ORDIN nr. 753 din 11 octombrie 2010
pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 15 octombrie 2010  Având în vedere:
  - art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;
  - Referatul de aprobare nr. DG 2.798/2010 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă caracteristicile tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duţă
  Bucureşti, 11 octombrie 2010.
  Nr. 753.


  Anexa
  CARACTERISTICI TEHNICE
  ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
  1. Caracteristicile tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate:
  a) produs tip smart card, format ID-1;
  b) realizat conform specificaţiilor ISO/IEC 7810:2003;
  c) materiale utilizate: policarbonat, cerneluri normale şi de securitate şi cip;
  d) grafică şi elemente de securitate împotriva falsificării sau contrafacerii;
  e) personalizare în tehnologia "laser engraving".
  2. Specificaţiile cipului prevăzut la pct. 1 lit. c):
  a) design care să împiedice alterarea informaţiei sau citirea frauduloasă a informaţiilor stocate;
  b) conţine coprocesor criptografic;
  c) suport pentru criptare compatibil cu algoritmi de criptare standard;
  d) suport pentru algoritmi de hashing;
  e) să poată utiliza certificate digitale;
  f) să suporte generarea de numere aleatorii;
  g) să suporte generarea şi stocarea în condiţii de siguranţă a perechilor de chei criptografice şi calcularea de semnături electronice calificate;
  h) criptarea memoriei şi a bus-ului.
  -------