
  819. Vlădeni ● -
          Ilfov
                           Oraşul
  820. Buftea ● -
                           Comuna
  821. Bragadiru ● -
  822. Ciolpani ● -
  823. Ciorogârla ● -
  824. Clinceni ● -
  825. Gruiu ● -
  826. Măgurele ● -
  827. Nuci ● -
         Maramureş
                           Municipiul
  828. Baia Mare ● -
  829. Sighetu Marmaţiei ● -
                           Oraşul
  830. Baia Sprie ● -
  831. Borşa ● -
  832. Cavnic ● -
  833. Şeini ● -
  834. Târgu Lăpuş ● -
  835. Vişeu de Sus ● ●
                           Comuna
  836. Ardusat ● -
  837. Asuaju de Sus ● -
  838. Băiuţ ● -
  839. Barsana ● -
  840. Bistra ● -
  841. Bocicoiu Mare ● -
  842. Botiza ● -
  843. Budeşti ● -
  844. Călineşti ● -
  845. Cerneşti ● -
  846. Cicârlău ● -
  847. Copalnic-Mănăştur ● -
  848. Coroieni ● -
  849. Cupşeni ● -
  850. Dumbrăviţa ● -
  851. Giuleşti ● -
  852. Ieud ● -
  853. Lăpuş ● -
  854. Mireşu Mare ● -
  855. Moisei ● -
  856. Petrova ● -
  857. Poienile de sub Munte ● -
  858. Recea ● -
  859. Remetea Chioarului ● -
  860. Repedea ● ●
  861. Rona de Jos ● -
  862. Rona de Sus ● -
  863. Rozavlea ● -
  864. Satulung ● -
  865. Sălsig ● -
  866. Suciu de Sus ● -
  867. Siseşti ● -
  868. Şomcuta Mare ● -
  869. Tăuţii-Măgherăuş ● -
  870. Ulmeni ● -
  871. Vadu Izei ● -
  872. Vişeu de Jos ● -
         Mehedinţi
                           Comuna
  873. Bala ● -
  874. Broşteni ● -
  875. Căzăneşti ● -
  876. Corcova ● -
  877. Iloviţa ● -
  878. Prunişor ● -
  879. Punghina ● -
  880. Vânători ● -
         Mureş
                           Municipiul
  881. Târgu Mureş ● -
  882. Reghin ● -
  883. Târnăveni ● ●
                           Oraşul
  884. Iernut ● -
  885. Luduş ● ●
  886. Sovata ● -
                           Comuna
  887. Acatari ● -
  888. Adămuş ● ●
  889. Apold - ●
  890. Aţintiş ● ●
  891. Bahnea ● -
  892. Band ● -
  893. Batos ● -
  894. Bălăuşeri ● -
  895. Bichiş ● ●
  896. Bogata ● -
  897. Brâncoveneşti ● -
  898. Ceuaşu de Câmpie ● ●
  899. Cheţani ● ●
  900. Coroisanmartin ● -
  901. Crăciuneşti ● ●
  902. Crăieşti ● ●
  903. Cristeşti ● -
  904. Cucerdea ● -
  905. Cuci ● ●
  906. Daneş - ●
  907. Deda - ●
  908. Eremitu - ●
  909. Ernei - ● ●
  910. Fântânele ● ●
  911. Găleşti ● -
  912. Găneşti ● -
  913. Gheorghe Doja ● ●
  914. Ghindari ● ●
  915. Grebenişu de Câmpie ● -
  916. Hodoşa ● -
  917. Iclănzel ● -
  918. Ideciu de Jos ● -
  919. Livezeni ● ●
  920. Măgherani ● -
  921. Mica ● -
  922. Miercurea Nirajului ● -
  923. Miheşu de Câmpie ● -
  924. Neaua ● ●
  925. Ogra ● -
  926. Papiu Ilarian - ●
  927. Panet ● -
  928. Păsăreni ● -
  929. Pogăceaua ● -
  930. Raciu ● -
  931. Saschiz - ●
  932. Sărmaşu ● ●
  933. Sâncraiu de Mureş ● -
  934. Sângeorgiu de Mureş ● -
  935. Sângeorgiu de Pădure ● ●
  936. Sanger ● ●
  937. Sânpaul ● -
  938. Sântana de Mureş ● -
  939. Suplac ● ●
  940. Suseni ● -
  941. Şincai ● -
  942. Ungheni ● -
  943. Vărgata ● ●
  944. Vătava - ●
  945. Vânători - ●
  946. Voivodeni ● -
  947. Zau de Câmpie ● ●
          Neamţ
                           Municipiul
  948. Piatra Neamţ ● ●
  949. Roman ● -
                           Oraşul
  950. Bicaz ● -
  951. Târgu Neamţ ● ●
                           Comuna
  952. Agapia ● -
  953. Bahna ● -
  954. Bălţăteşti ● -
  955. Bicaz Chei ● -
  956. Bicazu Ardelean ● -
  957. Bira ● -
  958. Bârgăuani ● -
  959. Bodeşti ● -
  960. Borca ● -
  961. Borleşti ● -
  962. Boteşti ● -
  963. Bozieni ● -
  964. Brusturi Drăgăneşti ● -
  965. Cândeşti ● -
  966. Ceahlău ● -
  967. Cordun ● -
  968. Costişa ● -
  969. Crăcăoani ● -
  970. Dămuc ● -
  971. Dobreni ● -
  972. Doljesti ● -
  973. Dragomireşti ● -
  974. Dulceşti ● -
  975. Dumbrava Roşie ● -
  976. Farcaşa ● -
  977. Făurei ● -
  978. Gârcina ● -
  979. Gherăeşti ● -
  980. Girov ● ●
  981. Grinţieş ● ●
  982. Grumăzeşti ● -
  983. Hangu ● -
  984. Horia ● -
  985. Icuşeşti ● -
  986. Ion Creanga ● -
  987. Mărgineni ● -
  988. Moldoveni ● -
  989. Oniceni ● -
  990. Păstrăveni ● -
  991. Pângăraţi ● -
  992. Petricani ● -
  993. Piatra Şoimului ● -
  994. Pipirig ● -
  995. Podoleni ● -
  996. Poiana Teiului ● -
  997. Poienari ● -
  998. Răuceşti ● -
  999. Războieni ● -
  1.000. Rediu ● -
  1.001. Români ● -
  1.002. Roznov ● -
  1.003. Sagna ● -
  1.004. Săvineşti ● -
  1.005. Secuieni ● -
  1.006. Staniţa ● -
  1.007. Ştefan cel Mare ● -
  1.008. Tămăşeni ● -
  1.009. Tarcău ● -
  1.010. Taşca ● -
  1.011. Tazlău ● -
  1.012. Timişeşti ● -
  1.013. Trifeşti ● -
  1.014. Tupilaţi ● -
  1.015. Ţibucani ● -
  1.016. Urecheni ● -
  1.017. Valea Ursului ● -
  1.018. Viişoara ● -
  1.019. Vânători Neamţ ● -
  1.020. Zăneşti ● -
           Olt
                           Municipiul
  1.021. Slatina ● ●
                           Oraşul
  1.022. Balş ● -
  1.023. Drăgăneşti-Olt - ●
                           Comuna
  1.024. Bărăsti ● -
  1.025. Coloneşti ● -
  1.026. Corbu ● -
  1.027. Cungrea - ●
  1.028. Dobrun - ●
  1.029. Iancu Jianu - ●
  1.030. Icoana ● -
  1.031. Izvoarele ● -
  1.032. Morunglav ● -
  1.033. Optaşi-Măgura ● -
  1.034. Schitu ● -
  1.035. Vitomireşti ● -
          Prahova
                           Municipiul
  1.036. Ploieşti ● -
                           Oraşul
  1.037. Boldeşti-Scaieni - ●
  1.038. Buşteni - ●
  1.039. Comarnic - ●
  1.040. Slănic - ●
                           Comuna
  1.041. Adunaţi ● -
  1.042. Aluniş ● -
  1.043. Brazi ● -
  1.044. Dumbrava ● -
  1.045. Filipeştii de Târg ● -
  1.046. Gura Vitioarei ● ●
  1.047. Măneşti ● ●
  1.048. Proviţa de Sus - ●
  1.049. Rafov ● -
  1.050. Scorţeni ● -
  1.051. Starchiojd ● -
  1.052. Sirna ● -
  1.053. Târgşoru Vechi ● -
  1.054. Vărbilău - ●
