HOTĂRÂRE nr. 674 din 3 iulie 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, constituită pe lângă Ministerul Industriei şi Resurselor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu


  Anexa 1

  REGULAMENT 03/07/2002