HOTĂRÂRE nr. 26 din 22 mai 2013
privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013



  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul XI va avea următorul cuprins:
  "XI. Comisia pentru cultură şi media;"
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 22 mai 2013.
  Nr. 26.
  -----