          Satu Mare
                           Comuna
  1.055. Acas ● -
  1.056. Apa ● -
  1.057. Beltiug ● -
  1.058. Berveni ● -
  1.059. Căpleni ● -
  1.060. Craidorolţ ● -
  1.061. Moftin ● -
  1.062. Odoreu ● -
  1.063. Supur ● -
          Sălaj
                           Municipiul
  1.064. Zalău - ●
                           Oraşul
  1.065. Jibou ● ●
  1.066. Şimleu Silvaniei ● ●
                           Comuna
  1.067. Agrij - ●
  1.068. Băbeni ● -
  1.069. Balan ● -
  1.070. Bănişor ● ●
  1.071. Benesat ● -
  1.072. Bobota ● -
  1.073. Bocsa ● ●
  1.074. Buciumi ● ●
  1.075. Chieşd - ●
  1.076. Cizer ● ●
  1.077. Coseiu - ●
  1.078. Crasna ● ●
  1.079. Creaca ● -
  1.080. Cristolţ - ●
  1.081. Crişeni ● -
  1.082. Cuzaplac ● ●
  1.083. Dobrin - ●
  1.084. Dragu - ●
  1.085. Fildu de Jos ● -
  1.086. Gâlgău ● -
  1.087. Halmăşd - ●
  1.088. Hereclean ● ●
  1.089. Hida ● ●
  1.090. Horoatu Crasnei ● ●
  1.091. Ileanda ● -
  1.092. Ip ● ●
  1.093. Letca ● -
  1.094. Lozna ● ●
  1.095. Marca ● ●
  1.096. Măerişte ● -
  1.097. Meseşenii de Jos - ●
  1.098. Napradea ● -
  1.099. Nuşfalău ● ●
  1.100. Pericei ● -
  1.101. Plopiş - ●
  1.102. Poiana Blenchii - ●
  1.103. Românaşi ● ●
  1.104. Rus ● -
  1.105. Sag ● ●
  1.106. Sânmihaiu Almaşului ● -
  1.107. Someş-Odorhei ● -
  1.108. Surduc ● ●
  1.109. Samşud - ●
  1.110. Sărmăşag ● ●
  1.111. Treznea - ●
  1.112. Valcău de Jos ● -
  1.113. Varsolt ● ●
  1.114. Zalha - ●
  1.115. Zimbor ● -
           Sibiu
                           Municipiul
  1.116. Sibiu ● -
  1.117. Mediaş ● -
                           Oraşul
  1.118. Agnita ● -
  1.119. Avrig ● -
  1.120. Cisnădie ● -
  1.121. Dumbrăveni ● -
  1.122. Ocna Sibiului ● -
  1.123. Tălmaciu ● -
                           Comuna
  1.124. Alţina ● -
  1.125. Arpaşu de Jos ● -
  1.126. Barghis ● -
  1.127. Brădeni ● -
  1.128. Cristian ● -
  1.129. Dârlos ● -
  1.130. Nocrich ● -
  1.131. Orlat ● -
  1.132. Păuca ● -
  1.133. Porumbacu de Jos ● -
  1.134. Racoviţa ● -
  1.135. Roşia ● ●
  1.136. Turnu Roşu - ●
         Suceava
                           Municipiul
  1.137. Câmpulung Moldovenesc ● -
  1.138. Rădăuţi ● -
                           Oraşul
  1.139. Gura Humorului ● -
  1.140. Siret ● -
  1.141. Solca ● -
                           Comuna
  1.142. Baia ● -
  1.143. Bilca ● -
  1.144. Bogdăneşti ● -
  1.145. Breaza ● -
  1.146. Brodina ● -
  1.147. Broşteni ● -
  1.148. Cârlibaba ● -
  1.149. Cornu Luncii ● -
  1.150. Dărmăneşti ● -
  1.151. Dolhasca ● -
  1.152. Dolheşti ● -
  1.153. Dorna Cândrenilor ● -
  1.154. Dorneşti ● -
  1.155. Fântânele ● -
  1.156. Frasin ● -
  1.157. Frătăuţii Noi ● -
  1.158. Frătăuţii Vechi ● -
  1.159. Fundu Moldovei ● -
  1.160. Gălăneşti ● -
  1.161. Grămeşti ● -
  1.162. Grăniceşti ● -
  1.163. Horodnic ● -
  1.164. Iacobeni ● -
  1.165. Izvoarele Sucevei ● -
  1.166. Liteni ● -
  1.167. Mălini ● -
  1.168. Mânăstirea Humorului ● -
  1.169. Milişăuţi ● -
  1.170. Moldova-Suliţa ● -
  1.171. Moldoviţa ● -
  1.172. Păltinoasa ● -
  1.173. Pojorâta ● -
  1.174. Putna ● -
  1.175. Rasca ● -
  1.176. Sadova ● -
  1.177. Satu Mare ● -
  1.178. Straja ● -
  1.179. Stulpicani ● -
  1.180. Saru Dornei ● -
  1.181. Todireşti ● -
  1.182. Udeşti ● -
  1.183. Ulma ● -
  1.184. Vadu Moldovei ● -
  1.185. Valea Moldovei ● -
  1.186. Vama ● -
  1.187. Vatra Moldoviţei ● -
  1.188. Vereşti ● -
  1.189. Vicovu de Jos ● -
  1.190. Vicovu de Sus ● -
  1.191. Zvoriştea ● -
          Teleorman
                           Municipiul
  1.192. Alexandria ● -
                           Oraşul
  1.193. Videle ● -
                           Comuna
  1.194. Băbăiţa ● -
  1.195. Blejeşti ● -
  1.196. Botoroaga ● -
  1.197. Branceni ● -
  1.198. Bujoreni ● -
  1.199. Călineşti ● -
  1.200. Cosmeşti ● -
  1.201. Crevenicu ● -
  1.202. Dideşti ● -
  1.203. Drăcşenei ● -
  1.204. Drăgăneşti-Vlaşca ● -
  1.205. Frumoasa ● -
  1.206. Galăţeni ● -
  1.207. Graţia ● -
  1.208. Măgura ● -
  1.209. Mereni ● -
  1.210. Marzanesti ● -
  1.211. Moşteni ● -
  1.212. Necşeşti ● -
  1.213. Orbească ● -
  1.214. Poeni ● -
  1.215. Poroschia ● -
  1.216. Radoiesti ● -
  1.217. Răsmireşti ● -
  1.218. Săceni ● -
  1.219. Sârbeni ● -
  1.220. Scrioaştea ● -
  1.221. Siliştea ● -
  1.222. Stejaru ● -
  1.223. Storobăneasa ● -
  1.224. Talpa ● -
  1.225. Tătărăştii de Sus ● -
  1.226. Trivalea-Moşteni ● -
  1.227. Ţigăneşti ● -
  1.228. Vartoape ● -
  1.229. Vedea ● -
  1.230. Vitanesti ● -
  1.231. Zambreasca ● -
          Timiş
                           Municipiul
  1.232. Timişoara - ●
                           Oraşul
  1.233. Făget ● -
                           Comuna
  1.234. Balint ● -
  1.235. Belinţ - ●
  1.236. Criciova ● -
  1.237. Denta ● -
  1.238. Dumbrava ● -
  1.239. Fârdea - ●
  1.240. Gavojdia ● ●
  1.241. Ghiroda - ●
  1.242. Giarmata - ●
  1.243. Margina ● ●
  1.244. Maşloc - ●
  1.245. Mănăştiur ● ●
  1.246. Orţişoara - ●
  1.247. Pişchia - ●
  1.248. Recaş - ●
  1.249. Sânandrei - ●
  1.250. Topolovăţu Mare ● ●
          Tulcea
                           Municipiul
  1.251. Tulcea ● ●
                           Oraşul
  1.252. Babadag - ●
  1.253. Isaccea - ●
  1.254. Sulina ● -
                           Comuna
  1.255. Cerna - ●
  1.256. Ciucurova ● -
  1.257. Crişan ● -
  1.258. Greci - ●
  1.259. Horia - ●
  1.260. Izvoarele ● -
  1.261. Nufăru - ●
  1.262. Ostrov - ●
  1.263. Peceneaga - ●
  1.264. Stejaru - ●
  1.265. Turcoaia - ●
  1.266. Valea Nucarilor - ●
          Vaslui
                           Municipiul
  1.267. Huşi ● -
                           Comuna
  1.268. Alexandru Vlahuţa - ●
  1.269. Băceşti ● ●
  1.270. Bălteni ● -
  1.271. Codăeşti ● -
  1.272. Deleşti - ●
