HOTĂRÂRE nr. 42 din 8 februarie 2018pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 42.

  ANEXĂ

  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor
  șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“

  Titular: Ministerul Transporturilor
  Beneficiar: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. Constanța
  Amplasament: județul Constanța - Port Constanța, UAT Constanța
  Indicatori tehnico-economici:

  - Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA (la cursul BCE din data de 1 martie 2017, 1 euro = 4,5207 lei),

  mii lei

  227.834

  din care C+M

  mii lei

  188.504

  - Eșalonarea investiției:

  - Anul I

  INV

  mii lei

  45.000

  C+M

  mii lei

  37.132

  - Anul II

  INV

  mii lei

  120.000

  C+M

  mii lei

  99.384

  - Anul III

  INV

  mii lei

  62.534

  C+M

  mii lei

  51.988

  - Anul IV

  INV

  mii lei

  150

  C+M

  mii lei

  0

  - Anul V

  INV

  mii lei

  150

  C+M

  mii lei

  0


  - Capacități:

  Suprafață totală dragaje

  mp

  1.815.655,8

  Suprafață dragaj în Portul de lucru

  mp

  371.286,70

  Volume estimative de dragat:

  - teren moale

  mc

  715.439,82

  - teren moale Port de lucru

  mc

  783.014,36

  - teren tare

  mc

  300.879,81

  - adiacent cheurilor

  mc

  21.095,82

  Lungime cheu care necesită protecție

  ml

  1.250

  Platformă portuară nou-creată

  mp

  7.125

  Sistem hidrografic

  buc.

  1

  - Durata de realizare a investiției

  luni

  47

  Factori de risc
  În cadrul obiectivului de investiții se vor respecta principiile acțiunii preventive și compensării influenței nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerințelor relevante ale legislației de mediu.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

  ----