ORDIN nr. 329 din 25 iulie 2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
  vazand Referatul de aprobare nr. 157.695 din 17 iulie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 iulie 2002.
  Nr. 329.


  Anexa 1

  NORMA 25/07/2002