  1.273. Dimitrie Cantemir ● ●
  1.274. Dragomireşti ● -
  1.275. Drânceni - ●
  1.276. Duda-Epureni ● ●
  1.277. Dumeşti - ●
  1.278. Găgeşti ● -
  1.279. Ivăneşti - ●
  1.280. Micleşti ● -
  1.281. Murgeni ● -
  1.282. Olteneşti ● ●
  1.283. Oşeşti - ●
  1.284. Pogana ● -
  1.285. Poieneşti ● -
  1.286. Puieşti ● -
  1.287. Pungeşti ● ●
  1.288. Rebricea ● ●
  1.289. Roşieşti ● ●
  1.290. Soleşti ● -
  1.291. Stănileşti - ●
  1.292. Tanacu - ●
  1.293. Tătărani ● -
  1.294. Tutova ● -
  1.295. Văleni - ●
  1.296. Viişoara - ●
           Vâlcea
                           Oraşul
  1.297. Băile Olăneşti ● -
  1.298. Horezu ● -
                           Comuna
  1.299. Alunu ● -
  1.300. Băbeni ● -
  1.301. Berbeşti ● -
  1.302. Berislăveşti ● -
  1.303. Buneşti ● -
  1.304. Cernişoara ● -
  1.305. Câineni ● -
  1.306. Drăgoieşti ● ●
  1.307. Frânceşti ● -
  1.308. Goleşti ● -
  1.309. Lăpuşata ● -
  1.310. Mateeşti ● -
  1.311. Mihăeşti ● -
  1.312. Milcoiu ● -
  1.313. Muereasca ● -
  1.314. Nicolae Bălcescu - ●
  1.315. Olanu ● ●
  1.316. Păuşeşti ● ●
  1.317. Păuşeşti-Măglaşi ● ●
  1.318. Perisani ● -
  1.319. Peşceana ● -
  1.320. Pietrari ● -
  1.321. Roşiile - ●
  1.322. Sălătrucel ● -
  1.323. Slătioara ● -
  1.324. Stroeşti ● -
  1.325. Tomşani ● -
  1.326. Vaideeni ● -
          Vrancea
                           Municipiul
  1.327. Focşani ● -
                           Oraşul
  1.328. Mărăşeşti ● -
  1.329. Odobeşti ● -
                           Comuna
  1.330. Bogheşti ● -
  1.331. Campineanca ● -
  1.332. Câmpuri ● -
  1.333. Cârligele - ●
  1.334. Corbiţa ● -
  1.335. Coteşti - ●
  1.336. Dumbrăveni - ●
  1.337. Dumitreşti - ●
  1.338. Fitioneşti ● -
  1.339. Goleşti - ●
  1.340. Gugeşti ● ●
  1.341. Homocea ● -
  1.342. Măicăneşti ● -
  1.343. Mera - ●
  1.344. Pufeşti ● -
  1.345. Suraia ● ●
  1.346. Tănăşoaia ● -
  1.347. Tătăranu ● -
  1.348. Urecheşti - ●
  1.349. Vidra ● -
  1.350. Vizantea-Livezi ● -
  1.351. Vulturu ● ●
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 6


  Anexa 6a)


  Anexa 7

      UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECĂRI DE TEREN*)
  ────────────
      *) Nominalizările din prezenta anexa se completează şi/sau se actualizează
         cu zone declarate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Unitatea Potenţialul Tipul alunecărilor
   crt. Judeţul administrativ- de producere ────────────────────
                        teritorială a alunecărilor primară reactivată
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 1 2 3 4 5
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Alba
                   Municipiul
    1. Alba Iulia scăzut-mediu ● -
    2. Aiud scăzut-mediu ● -
    3. Blaj scăzut-ridicat ● -
                   Oraşul
    4. Abrud mediu ● -
    5. Baia de Arieş mediu ● -
    6. Câmpeni mediu ● -
    7. Cugir mediu ● -
    8. Ocna Mureş scăzut-ridicat ● -
    9. Sebeş scăzut-ridicat ● -
   10. Teiuş scăzut-ridicat ● -
   11. Zlatna mediu ● -
                   Comuna
   12. Albac mediu ● -
   13. Almaşu Mare mediu ● -
   14. Arieşeni mediu ● -
   15. Avram Iancu mediu ● -
   16. Berghin ridicat ● -
   17. Bistra mediu ● -
   18. Blandiana scăzut ● -
   19. Bucium mediu ● -
   20. Câlnic scăzut ● -
   21. Cenade ridicat ● -
   22. Cergău ridicat ● -
   23. Ceru-Băcăinţi mediu ● -
   24. Cetatea de Balta scăzut-ridicat ● -
   25. Ciugud ridicat ● -
   26. Ciuruleasa mediu ● -
   27. Crăciunelu de Jos scăzut-ridicat ● -
   28. Cricău mediu ● -
   29. Daia Română ridicat ● -
   30. Dosat ridicat ● -
   31. Fărău ridicat ● -
   32. Galda de Jos scăzut-mediu ● -
   33. Gârbova mediu-ridicat ● -
   34. Garda de Sus mediu ● -
   35. Hoparta ridicat ● -
   36. Horea mediu ● -
   37. Ighiu scăzut-mediu ● -
   38. Intregalde mediu ● -
   39. Jidvei scăzut-ridicat ● -
   40. Livezile mediu ● -
   41. Lopadea Noua ridicat ● -
   42. Lunca Mureşului scăzut ● -
   43. Lupşa mediu ● -
   44. Meteş mediu ● -
   45. Mihalţ scăzut ● -
   46. Mirăslău mediu-ridicat ● -
   47. Mogoş mediu ● -
   48. Noşlac ridicat ● -
   49. Ocoliş mediu ● -
   50. Ohaba ridicat ● -
   51. Pianu scăzut-mediu ● -
   52. Ponor mediu ● -
   53. Poşaga mediu ● -
   54. Rădeşti scăzut-ridicat ● -
   55. Ramet mediu ● -
   56. Rimetea mediu ● -
   57. Roşia Montană ridicat ● -
   58. Roşia de Secas mediu ● -
   59. Sălciua mediu ● -
   60. Săliştea scăzut-mediu ● -
   61. Săsciori mediu ● -
   62. Sancel scăzut-ridicat ● -
   63. Sântimbru scăzut ● -
   64. Scărişoara mediu ● -
   65. Sohodol mediu ● -
   66. Stremţ mediu ● -
   67. Sibot scăzut ● -
   68. Sona scăzut-ridicat ● -
   69. Şpring ridicat ● -
   70. Şugag mediu ● -
   71. Unirea ridicat ● -
   72. Valea Lungă scăzut-ridicat ● -
   73. Vidra mediu ● -
   74. Vîntu de Jos scăzut-mediu ● -
        Arad
                   Oraşul
   75. Lipova scăzut-mediu ● -
                   Comuna
   76. Archis ridicat ● -
   77. Buteni ridicat ● -
   78. Dieci ridicat ● -
   79. Dorgos scăzut-mediu ● -
   80. Hălmăgel mediu-ridicat ● -
   81. Hăşmaş mediu-ridicat ● -
   82. Moneasa mediu-ridicat ● -
   83. Şilindia scăzut-ridicat ● -
   84. Siria scăzut-ridicat ● -
   85. Şiştarovăţ mediu-ridicat ● -
   86. Tăut scăzut-mediu ● -
   87. Vârfurile mediu-ridicat ● -
        Argeş
                   Oraşul
   88. Topoloveni ridicat - ●
                   Comuna
   89. Boteşti ridicat - ●
   90. Cotmeana ridicat ● -
   91. Davideşti ridicat ● -
   92. Drăganu ridicat ● -
   93. Lunca Corbului ridicat ● -
   94. Titeşti ridicat ● -
   95. Vedea ridicat - ●
       Bacău
                   Oraşul
   96. Buhuşi ridicat ● ●
   97. Moineşti mediu - ●
   98. Târgu Ocna mediu ● -
   99. Slănic-Moldova mediu - ●
