ORDIN nr. 538 din 4 noiembrie 2019pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 8 noiembrie 2019
  Văzând Referatul Direcției generale politici agricole nr. 280.423 din 25.10.2019,
  în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 1.08.2017;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se stabilesc dimensiunile pentru exploatațiile de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:
  a) exploatație de creștere a suinelor de subzistență - exploatație agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete de porcine;
  b) exploatație mică de creștere a suinelor - exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 6 și 65 de capete de porcine;
  c) exploatație medie de creștere a suinelor - exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 66 și 130 de capete de porcine;
  d) exploatație mare de creștere a suinelor - exploatație agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine.


  Articolul 2

  Se stabilesc tipurile exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:
  a) exploatație noncomercială de suine - exploatație de creștere a suinelor de subzistență, pentru consum familial, prevăzută la art. 1 lit. a), cu animale înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.), care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerțului;
  b) exploatație comercială de tip A de suine - exploatație de suine prevăzută la art. 1 lit. b), înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, înregistrată sanitar-veterinar, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului;
  c) exploatație comercială de suine - exploatație de suine prevăzută la art. 1 lit. c) și d), înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice și este autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului;
  d) exploatație de suine din rasele Bazna și Mangalița care comercializează animalele care depășesc necesarul de consum familial - exploatație de suine prevăzută la art. 1 lit. b), înregistrată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, sau de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerțului, în care numărul de animale depășește necesarul de consum familial, acestea fiind valorificate în baza atestatului de producător și carnetului de comercializare, potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Responsabilitatea trecerii dintr-un tip de exploatație în altul, așa cum sunt prevăzute la art. 2, intră în obligația crescătorilor de suine.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 4 noiembrie 2019.
  Nr. 538.
  -----