ORDONANTA URGENTA Nr. 5 din 31 august 1996
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 2 septembrie 1996  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1997, a termenului de aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi finanţarea acţiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile ce se asigura anual prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru şi organizarea teritoriului, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie.
  Oficiile judeţene de cadastru şi organizarea teritoriului răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabara
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ---------------