                   Comuna
  100. Fărăoani ridicat - ●
  101. Gura Văii ridicat - ●
  102. Helegiu mediu - ●
  103. Livezi mediu - ●
  104. Luizi-Călugăra ridicat - ●
  105. Parava ridicat ● ●
  106. Pârjol ridicat - ●
  107. Solonţ mediu - ●
  108. Zemeş mediu - ●
         Bihor
                   Municipiul
  109. Oradea scăzut - ●
                   Oraşul
  110. Aleşd ridicat - ●
  111. Beiuş ridicat ● -
  112. Nucet mediu - ●
  113. Stei ridicat ● -
  114. Vaşcău mediu-ridicat ● -
                   Comuna
  115. Balc mediu ● -
  116. Budureasa mediu - ●
  117. Bulz mediu - ●
  118. Căbeşti mediu-ridicat ● -
  119. Carpinet mediu ● -
  120. Câmpani mediu-ridicat - ●
  121. Ceica ridicat ● -
  122. Copăcel ridicat ● -
  123. Derna ridicat ● ●
  124. Dobreşti mediu-ridicat ● -
  125. Drăgeşti ridicat - ●
  126. Hidişelu de Sus ridicat ● -
  127. Holod ridicat - ●
  128. Ineu ridicat ● -
  129. Lăzăreni ridicat - ●
  130. Lunca mediu-ridicat - ●
  131. Pietroasa mediu-ridicat - ●
  132. Pocola ridicat ● -
  133. Popeşti mediu-ridicat - ●
  134. Răbăgani ridicat ● -
  135. Roşia mediu - ●
  136. Sălard scăzut - ●
  137. Sârbi scăzut-ridicat ● -
  138. Spinuş ridicat - ●
  139. Suplacu scăzut-ridicat ● -
                   de Barcău
  140. Tăuteu scăzut - ●
  141. Tileagd ridicat ● -
  142. Vadu Crişului mediu ● -
  143. Vârciorog scăzut - ●
  144. Viişoara scăzut ● -
       Bistriţa-
       Năsăud
                   Municipiul
  145. Bistriţa ridicat ● -
                   Oraşul
  146. Beclean ridicat - ●
  147. Năsăud ridicat ● -
  148. Sângeorz-Băi mediu - ●
                   Comuna
  149. Bistriţa-Bârgăului mediu ● -
  150. Braniştea ridicat ● -
  151. Budacu de Jos ridicat - ●
  152. Căianu Mic ridicat - ●
  153. Cetate mediu-ridicat ● -
  154. Chiochiş ridicat - ●
  155. Coşbuc mediu-ridicat - ●
  156. Feldru mediu-ridicat ● -
  157. Ilva Mica mediu - ●
  158. Lechinţa ridicat - ●
  159. Livezile ridicat ● -
  160. Maieru mediu ● -
  161. Mărişelu ridicat ● -
  162. Miceştii ridicat - ●
                   de Câmpie
  163. Parva mediu-ridicat ● -
  164. Petru Rareş ridicat ● -
  165. Prundu Bargaului mediu ● -
  166. Rebra ridicat ● -
  167. Rebrişoara mediu-ridicat ● -
  168. Rodna mediu - ●
  169. Sânmihaiu ridicat ● -
                   de Câmpie
  170. Silivaşu ridicat ● -
                   de Câmpie
  171. Şieuţ ridicat ● -
  172. Târlişua mediu-ridicat ● ●
  173. Teaca ridicat ● -
  174. Telciu mediu ● ●
  175. Zagra mediu-ridicat ● -
        Botoşani
                   Municipiul
  176. Botoşani ridicat ● -
                   Oraşul
  177. Dărăbani ridicat ● -
  178. Săveni ridicat ● -
                   Comuna
  179. Albeşti ridicat ● -
  180. Avrămeni ridicat ● -
  181. Băluşeni ridicat ● -
  182. Brăeşti ridicat ● -
  183. Broşcăuţi ridicat ● -
  184. Bucecea ridicat ● -
  185. Călăraşi ridicat ● -
  186. Conceşti ridicat ● -
  187. Copălău ridicat ● -
  188. Cordăreni ridicat ● -
  189. Corlăţeni ridicat ● -
  190. Coţuşca ridicat ● -
  191. Cristeşti ridicat ● -
  192. Cristineşti ridicat ● -
  193. Curteşti ridicat ● -
  194. Dangeni ridicat ● -
  195. Dersca ridicat ● -
  196. Dobarceni ridicat ● -
  197. Drăguşeni ridicat ● -
  198. Durneşti ridicat ● -
  199. George Enescu ridicat ● -
  200. Gorbăneşti ridicat ● -
  201. Hăneşti ridicat ● -
  202. Hilişeu-Horia ridicat ● -
  203. Hlipiceni ridicat ● -
  204. Hudeşti ridicat ● -
  205. Ibăneşti ridicat ● -
  206. Leorda ridicat ● -
  207. Lunca ridicat ● -
  208. Manoleasa ridicat ● -
  209. Mihai Eminescu ridicat ● -
  210. Mihălăşeni ridicat ● -
  211. Mitoc ridicat ● -
  212. Nicşeni ridicat ● -
  213. Păltiniş ridicat ● -
  214. Pomarla ridicat ● -
  215. Răchiţi ridicat ● -
  216. Rădăuţi-Prut ridicat ● -
  217. Rauşeni ridicat ● -
  218. Ripiceni ridicat ● -
  219. Roma ridicat ● -
  220. Santa Mare ridicat ● -
  221. Stăuceni ridicat ● -
  222. Suharau ridicat ● -
  223. Suliţa ridicat ● -
  224. Şendriceni ridicat ● -
  225. Ştiubieni ridicat ● -
  226. Todireni ridicat ● -
  227. Truşeşti ridicat ● -
  228. Tudora ridicat ● -
  229. Ungureni ridicat ● -
  230. Unteni ridicat ● -
  231. Văculeşti ridicat ● -
  232. Varfu Câmpului ridicat ● -
  233. Viişoara ridicat ● -
  234. Vlăsineşti ridicat ● -
  235. Vorona ridicat ● -
        Braşov
                   Comuna
  236. Buneşti ridicat - ●
  237. Cincu ridicat - ●
  238. Comana scăzut-mediu - ●
  239. Dumbrăviţa scăzut-mediu ● ●
  240. Fundata mediu ● -
  241. Jibert ridicat - ●
  242. Lisa scăzut-mediu - ●
  243. Măieruş scăzut-mediu ● ●
  244. Moieciu mediu ● -
  245. Parau scăzut-mediu ● ●
  246. Poiana Mărului scăzut-mediu ● -
  247. Racoş mediu - ●
  248. Sinca scăzut-mediu - ●
  249. Şoarş ridicat - ●
  250. Tărlungeni scăzut-mediu ● -
  251. Ticuşu ridicat - ●
  252. Vama Buzăului mediu ● -
  253. Voila scăzut-mediu - ●
       Brăila
                   Comuna
  254. Măxineni scăzut - ●
  255. Racoviţa scăzut - ●
  256. Ramnicelu scăzut - ●
  257. Scorţaru Nou scăzut - ●
  258. Suteşti scăzut - ●
       Buzău
                   Oraşul
  259. Nehoiu ridicat - ●
                   Comuna
  260. Berca ridicat - ●
  261. Bisoca ridicat - ●
  262. Breaza scăzut-ridicat ● ●
  263. Buda ridicat ● ●
  264. Colţi ridicat - ●
  265. Cozieni ridicat ● ●
  266. Gura Teghii ridicat ● ●
  267. Lopătari ridicat - ●
  268. Mărgăriteşti ridicat - ●
  269. Mânzăleşti ridicat ● ●
  270. Năeni scăzut-ridicat - ●
  271. Pardosi ridicat ● ●
  272. Pănătău ridicat ● ●
  273. Pătârlagele ridicat ● ●
  274. Săruleşti ridicat ● ●
  275. Scorţoasa ridicat - ●
  276. Vintilă Voda ridicat ● -
  277. Vipereşti ridicat ● -
  278. Zărneşti scăzut-ridicat - ●
        Caraş-
        Severin
                   Oraşul
  279. Oraviţa mediu - ●
                   Comuna
  280. Bolvaşniţa mediu - ●
  281. Slatina-Timiş mediu-ridicat - ●
  282. Târnova mediu - ●
  283. Turnu Ruieni mediu - ●
  284. Zăvoi mediu - ●
        Cluj
                   Municipiul
  285. Cluj-Napoca mediu-ridicat ● ●
  286. Dej ridicat ● -
                   Oraşul
  287. Huedin mediu - ●
                   Comuna
  288. Aghireşu mediu - ●
  289. Aiton ridicat ● ●
  290. Apahida ridicat - ●
  291. Baciu mediu - ●
  292. Beliş mediu ● -
  293. Căianu ridicat - ●
  294. Cătina ridicat ● -
  295. Catcau ridicat ● -
  296. Chinţeni mediu-ridicat - ●
  297. Ciurila mediu - ●
  298. Cojocna ridicat ● ●
  299. Feleacu ridicat - ●
  300. Geaca ridicat ● -
  301. Jichişu de Jos ridicat ● -
  302. Mărişel mediu ● -
  303. Mihai Viteazu scăzut ● -
  304. Mociu ridicat ● -
  305. Petreştii de Jos mediu-ridicat ● -
  306. Poieni mediu ● -
  307. Recea-Cristur ridicat - ●
  308. Sânpaul mediu-ridicat ● ●
  309. Sic ridicat ● -
  310. Suatu ridicat ● -
  311. Tureni ridicat - ●
       Constanţa
                   Municipiul
  312. Constanţa scăzut - ●
  313. Cernavodă scăzut-mediu ● -
  314. Eforie-Nord scăzut - ●
  315. Eforie-Sud scăzut - ●
                   Comuna
  316. Aliman mediu ● -
  317. Costineşti scăzut - ●
  318. Cumpăna scăzut ● -
  319. Raşova mediu - ●
  320. Seimeni mediu - ●
  321. Tuzla scăzut - ●
       Covasna
                   Oraşul
  322. Baraolt scăzut-mediu ● -
  323. Covasna scăzut-mediu ● -
  324. Întorsura mediu ● -
                   Buzăului
                   Comuna
  325. Barcani scăzut ● -
  326. Băţani scăzut-mediu ● -
  327. Bodoc mediu ● -
  328. Brăduţ scăzut-mediu ● -
  329. Breţcu scăzut-mediu ● -
  330. Hăghig mediu ● -
  331. Ilieni scăzut ● -
  332. Lemnia scăzut-mediu ● -
  333. Malnaş mediu ● -
  334. Poian scăzut-mediu ● -
  335. Sânzieni mediu ● -
  336. Sita Buzăului mediu ● -
  337. Turia scăzut-mediu ● -
  338. Valea Crişului mediu ● -
  339. Valea Mare scăzut ● -
  340. Vâlcele scăzut-mediu ● -
  341. Vârghiş scăzut-mediu ● -
  342. Zagon scăzut-mediu ● -
       Dâmboviţa
                   Oraşul
  343. Fieni ridicat - ●
  344. Moreni scăzut-ridicat ● ●
  345. Pucioasa ridicat ● ●
                   Comuna
  346. Aninoasa ridicat ● -
  347. Bărbuleţu ridicat ● ●
  348. Bezdead ridicat ● ●
  349. Brăneşti ridicat ● ●
  350. Buciumeni ridicat - ●
  351. Cândeşti ridicat - ●
  352. Doiceşti ridicat ● -
  353. Glodeni ridicat - ●
  354. Hulubeşti ridicat ● -
  355. Ludeşti ridicat - ●
  356. Malu cu Flori ridicat - ●
  357. Motaieni ridicat ● -
  358. Ocniţa ridicat ● ●
  359. Pietroşiţa ridicat ● ●
  360. Pucheni ridicat - ●
  361. Runcu scăzut-ridicat - ●
  362. Sotanga ridicat ● -
  363. Tătărani ridicat - ●
  364. Valea Lungă ridicat ● ●
  365. Văleni-Dâmboviţa ridicat - ●
  366. Vârfuri ridicat ● ●
  367. Vişineşti ridicat ● ●
  368. Vulcana-Băi ridicat ● -
         Dolj
                   Comuna
  369. Breasta ridicat ● ●
  370. Bucovăţ ridicat ● -
  371. Bulzeşti ridicat - ●
  372. Caraula scăzut-ridicat ● -
  373. Carpen ridicat ● -
  374. Drănic scăzut ● -
  375. Farcaş ridicat ● -
  376. Greceşti ridicat - ●
  377. Secu ridicat ● -
  378. Tuglui scăzut ● -
  379. Valea Stanciului scăzut - ●
  380. Varvoru de Jos ridicat - ●
  381. Vela ridicat - ●
       Galaţi
                   Municipiul
  382. Galaţi scăzut - ●
                   Oraşul
  383. Bereşti ridicat ● -
                   Comuna
  384. Bălăşeşti ridicat ● -
  385. Băleni scăzut ● -
  386. Bereşti-Meria ridicat - ●
  387. Brăhăşeşti scăzut ● -
  388. Cavadineşti ridicat - ●
  389. Certeşti scăzut ● -
  390. Corni scăzut ● -
  391. Cosmeşti scăzut ● -
  392. Cuca scăzut ● -
  393. Gohor scăzut ● -
  394. Nicoreşti scăzut - ●
  395. Pechea scăzut - ●
  396. Slobozia Conachi scăzut ● ●
  397. Smârdan scăzut - ●
  398. Suceveni ridicat - ●
  399. Tepu scăzut - ●
  400. Valea Mărului scăzut-ridicat ● -
  401. Vânători scăzut ● ●
        Giurgiu
                   Comuna
  402. Daia scăzut ● -
        Gorj
                   Oraşul
  403. Bumbeşti-Jiu mediu-ridicat - ●
  404. Novaci mediu - ●
                   Comuna
  405. Alimpeşti ridicat - ●
  406. Baia de Fier mediu - ●
  407. Bărbăteşti ridicat - ●
  408. Bustuchin ridicat ● -
  409. Căpreni ridicat ● -
  410. Cruşeţ ridicat ● -
  411. Dănciuleşti ridicat ● -
  412. Dăneşti ridicat ● -
  413. Licurici ridicat - ●
  414. Mătăsari ridicat ● ●
  415. Roşia ridicat ● ●
                   de Amaradia
  416. Şlivileşti ridicat - ●
  417. Stăneşti mediu - ●
  418. Stoina ridicat ● ●
        Harghita
                   Municipiul
  419. Odorheiu ridicat ● -
                   Secuiesc
                   Oraşul
  420. Băile Tuşnad mediu ● -
  421. Balan mediu ● -
  422. Borsec mediu ● -
  423. Topliţa mediu ● -
  424. Vlăhiţa mediu - ●
                   Comuna
  425. Atid ridicat ● -
  426. Avrămeşti ridicat - ●
  427. Bilbor mediu ● -
  428. Brădeşti ridicat ● -
  429. Corbu mediu ● -
  430. Corund mediu ● -
  431. Dârjiu ridicat ● ●
  432. Dealu ridicat ● -
  433. Ditrău scăzut-mediu ● -
  434. Gălăuţaş mediu ● -
  435. Joseni mediu ● -
  436. Lueta mediu ● ●
  437. Lupeni ridicat - ●
  438. Mărtiniş ridicat ● -
  439. Mereşti ridicat ● -
  440. Mugeni ridicat - ●
  441. Plăieşii de Jos mediu ● -
  442. Praid mediu ● -
  443. Sărmaş mediu ● -
  444. Sândominic scăzut-mediu ● -
  445. Sânmartin scăzut-mediu ● -
  446. Secuieni ridicat ● -
  447. Şimoneşti ridicat ● -
  448. Tulgheş mediu ● -
  449. Ulieş ridicat ● ●
  450. Zetea mediu ● -
        Hunedoara
                   Municipiul
  451. Deva scăzut-ridicat ● -
  452. Brad mediu ● -
  453. Orăştie scăzut ● -
  454. Petroşani ridicat ● -
                   Oraşul
  455. Aninoasa ridicat ● -
  456. Călan scăzut-mediu ● -
  457. Lupeni ridicat ● -
  458. Petrila ridicat ● -
  459. Uricani ridicat ● -
  460. Vulcan ridicat ● -
                   Comuna
  461. Baia de Criş ridicat ● -
  462. Balşa mediu ● ●
  463. Băcia ridicat ● -
  464. Băiţa mediu-ridicat ● -
  465. Boşorod mediu-ridicat ● ●
  466. Buceş mediu ● ●
  467. Bucuresci mediu ● -
  468. Bunila mediu ● -
  469. Certeju de Sus mediu-ridicat ● -
  470. Crişcior mediu ● -
  471. Densuş mediu ● -
  472. Geoagiu scăzut-mediu ● -
  473. Lăpugiu de Jos mediu ● -
  474. Lunca Cernii mediu ● -
                   de Jos
  475. Orăştioara mediu - ●
                   de Sus
  476. Rachitova mediu ● -
  477. Rau de Mori mediu ● -
  478. Ribiţa mediu ● ●
  479. Romoş mediu-ridicat ● -
  480. Sălaşu de Sus mediu ● -
  481. Şoimuş ridicat ● -
  482. Teliucu Inferior ridicat - ●
  483. Tomeşti mediu ● -
  484. Vata de Jos mediu ● -
  485. Vălişoara ridicat ● -
  486. Vetel scăzut-mediu ● -
        Iaşi
                   Municipiul
  487. Iaşi ridicat ● ●
                   Oraşul
  488. Hârlău ridicat ● -
                   Comuna
  489. Alexandru ridicat ● -
                   Ioan Cuza
  490. Andrieşeni ridicat ● -
  491. Aroneanu ridicat ● -
  492. Bălţaţi ridicat ● -
  493. Bârnova ridicat ● -
  494. Belceşti ridicat ● -
  495. Bivolari ridicat ● -
  496. Brăeşti ridicat ● -
  497. Butea ridicat ● -
  498. Cepleniţa ridicat ● -
  499. Ciorteşti ridicat ● -
  500. Ciurea ridicat ● -
  501. Coarnele Caprei ridicat ● -
  502. Comarna ridicat ● -
  503. Costuleni ridicat ● -
  504. Cotnari ridicat ● -
  505. Cozmeşti ridicat ● -
  506. Cristeşti ridicat ● -
  507. Cucuteni ridicat ● -
  508. Dagâţa ridicat ● -
  509. Deleni ridicat ● -
  510. Dobrovăţ ridicat ● -
  511. Dolheşti ridicat ● -
  512. Dumeşti ridicat ● -
  513. Erbiceni ridicat ● -
  514. Focuri ridicat ● -
  515. Golăieşti ridicat ● -
  516. Gorban ridicat ● -
  517. Grajduri ridicat ● -
  518. Gropniţa ridicat ● -
  519. Hălăuceşti ridicat ● -
  520. Heleşteni ridicat ● -
  521. Holboca ridicat ● -
  522. Horleşti ridicat ● -
  523. Ipatele ridicat ● -
  524. Lespezi ridicat ● -
  525. Leţcani ridicat ● -
  526. Lungani ridicat ● -
  527. Madarjac ridicat ● -
  528. Mironeasa ridicat ● -
  529. Miroslava ridicat ● -
  530. Mirosloveşti ridicat ● -
  531. Mogoşeşti ridicat ● -
  532. Mogoşeşti-Siret ridicat ● -
  533. Moşna ridicat ● -
  534. Moţca ridicat ● -
  535. Movileni ridicat ● -
  536. Oţeleni ridicat ● -
  537. Plugari ridicat ● -
  538. Podu Iloaiei ridicat ● -
  539. Popeşti ridicat ● -
  540. Popricani ridicat ● -
  541. Probota ridicat ● -
  542. Răducăneni ridicat ● -
  543. Rediu ridicat ● -
  544. Româneşti ridicat ● -
  545. Ruginoasa ridicat ● -
  546. Scânteia ridicat ● -
  547. Schitu Ducă ridicat ● -
  548. Scobinţi ridicat ● -
  549. Sineşti ridicat ● -
  550. Sireţel ridicat ● -
  551. Stolniceni-Prăjescu ridicat ● -
  552. Strunga ridicat ● -
  553. Şipote ridicat ● -
  554. Tansa ridicat ● -
  555. Târgu Frumos ridicat ● -
  556. Tătăruşi ridicat ● -
  557. Todireşti ridicat ● -
  558. Tomeşti ridicat ● -
  559. Trifeşti ridicat ● -
  560. Ţibana ridicat ● -
  561. Ţibăneşti ridicat ● -
  562. Ţigănaşi ridicat ● -
  563. Ungheni ridicat ● -
  564. Valea Seaca ridicat ● -
  565. Vânători ridicat ● -
  566. Victoria ridicat ● -
  567. Vlădeni ridicat ● -
  568. Voineşti ridicat ● -
       Maramureş
                   Municipiul
  569. Baia Mare scăzut-mediu ● -
  570. Sighetu Marmaţiei scăzut-mediu - ●
                   Oraşul
  571. Baia Sprie mediu-ridicat ● -
  572. Borşa mediu ● -
  573. Cavnic mediu ● -
  574. Târgu Lăpuş mediu-ridicat - ●
  575. Vişeu de Sus mediu ● -
                   Comuna
  576. Băseşti ridicat ● -
  577. Barsana mediu ● -
  578. Bicaz ridicat ● -
  579. Bistra mediu ● -
  580. Cicârlău scăzut-mediu ● -
  581. Copalnic- mediu ● -
                   Mănăştur
  582. Coroieni mediu ● -
  583. Dumbrăviţa ridicat ● -
  584. Grosi ridicat ● -
  585. Ieud mediu ● -
  586. Mireşu Mare ridicat - -
  587. Moisei mediu ● ●
  588. Petrova mediu ● -
  589. Poienile mediu ● -
                   de sub Munte
  590. Poienile Izei mediu - ●
  591. Remetea mediu ● -
                   Chioarului
  592. Repedea mediu ● -
  593. Rona de Sus mediu - ●
  594. Rozavlea mediu ● -
  595. Săliştea de Sus mediu ● -
  596. Stramtura mediu ● -
  597. Siseşti mediu-ridicat ● -
  598. Şomcuta Mare mediu-ridicat ● -
  599. Vadu Izei scăzut ● ●
  600. Valea Chioarului mediu ● ●
        Mehedinţi
                   Oraşul
  601. Baia de Arama mediu ● -
  602. Orşova mediu ● -
  603. Strehaia ridicat ● -
  604. Vânju Mare scăzut-ridicat ● -
                   Comuna
  605. Bala ridicat ● -
  606. Bacles ridicat ● -
  607. Brezniţa-Motru ridicat ● -
  608. Brezniţa-Ocol ridicat ● -
  609. Broşteni ridicat ● -
  610. Butoieşti ridicat ● -
  611. Căzăneşti ridicat ● -
  612. Cireşu mediu ● -
  613. Dubova mediu ● -
  614. Dumbrava ridicat ● -
  615. Floreşti ridicat ● -
  616. Garla Mare scăzut ● -
  617. Greci ridicat ● -
  618. Grozeşti ridicat ● -
  619. Gruia scăzut ● -
  620. Hinova ridicat ● -
  621. Huşnicioara ridicat ● -
  622. Ieselnita mediu ● -
  623. Ilovăţ mediu ● -
  624. Livezile ridicat ● -
  625. Malovăţ ridicat ● -
  626. Padina ridicat ● -
  627. Pătulele scăzut ● -
  628. Ponoarele mediu ● -
  629. Poroina Mare ridicat ● -
  630. Pristol scăzut ● -
  631. Prunişor ridicat ● -
  632. Rogova ridicat ● -
  633. Stangaceaua ridicat ● ●
  634. Sviniţa mediu ● ●
  635. Şimian ridicat ● -
  636. Şovarna ridicat ● -
  637. Tamna ridicat ● -
  638. Vlădaia ridicat ● -
  639. Voloiac ridicat ● -
          Mureş
                   Municipiul
  640. Sighişoara scăzut-ridicat ● -
  641. Reghin ridicat ● ●
  642. Târnăveni scăzut ● ●
                   Oraşul
  643. Iernut scăzut-ridicat ● -
  644. Sovata mediu ● ●
                   Comuna
  645. Adămuş ridicat ● -
  646. Albeşti scăzut-ridicat ● -
  647. Apold ridicat ● -
  648. Băgaciu ridicat ● -
  649. Bălăuşeri scăzut-ridicat ● -
  650. Beica de Jos ridicat ● -
  651. Bichiş ridicat ● -
  652. Brâncoveneşti scăzut-ridicat ● -
  653. Ceuaşu ridicat ● -
                   de Câmpie
  654. Cristeşti scăzut-ridicat ● -
  655. Daneş scăzut-ridicat ● -
  656. Deda scăzut-ridicat ● -
  657. Gheorghe Doja ridicat ● -
  658. Grebenişu ridicat ● -
                   de Câmpie
  659. Hodoşa ridicat ● -
  660. Livezeni ridicat ● -
  661. Măgherani ridicat ● -
  662. Mica scăzut-ridicat ● -
  663. Miercurea scăzut-ridicat ● -
                   Nirajului
  664. Nadeş ridicat ● -
  665. Neaua ridicat ● -
  666. Petelea scăzut-ridicat ● -
  667. Raciu ridicat ● -
  668. Sângeorgiu scăzut ● -
                   de Mureş
  669. Saschiz scăzut-ridicat ● -
  670. Vărgata scăzut-ridicat ● -
  671. Vătava mediu-ridicat ● -
  672. Vânători ridicat ● -
  673. Zau de Câmpie ridicat ● -
         Neamţ
                   Municipiul
  674. Piatra Neamţ mediu-ridicat ● -
                   Oraşul
  675. Bicaz ridicat ● -
                   Comuna
  676. Agapia mediu ● -
  677. Bălţăteşti mediu ● -
  678. Bârgăuani ridicat ● -
  679. Bicazu Ardelean ridicat ● -
  680. Bira ridicat ● -
  681. Borca mediu ● -
  682. Borleşti mediu-ridicat ● -
  683. Boteşti ridicat ● -
  684. Ceahlău mediu ● -
  685. Dobreni ridicat ● -
  686. Doljesti ridicat ● -
  687. Farcaşa mediu ● -
  688. Făurei ridicat ● -
  689. Gârcina mediu ● -
  690. Hangu mediu ● -
  691. Icuşeşti ridicat ● -
  692. Ion Creanga mediu ● -
  693. Moldoveni ridicat ● -
  694. Păstrăveni ridicat ● -
  695. Piatra Şoimului mediu ● -
  696. Pipirig mediu ● -
  697. Poiana Teiului mediu ● -
  698. Răuceşti ridicat ● -
  699. Războieni ridicat ● -
  700. Români ridicat ● -
  701. Sagna ridicat ● -
  702. Ştefan cel Mare ridicat ● -
  703. Taşca mediu ● -
  704. Tupilaţi ridicat ● -
  705. Urecheni ridicat ● -
  706. Vânători-Neamţ mediu ● -
  707. Viişoara mediu ● -
          Olt
                   Municipiul
  708. Slatina scăzut-mediu - ●
                   Comuna
  709. Văleni scăzut - ●
                   Prahova
                   Municipiul
  710. Câmpina ridicat ● ●
                   Oraşul
  711. Azuga mediu ● -
  712. Băicoi scăzut ● -
  713. Boldeşti-Scăeni scăzut-ridicat ● -
  714. Breaza ridicat ● ●
  715. Comarnic mediu-ridicat ● ●
  716. Sinaia mediu ● -
  717. Slănic ridicat ● ●
  718. Vălenii de Munte ridicat ● ●
  719. Urlaţi ridicat ● ●
                   Comuna
  720. Adunaţi ridicat ● -
  721. Aluniş ridicat ● ●
  722. Apostolache ridicat ● ●
  723. Ariceştii Zeletin ridicat ● -
  724. Bălţeşti ridicat ● -
  725. Băneşti scăzut ● ●
  726. Bertea mediu-ridicat ● ●
  727. Brebu ridicat ● ●
  728. Bucov scăzut ● -
  729. Călugăreni ridicat ● ●
  730. Cărbuneşti ridicat ● ●
  731. Ceptura ridicat ● -
  732. Chiojdeanca ridicat ● ●
  733. Cornu scăzut ● ●
  734. Cosminele ridicat ● ●
  735. Drajna ridicat ● -
  736. Filipeştii scăzut ● -
                   de Pădure
  737. Fântânele ridicat ● ●
  738. Gorneţ ridicat ● -
  739. Gorneţ Cricov ridicat ● ●
  740. Gura Vadului ridicat ● ●
  741. Gura Vitioarei ridicat ● -
  742. Iordacheanu ridicat ● ●
  743. Izvoarele ridicat ● ●
  744. Jugureni ridicat ● -
  745. Lapoş ridicat ● ●
  746. Măneciu mediu ● ●
  747. Păcureţi ridicat ● ●
  748. Păuleşti scăzut ● -
  749. Plopu ridicat ● -
  750. Podenii Noi ridicat ● -
  751. Poiana Câmpina ridicat ● -
  752. Poseşti ridicat ● ●
  753. Predeal Sărari ridicat ● ●
  754. Proviţa de Jos ridicat ● -
  755. Proviţa de Sus ridicat ● -
  756. Salcia ridicat ● ●
  757. Sângeru ridicat ● ●
  758. Scorţeni ridicat ● ●
  759. Secăria mediu-ridicat ● ●
  760. Starchiojd mediu-ridicat ● ●
  761. Surani ridicat ● ●
  762. Şoimari ridicat ● ●
  763. Şotrile ridicat ● ●
  764. Ştefeşti ridicat - ●
  765. Talea ridicat ● -
  766. Târgşoru Vechi scăzut ● -
  767. Teişani ridicat ● -
  768. Telega ridicat ● ●
  769. Valea scăzut-ridicat ● ●
                   Călugăreasca
  770. Valea Doftanei mediu ● ●
  771. Vărbilău ridicat ● ●
  772. Vâlcăneşti ridicat ● ●
       Satu Mare
                   Oraşul
  773. Tăşnad ridicat - ●
                   Comuna
  774. Barsau ridicat ● -
  775. Beltiug scăzut ● -
  776. Bogdand ridicat ● -
  777. Călineşti-Oaş scăzut - ●
  778. Cehal scăzut ● -
  779. Gherţa Mica scăzut ● -
  780. Hodod ridicat ● -
  781. Socond ridicat ● -
  782. Supur ridicat ● -
        Sălaj
                   Municipiul
  783. Zalău mediu-ridicat ● ●
                   Oraşul
  784. Cehu Silvaniei scăzut-ridicat ● ●
  785. Jibou scăzut-ridicat ● ●
  786. Şimleu Silvaniei mediu-ridicat ● ●
                   Comuna
  787. Agrij mediu ● -
  788. Almaşu mediu ● -
  789. Băbeni mediu ● -
  790. Balan mediu ● -
  791. Bănişor ridicat - ●
  792. Benesat scăzut ● ●
  793. Bobota ridicat ● -
  794. Bocsa ridicat ● -
  795. Buciumi mediu ● -
  796. Camar ridicat ● ●
  797. Carastelec ridicat ● ●
  798. Chieşd ridicat ● ●
  799. Cizer ridicat ● ●
  800. Coseiu ridicat ● ●
  801. Crasna ridicat ● ●
  802. Creaca mediu ● ●
  803. Cristolţ mediu ● -
  804. Crişeni ridicat ● -
  805. Cuzaplac mediu ● ●
  806. Dobrin ridicat ● -
  807. Dragu mediu-ridicat - ●
  808. Fildu de Jos mediu ● -
  809. Gâlgău mediu ● -
  810. Gârbou mediu-ridicat ● ●
  811. Halmăşd ridicat ● -
  812. Hereclean ridicat ● ●
  813. Hida mediu-ridicat ● ●
  814. Horoatu Crasnei ridicat ● -
  815. Ileanda mediu ● ●
  816. Ip ridicat ● ●
  817. Letca mediu ● ●
  818. Lozna mediu ● -
  819. Marca ridicat ● ●
  820. Măerişte ridicat - ●
  821. Meseşenii ridicat ● ●
                   de Jos
  822. Mîrşid ridicat ● ●
  823. Nuşfalău ridicat ● ●
  824. Pericei ridicat ● -
  825. Poiana Blenchii mediu ● ●
  826. Românaşi ridicat ● -
  827. Rus mediu-ridicat ● ●
  828. Sălăţig scăzut ● -
  829. Sag ridicat ● -
  830. Someş-Odorhei scăzut ● -
  831. Surduc mediu ● -
  832. Samşud ridicat ● ●
  833. Sărmăşag ridicat ● ●
  834. Treznea ridicat ● -
  835. Valcău de Jos ridicat ● ●
  836. Varsolt ridicat ● ●
  837. Zalha ridicat ● ●
  838. Zimbor mediu ● ●
         Sibiu
                   Municipiul
  839. Mediaş scăzut-ridicat - ●
                   Oraşul
  840. Copsa Mica scăzut ● -
  841. Dumbrăveni scăzut ● -
  842. Ocna Sibiului ridicat ● -
                   Comuna
  843. Alţina ridicat ● ●
  844. Atel scăzut-ridicat ● ●
  845. Barghis scăzut-ridicat ● -
  846. Biertan ridicat ● -
  847. Dârlos scăzut-ridicat ● -
  848. Marpod ridicat ● -
  849. Micăsasa scăzut-ridicat ● -
  850. Miercurea Sibiului ridicat ● -
  851. Moşna ridicat ● -
  852. Păuca ridicat ● ●
  853. Răşinari mediu ● -
  854. Sălişte mediu-ridicat ● -
  855. Şlimnic ridicat ● -
  856. Valea Viilor scăzut-ridicat ● ●
        Suceava
                   Municipiul
  857. Suceava ridicat - ●
  858. Câmpulung mediu ● ●
                   Moldovenesc
  859. Fălticeni ridicat ● ●
                   Comuna
  860. Adancata ridicat ● -
  861. Boroaia ridicat ● ●
  862. Bosanci ridicat ● -
  863. Brodina mediu ● -
  864. Broşteni mediu ● -
  865. Cacica mediu-ridicat - ●
  866. Ciprian ridicat ● -
                   Porumbescu
  867. Dărmăneşti ridicat ● -
  868. Dolheşti ridicat - ●
  869. Dorna mediu ● -
                   Cândrenilor
  870. Frasin mediu ● -
  871. Gălăneşti mediu-ridicat ● ●
  872. Ipoteşti ridicat ● -
  873. Mitocu ridicat - ●
                   Dragomirnei
  874. Păltinoasa ridicat ● -
  875. Pârteştii de Jos ridicat ● ●
  876. Pojorâta mediu ● -
  877. Sadova mediu ● -
  878. Salcea ridicat ● -
  879. Suceviţa mediu ● -
  880. Şcheia ridicat ● -
  881. Todireşti ridicat ● -
  882. Udeşti ridicat ● -
  883. Vadu Moldovei ridicat ● -
  884. Vicovu de Jos mediu ● -
  885. Vultureşti ridicat - ●
       Teleorman
                   Comuna
  886. Lisa scăzut ● -
  887. Plopii Slăviteşti scăzut ● -
  888. Segarcea-Vale scăzut ● -
  889. Slobozia Mandra scăzut ● -
       Timiş
                   Municipiul
  890. Lugoj scăzut-ridicat - ●
                   Comuna
  891. Belinţ scăzut-ridicat - ●
  892. Bethausen scăzut-ridicat - ●
  893. Brestovăţ ridicat - ●
  894. Costeiu scăzut - ●
  895. Curtea scăzut-ridicat - ●
  896. Criciova scăzut - ●
  897. Dumbrava scăzut - ●
  898. Fârdea scăzut-ridicat - ●
  899. Gătaia scăzut - ●
  900. Margina scăzut-ridicat - ●
  901. Mănăştiur scăzut - ●
  902. Nădrag mediu - ●
  903. Nitchidorf scăzut - ●
  904. Ohaba Lungă ridicat - ●
  905. Pietroasa ridicat - ●
  906. Recaş scăzut-ridicat - ●
  907. Remetea Mare scăzut-ridicat - ●
  908. Racoviţa scăzut - ●
  909. Secas ridicat - ●
  910. Ştiuca scăzut - ●
  911. Tormac scăzut - ●
  912. Traian Vuia scăzut - ●
  913. Victor Vlad scăzut-ridicat - ●
                   Delamarina
        Vaslui
                   Municipiul
  914. Huşi ridicat - ●
                   Oraşul
  915. Negreşti ridicat ● -
                   Comuna
  916. Albeşti ridicat - ●
  917. Alexandru Vlahuţa ridicat ● -
  918. Arsura ridicat ● -
  919. Banca ridicat - ●
  920. Băcani ridicat ● -
  921. Băceşti ridicat ● -
  922. Bălteni ridicat ● -
  923. Bogdăniţa ridicat ● -
  924. Boteşti ridicat ● -
  925. Buneşti-Avereşti ridicat ● -
  926. Coroieşti ridicat ● -
  927. Creteşti ridicat ● -
  928. Dăneşti ridicat ● -
  929. Deleni ridicat ● -
  930. Duda-Epureni ridicat ● -
  931. Dumeşti ridicat ● -
  932. Epureni ridicat - ●
  933. Fălciu ridicat ● -
  934. Gârceni ridicat ● -
  935. Lunca Banului ridicat ● -
  936. Micleşti ridicat ● -
  937. Murgeni ridicat ● -
  938. Olteneşti ridicat - ●
  939. Oşeşti ridicat ● -
  940. Perieni ridicat ● -
  941. Pogana ridicat ● -
  942. Pungeşti ridicat - ●
  943. Rebricea ridicat ● -
  944. Soleşti ridicat ● -
  945. Ştefan cel Mare ridicat ● -
  946. Şuletea ridicat ● -
  947. Tătărani ridicat ● -
  948. Todireşti ridicat ● -
  949. Tutova ridicat ● -
  950. Viişoara ridicat ● -
  951. Vinderei ridicat ● ●
  952. Vuţcani ridicat ● ●
  953. Zăpodeni ridicat ● -
       Vâlcea
                   Oraşul
  954. Băile Olăneşti mediu-ridicat ● ●
  955. Ocnele Mari ridicat - ●
                   Comuna
  956. Berislăveşti ridicat ● -
  957. Câineni mediu ● -
  958. Dăeşti ridicat ● -
  959. Mădulari ridicat - ●
  960. Mihăeşti ridicat ● ●
  961. Muereasca ridicat - ●
  962. Perisani mediu ● ●
  963. Popeşti ridicat ● -
  964. Scundu ridicat - ●
  965. Stoileşti ridicat - ●
  966. Stroeşti ridicat - ●
  967. Tomşani ridicat ● -
  968. Vlădeşti ridicat - ●
  969. Voineasa mediu ● -
  970. Zătreni ridicat ● -
       Vrancea
                   Comuna
  971. Andreiaşu de Jos ridicat - ●
  972. Câmpuri ridicat ● -
  973. Chiojdeni ridicat ● ●
  974. Dumitreşti ridicat ● ●
  975. Gura Calitei ridicat - ●
  976. Jitia ridicat - ●
  977. Nereju ridicat ● -
  978. Nistoreşti ridicat ● -
  979. Paltin ridicat - ●
  980. Poiana Cristei ridicat - ●
  981. Răcoasa ridicat ● -
  982. Soveja ridicat ● -
  983. Tănăşoaia ridicat ● -
  984. Tulnici ridicat ● -
  985. Vintileasca ridicat ● -
  986. Vizantea-Livezi ridicat ● ●
  987. Vrâncioaia ridicat - ●
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ──────────────